Pradzia referatai


Įmonių atskaitomybės klasifikacija
Valdžia, gindama šalies piliečių konstitucinę teisę į nuosavybę, nurodo, kad įmonės privalo viešai skelbti kaupimo principu pagrįstos finansinės atskaitomybės duomenis. Juk kiekvienas pilietis gali laisvai įsigyti vienos ar kitos akcines bendrovės akcijų.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-05

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2182

Nemoki atidaryti failo?