Pradzia referatai


Įmonės veiklos apskaita
Apskaitos administravimas. Ūkinių operacijų fiksavimas ir atpažinimas.
Sąskaitų planas. Turtas ir nuosavybė. Daiktinės darbo priemonės. Nusidėvėjimo (amortizacijos) nustatymas. Nuo ko pradėti, norint nustatyti pagrindinių priemonių susidėvėjimo (amortizacijos) normas, kurių reikalauja mokesčių inspekcijos ir išlaidų nurašymas. Jei to nebus padaryta, bus dirbtinai didinamas pelnas, atitinkamai ir mokesčiai į biudžetą, o susidėvėjusių įrenginių nebus už ką pakeisti. Išlaidos ir sąnaudos. Išlaidų ir sąnaudų panašumai ir skirtumai.
Atskaitomybė. Balanso teorijos ir politikos įgyvendinimas.

Tipas: konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-05

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2270

Nemoki atidaryti failo?