Category Archives: Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai taiko savo specialiąsias technines ir praktines žinias bei įgūdžius pastatų statybos ir priežiūros srityse, lieja iš metalo, montuoja metalinius statinius, reguliuoja stakles ar gamina, derina, prižiūri ir taiso mašinas, įrangą ar įrankius, atlieka spausdinimo darbus ir gamina ar perdirba maisto produktus, tekstilės ar medienos, metalo ir kitus gaminius bei gamina rankų darbo dirbinius. Darbai atliekami rankomis arba rankinio valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių pastangų ir laiko sąnaudas, kurių reikia tam tikroms užduotims atlikti, taip pat pagerinti gaminių kokybę. Atliekant šias užduotis reikia išmanyti visas gamybos proceso stadijas, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat galutinio gaminio pobūdį ir paskirtį. Daugumai šios grupės profesijų reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų atliekamos užduotys: pastatų ir kitų statinių statyba, priežiūra ir remontas; liejimas iš metalų, suvirinimas ir formavimas; sunkių metalinių konstrukcijų, įrenginių ir panašios įrangos įrengimas ir montavimas; mechanizmų, prietaisų, įrankių ir kitų metalinių gaminių gamyba; staklių derinimas operatoriams ar įvairių staklių reguliavimas ir valdymas; pramoninių mechanizmų, variklių, transporto priemonių, elektrinių ir elektroninių prietaisų ir kitos įrangos montavimas, priežiūra ir remontas; tiksliųjų prietaisų, papuošalų, namų apyvokos reikmenų ir kitų gaminių iš tauriųjų metalų, keramikos, stiklo ir kitos panašios produkcijos gamyba; rankų darbo dirbinių gamyba; spausdinimo darbų atlikimas; maisto produktų gamyba ir apdorojimas, įvairių gaminių iš medienos, tekstilės, odos ir panašių medžiagų gamyba. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams. Savarankiškai dirbantys kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai, kurie savo verslą valdo patys ar padedami kelių kitų asmenų, taip pat gali atlikti įvairias užduotis, susijusias su verslo vadyba, apskaita ir buhalterija, klientų aptarnavimu, nors tokios užduotys paprastai nėra pagrindinis jų darbas.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

71 Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus)

72 Metalų apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai

73 Amatininkai ir spausdinimo darbininkai

74 Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai

75 Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai

Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai

Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų darbininkai gamina liejimo formas ir formavimo gurgučius metalui lieti, virina ir pjauna metalines detales, gamina ir taiso gaminius iš metalo lakštų, montuoja, stato, prižiūri ir remontuoja sunkias metalines konstrukcijas, įrenginius, vagonus ar panašią įrangą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: metalo liejimo formų ir gurgučių gamyba; metalinių detalių liejimas, virinimas ir formavimas; gaminių iš įvairių metalų lakštų, pavyzdžiui, plieno, vario, alavo ar žalvario, gamyba ir taisymas; sunkių metalinių konstrukcijų, įrenginių, vagonų ir panašios įrangos montavimas, statymas, priežiūra ir remontas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7211 Metalo liejikai ir liejimo formų gamintojai

7212 Suvirintojai

7213 Skardininkai

7214 Metalinių konstrukcijų ruošėjai ir montuotojai

7215 Takelažininkai ir lynų sujungėjai

Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai ruošia paviršius, juos dažo ir dengia dažomosiomis medžiagomis, dengia pastatus ir kitus statinius, transporto priemones ar įvairius pramonės gaminius. Jie klijuoja pastato vidines sienas ir lubas tapetais, valo kaminus ir išorinius pastatų ir kitų statinių paviršius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: paviršių ruošimas, jų dažymas ir pastatų bei kitų statinių dengimas panašiomis dažomosiomis medžiagomis; transporto priemonių ar įvairių pramonės gaminių dažymas ar lakavimas, dažniausiai rankiniais purkštuvais; vidinių sienų ir lubų klijavimas tapetais, šilku ar kita medžiaga; kaminų valymas; išorinių pastatų ir kitų statinių paviršių valymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7131 Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai

7132 Dažytojai purškėjai ir lakuotojai

7133 Statybinių konstrukcijų valytojai

Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai dengia, tvirtina ar įrengia, prižiūri ir remontuoja stogus, grindis, sienas, izoliavimo sistemas, stiklina langus ar kitus rėmus, taip pat atlieka vandentiekio, vamzdynų montavimo ir elektros sistemos įrengimo darbus pastatuose ir kituose statiniuose.
Pagrindinės atliekamos užduotys: stogo karkaso dengimas vienos ar kelių rūšių medžiagomis; parketo ir kitų rūšių grindų klojimas ar grindų ir sienų dengimas plytelėmis ar mozaikinėmis plokštėmis arba sienų ir lubų tinkavimas; sienų, grindų ir lubų dengimas izoliacinėmis medžiagomis; stiklo išpjovimas, pritaikymas ir statymas į langus ir panašias angas; vandentiekio ir vamzdyno montavimas; elektros laidų ir panašios įrangos įrengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šio pogrupio profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7121 Stogdengiai

