Pradzia referatai


Teorinės sociologijos padėtis ir raidos galimybės Lietuvoje
Kaip rodo dviejų šimtmečių amžiaus sociologijos istorija, sociologijos savimonė iš principo yra atvira įvairioms tradicijoms, kurios dažniausiai varžosi viena su kita. Negana to, paradigminiu – pamatinių teorinių krypčių - požiūriu šiuolaikinė sociologija yra labai diferencijuota, iš dalies netgi fragmentiška.
Tipas: tekstas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2214

Nemoki atidaryti failo?