Category Archives: Technikai ir jaunesnieji specialistai

Technikai ir jaunesnieji specialistai atlieka technines ir panašias užduotis, susijusias su mokslinių ar meninių koncepcijų ir darbo metodų, valstybinių įstaigų ar verslo reglamentuojamųjų dokumentų tyrimais bei taikymu. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės technikų ir jaunesniųjų specialistų atliekamos užduotys: techninis darbas, susijęs su fizinių mokslų, įskaitant inžineriją bei technologiją, gamtos mokslų, įskaitant ir medicinos profesijas, socialinių ir humanitarinių mokslų koncepcijų ir metodų tyrimu ir taikymu; įvairių techninių paslaugų, susijusių su prekyba, finansais, administravimu, įskaitant įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų įgyvendinimą, bei socialiniu darbu, teikimas ir organizavimas; techninės pagalbos teikimas meno ir pramogų srityse; dalyvavimas sportinėje veikloje; kai kurių religinių užduočių atlikimas. Gali būti priskirtas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

31 Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

32 Jaunesnieji sveikatos specialistai

33 Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai

34 Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai

35 Informacinių ir ryšių sistemų technikai

Informacinių ir ryšių sistemų technikai

Informacinių ir ryšių sistemų technikai teikia pagalbą kasdien naudojant kompiuterių sistemas, ryšių sistemas ir tinklus, atlieka technines užduotis, susijusias su telekomunikacijomis, vaizdo ir garso transliavimu, kitais telekomunikaciniais signalais sausumoje, jūroje ar orlaiviuose. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: pagalba informacinių ir ryšių sistemų naudotojams; naujų programų ir įrangos diegimas; tinklų ir kitų duomenų ryšių sistemų kūrimas, naudojimas ir priežiūra; interneto ir intraneto svetainių ar saityno serverio aparatinės ar programinės įrangos diegimas, kontrolė ir priežiūra; tinklalapių keitimas; taip pat saityno serverio atsarginės kopijos darymas ir atkūrimas; įrangos kontrolė, kad būtų galima įgarsinti, redaguoti ir derinti vaizdo ir garso įrašus; duomenų perdavimo ir transliavimo sistemų, radijo ir televizijos programų palydovinių sistemų kontrolė ir priežiūra; radijo ryšių sistemų, palydovinių paslaugų ir daugiakanalių sistemų sausumoje, jūroje ar orlaiviuose kontrolė ir priežiūra; techninė pagalba, susijusi su kompiuterių sistemų ir telekomunikacinės įrangos tyrimais ir tobulinimu ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu; elektros grandinių projektų kūrimas ir rengimas pagal pateiktas technines sąlygas; techninė telekomunikacinių sistemų gamybos, naudojimo, priežiūros ir taisymo kontrolė.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

351 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai

352 Telekomunikacijų ir transliavimo technikai

Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai

Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai atlieka technines užduotis, susijusias su teisinių paslaugų, socialinio darbo, kultūros, maisto gaminimo, sporto ir religijos žinių taikymu praktikoje. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: techninių ir praktinių paslaugų teikimas ir pagalbinių funkcijų atlikimas vykdant procesinius veiksmus ir tyrimus, socialinėse ir visuomeninėse programose, socialinėse ir visuomenės paramos programose, religinėje ir kultūrinėje veikloje; dalyvavimas ir teisėjavimas sporto renginiuose; sporto treniravimo metodų, kūno rengybos ir pramoginių programų sudarymas ir taikymas; kūrybinių ir techninių įgūdžių derinimas vykdant įvairią meninę, kultūrinę ir kulinarinę veiklą; patiekalų receptų kūrimas ir valgiaraščių sudarymas, taip pat maisto ruošimo priežiūra.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

