Klavišinių įtaisų operatoriai

Klavišinių įtaisų operatoriai užrašo ir tvarko tekstą bei duomenis, rengia, redaguoja ir kuria dokumentus saugoti, skelbti ir persiųsti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: duomenų ir informacijai tvarkyti reikalingų kodų įvedimas; saugomų duomenų paieška, patvirtinimas ir atnaujinimas, įvedamų duomenų registravimas; procesinių veiksmų registravimas stenografuojant kompiuterine įranga ir stenografuoti skirtomis rašomosiomis mašinėlėmis; tikslus informacijos užrašymas iš stenografavimo ir garso įrašymo įrangos, dokumentų redagavimas ir taisymas; pasakytų žodžių, aplinkos garsų ir dainų žodžių atkūrimas filmų ir televizijos programų titrams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

4131 Mašininkai ir tekstų tvarkybos operatoriai

4132 Duomenų įvesties operatoriai

Leave a Reply