Pradzia referatai


Ekspertinės sistemos
Panaudojant kompiuterių techninę įrangą ir specializuotą programinę įrangą, informacijos organizavimo procese atsiranda specializuotų informacijos kaupimo apdorojimo ir pateikimo sistemų, vadinamų kompiuterizuotomis informacinėmis sistemomis, sukūrimo poreikis.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-11

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2207

Nemoki atidaryti failo?