Pradzia referatai


UAB „x“ dokumentų registravimo analizė
Visi akcininkų susirinkimų registracijos žurnalai segami į vieną segtuvą ir registruojami atskirame lape (nurodyta: susirinkimo data,svarstyti klausimai ), kuris įsegtas segtuvo priekyje. Visi akcininkų susirinkimų protokolai sunumeruoti, pasirašyti akcininkų, susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus.
Su kiekvienu darbuotoju pasirašomos darbo sutartys. Vienas egzempliorius atiduodamas darbuotojui, kitas lieka įmonėje. Darbo sutartys registruojamos atskirame žurnale, originalas prisegtas prie darbuotojo asmens kortelės. Nutraukus su darbuotoju darbo sutartį, sutartys surišamos ir dedamos saugoti i archyvą.

Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-06

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2258

Nemoki atidaryti failo?