Category Archives: Nekvalifikuoti darbininkai

Nekvalifikuoti darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus darbus, kuriems atlikti paprastai reikia rankinių įrankių ir fizinės jėgos. Daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės nekvalifikuotų profesijų atstovų atliekamos užduotys: valymas, atsargų papildymas ir butų, namų, virtuvių, viešbučių, įstaigų ir kitų pastatų priežiūra; automobilių ir langų plovimas; pagalba virtuvėje ir paprastų maisto ruošos darbų atlikimas; pranešimų ar prekių pristatymas; bagažo nešimas ir bagažo ar krovinių tvarkymas; prekių pardavimo automatų atsargų papildymas, skaitiklių rodmenų tikrinimas ir registravimas arba pinigų surinkimas iš automatų; šiukšlių rinkimas ir rūšiavimas; gatvių ir panašių vietų šlavimas; nesudėtingų žemės ūkio, žuvininkystės, medžioklės ar spąstų spendimo užduočių atlikimas; paprastų užduočių, susijusių su gavyba, statyba ir gamyba, įskaitant produktų rūšiavimą, atlikimas; produktų pakavimas ir išpakavimas rankomis ir lentynų pildymas; įvairių paslaugų teikimas gatvėse; keleivių ar prekių vežimas stumiamomis ar pedalinėmis transporto priemonėmis; gyvulių traukiamų transporto priemonių ar mechanizmų vadeliojimas ar valdymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

91 Valytojai ir pagalbininkai

92 Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

93 Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai

94 Maisto ruošimo padėjėjai

95 Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

96 Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai

Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti valytojai (rankomis)

Transporto priemonių, langų ir skalbinių plovėjai rankomis plauna langus, vitrinas bei kitus pastatų paviršius ir transporto priemones arba skalbia, sausuoju būdu valo ar lygina skalbinius ar kitus tekstilės gaminius rankomis.
Pagrindinės atliekamos užduotys: automobilių valymas, plovimas ir blizginimas; langų ir kitų stiklinių paviršių plovimas vandeniu ar įvairiais plovikliais, jų nusausinimas ir blizginimas; skalbinių, drabužių, audinių ir panašių gaminių skalbimas ir lyginimas rankomis skalbykloje ar kitur; drabužių, audinių, odos ir kitų panašių gaminių valymas rankiniu būdu, naudojant cheminius tirpalus sausojo valymo valykloje ar kitoje įmonėje.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

9121 Skalbėjai ir lygintojai (rankomis)

9122 Transporto priemonių plovėjai

9123 Langų plovėjai

9129 Kiti valytojai

Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

Namų, viešbučių ir biurų valytojai ir pagalbininkai tvarko patalpas, jas šluoja, valo ar siurbia dulkių siurbliu, plauna ir blizgina, tvarko namų skalbinius, perka namų apyvokos reikmenis; atlieka įvairius darbus, kad būtų palaikoma viešbučių, biurų ir kitų įstaigų, taip pat lėktuvų, traukinių, autobusų ir kitų transporto priemonių vidaus ir interjero dalių švara ir tvarka.
Pagrindinės atliekamos užduotys: šlavimas ar siurbimas dulkių siurbliu, grindų ir kitų daiktų plovimas ir blizginimas viešbučiuose, biuruose ir kitose įstaigose; lovų klojimas, rankšluosčių keitimas, muilo ir panašių reikmenų pristatymas; pagalba ruošiant maistą ir indų plovimas; virtuvių, vonios kambarių ir tualetų valymas, dezinfekavimas ir kvapų šalinimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

9111 Namų valytojai ir pagalbininkai

9112 Biurų, viešbučių ir kitų įstaigų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai

Buitinių atliekų surinkėjai ir kiti nekvalifikuoti darbininkai renka šiukšles iš pastatų, kiemų, gatvių ir kitų viešųjų vietų ir jas rūšiuoja. Jie palaiko gatvių ir kitų viešųjų vietų švarą ir tvarką, pristato ir nešioja pranešimus ir siuntinius; atlieka atsitiktinius darbus privačiuose namuose ar įstaigose. Daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbininkų atliekamos užduotys: šiukšlių surinkimas, pakrovimas ir iškrovimas; gatvių ir kitų viešųjų vietų šlavimas; malkų kapojimas; malkų, vandens, siuntinių, bagažo ir pranešimų surinkimas ir išnešiojimas; kilimų dulkinimas ir kitų atsitiktinių darbų atlikimas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

961 Buitinių atliekų surinkėjai

962 Kiti nekvalifikuoti darbininkai

Gatvės pardavėjai, gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

Gatvės pardavėjai ir gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai parduoda prekes, išskyrus vietoje suvartojamą maistą, ir teikia įvairias paslaugas gatvėje ir kitose viešosiose vietose, pavyzdžiui, stotyse. Daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: įvairių parduoti skirtų daiktų pirkimas ar gamyba; parduoti skirtų daiktų pakrovimas ir iškrovimas ir jų vežimas; apsirūpinimas paslaugoms teikti reikalingomis medžiagomis; žmonių kalbinimas gatvėje siūlant prekes ar paslaugas; batų valymas ir blizginimas; automobilių langų plovimas ir blizginimas; įvairių pavedimų atlikimas; pagalba vairuotojams statant automobilį ir jo apsauga nesant vairuotojo; lankstinukų ir nemokamų laikraščių dalijimas; mokesčio už prekes ar paslaugas paėmimas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

