Category Archives: Tarnautojai

Tarnautojai registruoja, tvarko, saugo, apdoroja ir suranda informaciją, taip pat atlieka įvairias raštinės tarnautojo pareigas, susijusias su piniginių lėšų operacijomis, kelionių organizavimu, informacijos prašymais ir susitikimais. Kompetentingam daugumos šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės tarnautojų atliekamos užduotys: stenografavimas, darbas su tekstų tvarkybos įranga ir panašia biuro technika; duomenų įvedimas į kompiuterius; sekretoriaus pareigų atlikimas; skaitinių duomenų registravimas ir skaičiavimas; atsargų, gamybos ir transporto duomenų apskaita; keleivinio ir krovininio transporto duomenų apskaita; bibliotekos tarnautojo pareigų atlikimas; dokumentų archyvavimas; pareigų, susijusių su pašto tarnybos paslaugomis, atlikimas; spausdinti skirtos medžiagos rengimas ir tikrinimas; pagalba neraštingiems asmenims skaitant ar rašant laiškus; piniginių lėšų operacijų atlikimas; kelionių organizavimas; klientų prašomos informacijos pateikimas ir susitikimų derinimas; telefonų skirstiklių valdymas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

41 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai

42 Klientų aptarnavimo tarnautojai

43 Apskaitos, statistikos, finansų ir materialinių vertybių apskaitos tarnautojai

44 Kiti tarnautojai

Klientų aptarnavimo tarnautojai

Klientų aptarnavimo tarnautojai bendrauja su klientais, atlikdami pinigines operacijas, organizuodami keliones, suteikdami klientams informaciją, organizuodami susitikimus, dirba telefonais skirstikliais, taip pat atlieka apklausas ar pildo paslaugų gavimo paraiškas. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: piniginių operacijų bankuose, pašto skyriuose, lažybų ir azartinių lošimų įmonėse atlikimas ar kelionių organizavimas; klientų prašomos informacijos teikimas ir susitikimų organizavimas; telefonų skirstiklių valdymas, lankytojų pasveikinimas ir priėmimas; respondentų apklausa; pokalbiai su paraiškų gauti paslaugas teikėjais.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

421 Kasininkai ir giminiškų profesijų tarnautojai

422 Klientų informavimo tarnautojai

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai

Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas, ir klavišinių įtaisų operatoriai registruoja, tvarko, saugo ir suranda informaciją, taip pat pagal nustatytas procedūras atlieka įvairias raštinės ir administracijos tarnautojo pareigas. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio darbui reikia įgūdžių, priskiriamų antrajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: informacijos registravimas, rengimas, rūšiavimas, grupavimas ir sisteminimas; laiškų rūšiavimas, vokų atplėšimas ir siuntimas; ataskaitų rengimas ir įprastinis susirašinėjimas; dokumentų kopijavimas ir siuntimas faksu; darbas su asmeniniais kompiuteriais, tekstų tvarkybos įranga ar rašomosiomis mašinėlėmis registruojant, renkant ir tvarkant tekstą ir duomenis; dokumentų redagavimas ir taisymas; sąskaitų išrašymas ir pinigų sumų tikrinimas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

411 Tarnautojai, atliekantys bendras funkcijas

412 Sekretoriai, atliekantys bendras funkcijas

413 Klavišinių įtaisų operatoriai