Pradzia referatai


Lietuvos raudonoji knyga
Pagal Europos Sąjungos Paukščių ir Buveinių Direktyvas saugomos ir Lietuvoje sutinkamos gyvūnų rūšys ir jų apsaugos bei naudojimo ypatumai.
Tipas: lentelė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2338

Nemoki atidaryti failo?