951 Gatvėje teikiamų paslaugų teikėjai

952 Ne maisto produktų gatvės pardavėjai

Maisto ruošimo padėjėjai

Maisto ruošimo padėjėjai ruošia ir gamina neįvairius užsakomus pusgaminius ar gėrimus, valo stalus, virtuvę ir plauna indus. Daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: nesudėtingų patiekalų arba pusgaminių ir gėrimų ruošimas, pavyzdžiui, sumuštinių, picų, žuvies ir gruzdintų bulvyčių, salotų ir kavos; maisto produktų plovimas, pjaustymas, matavimas ir maišymas patiekalams gaminti; maisto ruošimo įrangos, pavyzdžiui, kepimo krosnelių, mikrobangų krosnelių ir gruzdintuvių, valdymas; virtuvės, maisto ruošimo ir tiekimo vietų valymas; virtuvėse ir restoranuose naudojamų maisto gamybos ir kitų įrankių valymas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė:

941 Maisto ruošimo padėjėjai

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, pramonės ir transporto darbininkai

Nekvalifikuoti gavybos, statybos, gamybos ir transporto darbininkai dažniausiai atlieka nesudėtingus ir įprastus darbus, susijusius su gavyba, civiline statyba, gamyba, transportu ir saugojimu, valdo žmogaus stumiamas ar gyvulių traukiamas transporto priemones ir mašinas. Daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės atliekamos užduotys: duobių kasimas ir iškastų medžiagų, smėlio, grunto ir žvyro išsklaidymas naudojant rankinius įrankius; medžiagų, įrangos, produktų, atsargų, bagažo ir krovinių rūšiavimas, pakrovimas, iškrovimas, krovimas į rietuves ir sandėliavimas rankomis; mašinų, įrangos, įrankių ir aikštelių valymas; medžiagų ir produktų pakavimas ir išpakavimas bei taros ir lentynų prikrovimas rankomis; žmogaus stumiamų ir gyvulių traukiamų transporto priemonių ir mašinų valdymas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

931 Nekvalifikuoti gavybos ir statybos darbininkai

932 Nekvalifikuoti apdirbimo pramonės darbininkai

933 Nekvalifikuoti transporto ir sandėliavimo darbininkai

Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

Nekvalifikuoti žemės ūkio, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai atlieka nesudėtingus ir įprastus augalų ir gyvūnų auginimo, sodų ir parkų tvarkymo ir priežiūros, miškų naudojimo ir išsaugojimo bei akvakultūros ir žuvininkystės darbus. Daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės atliekamos užduotys: kasimas, grėbimas ir valymas rankiniais įrankiais; atsargų, produktų ir kitų medžiagų krovimas, iškrovimas, krovimas į stirtas ar kūgius; laistymas, retinimas ir ravėjimas bei pasėlių priežiūra rankomis ar naudojant rankinius įrankius; sodinimas, derliaus nuėmimas ir produktų rinkimas rankomis; gyvulių šėrimas, girdymas ir valymas, tvartų valymas; gyvulių stebėjimas ir informavimas apie jų būklę; tinklų, valų ir kitų žvejybos reikmenų paruošimas ir naudojimas; produktų rūšiavimas, rišimas į ryšulėlius, pakavimas ir dėjimas į tarą; nedideli įrankių, įrenginių, pastatų, laivų ir tvorų taisymo darbai.

Šio pagrindinio pogrupio profesijų grupė:

921 Nekvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbininkai

Valytojai ir pagalbininkai

Valytojai ir pagalbininkai atlieka įvairius darbus privačiuose namų ūkiuose, viešbučiuose, biuruose, ligoninėse ir kitose įstaigose, taip pat lėktuvuose, traukinių vagonuose, autobusuose ir panašiose transporto priemonėse, siekdami palaikyti vidaus ir interjero dalių švarą ir tvarką, rankomis skalbia ir lygina drabužius ir tekstilės gaminius. Šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų pirmajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: šlavimas ar siurbimas dulkių siurbliu, grindų, baldų ir kitų daiktų plovimas ir blizginimas; skalbinių ir patalynės tvarkymas; pagalba ruošiant maistą ir virtuvės valymas; automobilių ir langų plovimas ir valymas; drabužių ir tekstilės gaminių lyginimas ir skalbimas rankomis.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

911 Namų, viešbučių ir biurų valytojai, kambarinės ir pagalbininkai

912 Transporto priemonių ir langų plovėjai, skalbėjai ir kiti valytojai (rankomis)