Pradzia referatai


Auksas, jo lydiniai ir panaudojimas
Auksas 1B grupės elementas. 1B grupę sudaro varis, sidabras ir auksas. Šių atomų išoriniame sluoksnyje yra po vieną elektroną.Priešpaskutinis sluoksnis visiškai užpildytas, jame yra 18 elektronų. Oksidacijos laipsnis junginiuose +1 arba +3. Auksui būdingiausias oksidacijos laipsnis +3. Visi trys elementai chemiškai mažai aktyvūs – aktyvumas mažėja didėjant atomo numeriui.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-06

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2205

Nemoki atidaryti failo?