Pradzia referatai


Miestas ant septynių kalvų
Legenda apie Romos Įkūrimą sukurtą labai seniai ir, beje, ne Italijoje, o Graikijoje. Ji byloja, kad Trojos didvyris Enėjus, deivės Afroditės sūnus, likęs gyvas po Trojos sugriovimo, atvyko į Lacijų. Susidraugavęssu karaliumi Lotynu, vedė jo dukterį Laviniją. Jiems gimęs sūnus Askanijas, kuris tapęs naujo miesto Alba Longos įkurėju. Jo tolimą palikuonį Numitorą nuvertęs nuo sosto jaunesnysis brolis Amulijus. Nuversto valdovo dukterį Rėją Silviją uzurpatorius atidavęs į vestales.
Tipas: konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-13

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2207

Nemoki atidaryti failo?