Pradzia referatai


Triukšmas ir jo padariniai
Triukšmas, atsitiktinis netvarkingas garso svyravimas. Sukelia netvarkingas oro slėgio kitimas arba elektrinės fliuktuacijos. Stacionariojo-intensyvumas ir sperkrinis tankis yra pastovūs. Kvazistacionarųjį sukelia daug nepriklausomų šaltinių, pvz., žmonių minia, jūros mūša, nestacionarųjį – trumpai veikiantys šaltiniai, pvz., Važiuojančios transporto priemonės, trumpi bildesisi, reti impulsiniai radijo trukdžiai.
Tipas: konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-09

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2195

Nemoki atidaryti failo?