7122 Grindų ir plytelių klojėjai

7123 Tinkuotojai

7124 Darbininkai izoliuotojai

7125 Stikliai

7126 Vandentiekininkai ir vamzdynų montuotojai

7127 Oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių mechanikai

Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai stato, kloja, prižiūri ir remontuoja pastatus, pamatus, sienas ir panašius statinius iš plytų, akmenų ir panašių medžiagų, formuoja ir dailina akmenį statybos ar kitais tikslais, taip pat atlieka įvairius statybos darbus ir pastatų priežiūrą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pastatų ir kitų statinių statyba, priežiūra ir remontas tradiciniais ir (arba) šiuolaikiniais statybos būdais; pamatų, sienų ir statinių iš plytų, akmenų ir panašių medžiagų klojimas, statyba ir remontas; karjeruose iškasto akmens smulkinimas į luitus ar blokus; statybinio, dekoratyvinio, paminklinio ir panašaus akmens pjaustymas, formavimas ir gludinimas; gelžbetonio karkasų ir statinių statyba, cementinių paviršių užbaigimas; medinių statinių ir jungčių pjovimas, formavimas, surinkimas ir priežiūra; įvairių statybos užduočių atlikimas ir pastatų priežiūra. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

7111 Statybininkai

7112 Plytų mūrininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

7113 Akmenų mūrininkai, akmenskaldžiai, akmentašiai ir raižytojai

7114 Betonuotojai, betono apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

7115 Dailidės ir staliai

7119 Kitur nepriskirti statybininkai montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai

Maisto gamintojai, medienos meistrai, siuvėjai ir kiti giminiškų profesijų darbininkai ir amatininkai iš žemės ūkio ir žuvininkystės žaliavų gamina maisto ir kitus produktus, gamina ir taiso medžio, tekstilės, kailio, odos ir kitų medžiagų gaminius. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Darbas atliekamas rankomis arba rankiniais ir kitais įrankiais, kuriuos naudojant reikia mažiau fizinių pastangų, laiko sąnaudų, be to, gaminių kokybė būna geresnė. Norint atlikti darbą, reikia išmanyti darbo organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat žinoti, koks galutinio gaminio pobūdis ir jo paskirtis.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: mėsos, žuvies, grūdų, vaisių, daržovių ir panašių produktų apdorojimas bei paruošimas maistui, tabako paruošimas ir tabako produktų gamyba; maisto produktų ir gėrimų degustavimas ir rūšiavimas; natūralių tekstilės pluoštų, odos ir kailių apdorojimas ir paruošimas; baldų ir kitų medienos gaminių gamyba ir taisymas; kailių ir odos paruošimas tolesniam naudojimui; audinių, drabužių, skrybėlių, avalynės ir panašių gaminių gamyba ir taisymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

751 Maisto gamintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

752 Medienos meistrai, baldžiai ir giminiškų profesijų darbininkai

753 Siuvėjai ir giminiškų profesijų darbininkai

754 Kiti kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių mechanikai montuoja, derina ir remontuoja elektros instaliacijos sistemas, įrangą ir kitą elektros aparatūrą, elektros perdavimo ir maitinimo laidus ir kabelius, elektroninę ir nuotolinių ryšių įrangą ir sistemas. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Darbas atliekamas rankomis arba rankiniais ir kitais įrankiais, kuriuos naudojant reikia mažiau fizinių pastangų, laiko sąnaudų, be to, gaminio kokybė būna geresnė. Norint atlikti darbą, reikia išmanyti darbo organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat žinoti, koks galutinio produkto pobūdis ir jo paskirtis.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: elektros ir elektronikos instaliacijos sistemų, prietaisų bei įrangos montavimas, taisymas, derinimas ir reguliavimas; planų, elektros montavimo schemų ir techninių reikalavimų nagrinėjimas, siekiant nustatyti eksploatacijos sekas ir būdus; elektros ir elektronikos sistemų, įrangos, laidų ir įrenginių apžiūra ir bandymas, siekiant nustatyti pavojus, gedimus ir būtinybę sureguliuoti ar remontuoti; elektros ir telekomunikacijų perdavimo linijų įrengimas, techninė priežiūra ir remontas; elektros, telekomunikacijų ir duomenų laidų jungimas; elektroninės įrangos, pavyzdžiui, prekybos ir biuro įrangos ir elektroninių įrenginių bei valdymo sistemų, kompiuterių, telekomunikacijų ir duomenų perdavimo įrangos techninė priežiūra, trikdžių šalinimas, derinimas, reguliavimas, bandymas ir taisymas.

Pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

741 Elektros įrangos įrengėjai ir taisytojai

742 Elektroninės ir telekomunikacijų įrangos įrengėjai ir taisytojai

Amatininkai ir spausdinimo darbininkai

Amatininkai ir spausdinimo darbininkai derina savo meninius ir praktinio darbo įgūdžius kurdami, gamindami, prižiūrėdami ir dekoruodami tiksliuosius prietaisus ir muzikos instrumentus, juvelyrinius dirbinius ir kitus gaminius iš tauriųjų metalų, keramikos, porceliano ir stiklo, taip pat gaminius iš medienos ar tekstilės, odos bei panašių medžiagų, spaudos gaminius, pavyzdžiui, knygas, laikraščius ir žurnalus. Jie naudoja tradicinius ir (arba) naujus įvairių gaminių raižymo, liejimo, surinkimo, audimo ir dekoravimo, šrifto surinkimo ir išdėstymo prieš spausdinimą, spaudos mašinų montavimo ir valdymo, knygų įrišimo ir kitų spaudinių apdailos darbų atlikimo, trafaretų parengimo ir trafaretinės spaudos įrangos valdymo būdus. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Darbai gali būti atliekami rankomis ar rankinio valdymo ir rankiniais elektriniais įrankiais ir tam tikrais atvejais sumontuojant ir valdant mechanizmus ir stakles. Šio pagrindinio pogrupio darbininkai turi išmanyti darbo organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, galutinio produkto pobūdį ir paskirtį.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos užduotys: navigacijos, meteorologijos, optikos ir kitų tiksliųjų prietaisų ir įrangos gamyba ir taisymas; muzikos instrumentų gamyba ir taisymas; juvelyrinių dirbinių ir gaminių iš tauriųjų metalų gamyba; gaminių iš molio, porceliano, keramikos ir stiklo gamyba; įvairių gaminių spalvinimas ir puošimas; rankų darbo dirbinių iš medienos ar tekstilės, odos ir panašių medžiagų gamyba; spausdinimo ar knygų įrišimo darbai. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

731 Amatininkai

732 Spausdinimo darbininkai

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminiškų profesijų darbininkai lieja, virina, kala ir kitais būdais formuoja metalą, stato, prižiūri ir remontuoja sunkias metalines konstrukcijas, derina stakles, montuoja, prižiūri ir remontuoja mašinas, įskaitant variklius, transporto priemones, ar gamina įrankius ir įvairius netauriųjų metalų gaminius. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Darbai atliekami rankomis arba rankinio valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių pastangų ir laiko sąnaudas, kurių reikia tam tikriems darbams atlikti, taip pat gaminių kokybei pagerinti. Atliekant šias užduotis reikia išmanyti darbo organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat galutinio produkto pobūdį ir paskirtį.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos užduotys: liejimo formų ir gurgučių metalui lieti gamyba; metalo liejimas, virinimas ir formavimas; sunkių metalinių konstrukcijų, įrenginių ir panašios įrangos montavimas, statyba, priežiūra ir remontas; plieno ir kitų netauriųjų metalų kalimas ir formavimas, gaminant ir taisant mechanizmus, įrankius, įrangą ir kitus gaminius; staklių derinimas, kad operatoriai galėtų su jomis dirbti, arba įvairių staklių derinimas ir valdymas; pramoninių mašinų, tarp jų – variklių ir transporto priemonių montavimas, priežiūra ir remontas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

721 Skardininkai, metalinių konstrukcijų montuotojai, metalo liejikai, suvirintojai ir giminiškų profesijų darbininkai

722 Kalviai, įrankininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

723 Mašinų mechanikai ir taisytojai

Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus)

Statybininkai ir giminiškų profesijų darbininkai (išskyrus elektrikus) stato, prižiūri ir remontuoja pastatus, stato ir remontuoja pamatus, sienas ir statinius iš plytų, akmenų ir panašių medžiagų, formuoja akmenį ir jį dailina statybos ar kitiems tikslams. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui. Darbai atliekami rankomis arba rankinio valdymo ir kitais įrankiais, kuriais siekiama sumažinti fizinių pastangų ir laiko sąnaudas, kurių reikia tam tikroms užduotims atlikti, taip pat pagerinti gaminių kokybę. Atliekant šias užduotis, reikia išmanyti darbo organizavimą, naudojamas medžiagas ir įrankius, taip pat galutinio produkto pobūdį ir paskirtį.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos užduotys: pastatų ir kitų statinių statyba, priežiūra ir remontas tradiciniais ir (arba) šiuolaikiniais statybos būdais; pamatų klojimas, sienų ir statinių iš plytų, akmenų ir panašių medžiagų statyba ir remontas; karjeruose iškastų akmenų smulkinimas į plokštes ar luitus; akmens pjovimas, formavimas ir apdaila statybai, puošybai, paminklams ir panašiems tikslams; gelžbetonio karkasų ir statinių statyba, taip pat cementinių paviršių užbaigimas; medinių statinių ir jungčių pjovimas, formavimas, surinkimas ir priežiūra; įvairių statybos užduočių atlikimas ir pastatų priežiūra. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbininkams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

711 Statybininkai, montuotojai ir giminiškų profesijų darbininkai

712 Statybininkai apdailininkai ir giminiškų profesijų darbininkai

713 Dažytojai, statybinių konstrukcijų valytojai ir giminiškų profesijų darbininkai