341 Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai

342 Sporto ir kūno rengybos darbuotojai

343 Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai

Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai

Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai dažniausiai atlieka technines užduotis, susijusias su finansinės apskaitos ir operacijų, matematinių skaičiavimų, žmogiškųjų išteklių plėtros, finansinių priemonių pardavimo ir pirkimo, specialių sekretoriato užduočių ir teisės aktų vykdymo žinių taikymu praktikoje. Šiam pagrindiniam pogrupiui taip pat priskiriami darbuotojai, teikiantys tokias verslo paslaugas, kaip muitinės dokumentų tvarkymas, konferencijų planavimas, įdarbinimas, nekilnojamojo turto ir didmeninė biržos prekių prekyba, taip pat asmenys, atliekantys atlikėjų, sportininkų ir menininkų agento funkcijas. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: vertybinių popierių, akcijų, obligacijų ir kitų finansinių priemonių, taip pat užsienio šalių valiutų pirkimo ir pardavimo nurodymų esamų mainų arba būsimojo laikotarpio rinkos įsipareigojimų pagrindu registravimas ir perdavimas; kredito ir paskolos paraiškų teikimas vadovybei, rekomenduojant jas patvirtinti ar atmesti; paraiškų patvirtinimas ar atmetimas, laikantis nustatytų ribų, užtikrinant institucijos kredito standartų laikymąsi; visos įmonės finansinių operacijų apskaitos tvarkymas, remiantis bendraisiais buhalterinės apskaitos principais ir vadovaujant buhalteriams; pagalba planuojant ir atliekant matematinius, statistinius, draudimo, apskaitos ir panašius skaičiavimus; finansinių priemonių pardavimas ir pirkimas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

331 Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai

332 Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai

333 Verslo paslaugų agentai

334 Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai

335 Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai

Jaunesnieji sveikatos specialistai

Jaunesnieji sveikatos specialistai atlieka technines ir praktines užduotis, padedančias diagnozuoti ir gydyti žmonių ir gyvūnų ligas, traumas ir negalias, taip pat įgyvendinti sveikatos priežiūros, gydymo ir siuntimo pas kitus specialistus planus, kuriuos paprastai rengia medicinos, veterinarijos, slaugos ir kiti sveikatos specialistai. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: medicininio vizualizavimo įrangos bandymai ir naudojimas, spindulinės terapijos taikymas; organizmo skysčių ir audinių pavyzdžių klinikinių tyrimų atlikimas; vaistų ir kitų vaistinių mišinių ruošimas prižiūrint farmacininkams; medicininių ir odontologinių prietaisų ir įrangos kūrimas, diegimas, priežiūra ir remontas; slaugos ir asmenų priežiūros, akušerinių paslaugų teikimas; vaistažolių ir kitų gydymo priemonių naudojimas, remiantis konkrečios kultūros teorijomis, įsitikinimais ir patirtimi.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

321 Medicinos ir farmacijos technikai

322 Jaunesnieji slaugos ir akušerijos specialistai

323 Jaunesnieji tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

324 Veterinarijos technikai ir felčeriai

325 Kiti jaunesnieji sveikatos specialistai

Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai atlieka technines užduotis, susijusias su fizinių mokslų ir inžinerijos moksliniais ir darbo metodų tyrimais. Jie prižiūri ir kontroliuoja techninius ir darbinius gavybos, gamybos, statybos ir kitus inžinerinius darbo ir gamybos procesus, valdo techninę įrangą, įskaitant orlaivius ir laivus. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: prietaisų ir įrangos įrengimas, valdymas ir kontrolė, sistemų eksperimentų ir bandymų atlikimas ir kontrolė; ėminių atrinkimas ir jų bandymai; pastabų registravimas ir duomenų analizė; techninių brėžinių ir diagramų rengimas, peržiūra ir aiškinimas; kitų darbuotojų veiklos koordinavimas, priežiūra, kontrolė ir darbo grafikų sudarymas; skirstomųjų skydų, kompiuterizuotų valdymo sistemų ir daugiafunkcių technologinių procesų valdymo mašinų valdymas ir kontrolė; techninių funkcijų atlikimas, užtikrinant saugų ir veiksmingą laivų, orlaivių ir kitos įrangos judėjimą ir veikimą.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

311 Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

312 Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai

313 Technologinių procesų valdymo technikai

314 Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

315 Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai