Pradzia referatai


Įtampos transformatoriai
Relinė apsauga (RA) ir matavimo prietaisai įtampą gauna iš įtampos transformatorių (ĮT). Pagrindiniai ĮT parametrai (4.1 pav.) yra: pirminė nominali įtampa (lygi kontroliuojamojo tinklo nominaliai įtampai), antrinė nominali įtampa , kurios reikšmė dažniausiai priimama lygi arba V. Ryšys tarp šių dvejų reikšmių yra vadinamas nominaliuoju transformacijos koeficientu .
Tipas: konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2295

Nemoki atidaryti failo?