Pradzia referatai


Kasos operacijos
Kasos operacijos susijusios su viena iš labiausiai grobstomų turto rūšių - grynaisiais pinigais. Be to, apskaitoje fiksuojant ne visas pinigines įplaukas, sudaromos prielaidos dvigubai buhalterijai bei mokesčių nemokėjimui.
Tipas: kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-05

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2412

Nemoki atidaryti failo?