Pradzia referatai


Inventorizacija
Visas įmonės turtas turi būti inventorizuojamas. Inventorizacija, tai viso įmonės turto objektų natūroje patikrinimas ir faktiškai rastų
likučių palyginimas su apskaitos duomenimis. Pagrindinis inventorizacijos tikslas - nustatyti, kad kiekvienas turto objektas yra
įmonėje, o jeigu jo nėra, privalu išsiaiškinti priežastis. Inventorizacija nėra ūkinė operacija, o tik materialinių gėrybių, lėšų ir sąskaitų patikrinimas.

Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-05

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2189

Nemoki atidaryti failo?