Pradzia referatai


Simbolinės sąveikos teorija
Mead'as į asmenybę žiūri kaip į socialinį produktą, vertindamas jos formavimąsi vaidmenų tarpusavio sąveikoje. Pasak Mead'o, tarpusavio sąveikoje būtinas "kito vaidmenų priėmimas" užtikrina tai, kas išorinę socialinę kontrolę paverčia į savikontrolę ir savojo "aš" formavimąsi. Sąmoninga elgesio reguliacija aprašoma kaip nepertraukiamas vaizdinių apie savo vaidmenį sugretinimas su vaizdiniais apie save, su savuoju "aš".

Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-29

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2363

Nemoki atidaryti failo?