Pradzia referatai


Aibės
Aptarsime aibių teorijos, kuri matematikoje vadinama naiviąja aibių teorija, pradmenis. Šioje teorijoje aibės sąvoka – tai fundamentali neapibrėžiama sąvoka. Aibių teorijos kūrėjas vokiečių matematikas G.Kantoras (1845 – 1918) sakė, kad aibė – tai objektų, kuriems būdingas tam tikras požymis, visuma.
Tipas: konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 3051

Nemoki atidaryti failo?