Pradzia referatai


Dokumentų registravimo žurnalų sąrašas
Registravimo žurnalo pavadinimas. Registravimo žurnalo identifikavimo žymuo. Registravimo žurnalo pildymo laikotarpis. Už dokumentų registravimą atsakingo struktūrinio padalinio pavadinimas ar darbuotojo vardas ir pavardė. Pastabos.
Tipas: pavyzdys   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-09

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2126

Nemoki atidaryti failo?