referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6

Grandinės su abipusiu induktyvumu tyrimas
Išmatuoti ričių aktyvią varžą. Išmatuoti abiejų ričių pilnąsias varžas. Išmatuoti abiejų ričių, sujungtų nuosekliai, atstojamąjį induktyvumą L' ir L''. Rasti abipusį induktyvumą. Apskaičiuoti grandinės šakose tekančias sroves.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2160

Ferorezonansinių reiškinių tyrimas
Sudaryti ferorezonansinės grandinės elementų voltamperines charakteristikas. Sudaryti nuoseklios ferorezonansinės grandinės atsojamają voltamperinę charakteristiką. Sudaryti lygiagrečios ferorezonansinės grandinės atsojamają voltamperinę charakteristiką.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2150

Trifazės žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas
Eksperimentiškai išbandyti žvaigžde sujungtą trifazę grandinę. Visiems bandymams nubraižyti įtampų ir srovių vektorine diagramas.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2201

Kintamosios srovės keturpolio tyrimas
Atlikti tuščios eigos ir trumpo jungimo bandymus.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2224

Kintamosios srovės lygegrečios grandinės tyrimas
Eksperimentiškai išbandyti lygiagrečią grandinę.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2166

Nuolatinės srovės linijos tyrimas
Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2142

Kintamosios srovės nuosekliosios elektros grandinės tyrimas
Eksperimentiškai ištirti kintamosios srovės elektros grandinė iš nuosekliai sujungtų R, L, C elementų.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2273

Pereinamųjų procesų skaičiavimas
Pereinamųjų procesų skaičiavimas.
Tipas:   namų darbas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2131

Kintamųjų procesų RC ir RL tiesinėse grandinėse tyrimas
Ištirti pereinamuosius procesus RC ir RL grandinėse, nustatyti grandinės parametrų įtaką pereinamųjų procesų trukmei bei srovių ir įtampų kitimo pobūdžiui.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2246

Ritės su plieno šerdimi tyrimas
Nustatyti ritės su plieno šerdimi parametrų priklausomybę nuo prijungtos įtampos ir oro tarpo magnetolaidyje dydžio. Nubraižyti ritės su plieno šerdimi atstojamąją schemą ir vektorinę diagramą.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2099

Pereinamųjų procesų neišsišakojusioje RLC grandinėje tyrimas
Ištirti pereinamuosius procesus RLC grandinėje, nustatyti grandinės parametrų įtaką pereinamojo proceso trukmei bei srovės ir įtampos kitimo pobūdžiui.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2176

Kintamos srovės elektros energijos tiekimo linijos tyrimas
Ištirti imtuvo galios koeficiento įtaką linijos darbo režimui.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2119

Trifazės trikamopiu sujungtos grandinės tyrimas
Trifazės trikamopiu sujungtos grandinės tyrimas.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2333

Varžų trikampio pakeitimas ekvivalentine žvaigžde
Eksperimentiškai ištirti varžų trikampio pakeitimą ekvivalentine žvaigžde. Palyginti skaičiavimo ir bandymo rezultatus.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2126

Cukraus koncentracijos nustatymas poliarimetru
Tikslas: susipažinti su poliarimetro veikimo principu, nustatyti cukraus tirpalo savitąją sukimosi gebą ir nežinomą cukraus koncentraciją.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2211

Dujų molinių šilumų santykio matavimas
Tikslas: išmatuoti dujų molinių šilumų santykį ir nustatyti molekulių laisvės laipsnių skaičių i.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2471

Elektronikos inžinerijos namų darbai
Kodėl kietų dielektrikų elektrinis laidumas gali žymiai padidėti, esant aukštam elektrinio lauko stiprumui. Nustatykite epoksidinės dervos, naudojamos plokščio kondensatoriaus dielektriku, lyginamąją tūrinę varžą ir galios nuostolius. Kame glūdi pjezoelektrinis efektas? Kas tai yra pjezomoduliai? Sudarykite porėto poliuretano dielektrinės skvarbos priklausomybės grafiką. Nustatykite kondensatoriaus išsikrovimo laiko konstantę ir dielektriko lyginamąją varžą. Nustatykite galios nuostolius izoliacijoje 100 m laido, esant +400C temperatūrai. Kiti.
Tipas:   namų darbas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2143

Virpesio spektro analizė
Grandinės dažninių savybių analizė. Grandinės elementų dydžių parinkimas. Išėjimo virpesio radimas. Galingumo pasiskirstymas spektre. Kiti.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2133

Terminės difuzijos proceso tyrimas, paviršinių akustinių bangų juostinio filtro projektavimas
Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzija vyksta iš begalinio šaltinio. Difuzinio srauto tankio ir legiravimo dozės kitimas laike, kai difuzijos šaltinis. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzijos šaltinis ribotas. Priemaišų įvedimo ir pasiskirstymo temperatūrų įtaka pn sandūros gyliui. Priemaišų pasiskirstymas tranzistoriuje formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Paviršinio akustinių bangų juostinio filtro skaičiavimai.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2148

Susipažinimas su laboratorijos matavimo prietaisais ir darbų atlikimo tvarka
Darbo tikslas: Susipažinti su radioelektronikos pagrindų laboratorijos darbų atlikimo tvarka, naudojamais matavimo prietaisais ir atlikti elementarius matavimus.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2177


Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama