Pradzia referatai


Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi
TIKSLAS: susipažinti su spektrinės analizės metodais; nubrėžti monochromatoriaus gradavimo kreivę n = f(λ), vadinamą dispersijos kreive; pagal gradavimo kreivę rasti nežinomo spektro linijų bangų ilgius; lyginant išmatuotus bangų ilgius su nurodytais atlase, nustatyti nežinomą medžiagą.
Tipas: laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2992

Nemoki atidaryti failo?