Pradzia referatai


Radioaktyviojo S spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas
DARBO TIKSLAS: nustatyti radioaktyviojo S spinduliavimo šaltinio aktyvumą.
Tipas: laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2539

Nemoki atidaryti failo?