Pradzia referatai


Trečias labaratorinis darbas
Darbo eiga:
paimam nurodytą tirpalą. Koncetruotą nustatykite matuodami aroemetru. Palyginkite areometro parodymus iš 1lent., raskite koncetraciją. apskaičiuoklite, kiek grynos medžiagos koncrtruoto tirpalo masę ir tūrį.
Apskaičiuotą tirpalo tūrį matuodami mažu cilindru ir supilkite į matavimo kolbą prieš tai buvo įpiltas distiliuotas vanduo (apie 0,5 kolbos) tirpalą pras kieskite vandeniu iki brūkšnelio tikslą pagaminto tirpalo koncetracija nustatykite titruodami žinomos kondicijos šarmu. Tikrinkite 2-3 kartus išskaičiavimui imkite titravimui sudaryto tūrį aritmeninį vidurkį.

Tipas: laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-20

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2169

Nemoki atidaryti failo?