Socialinės ir religinės sričių specialistai

Socialinės ir religinės sričių specialistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, tobulina ir kuria koncepcijas, teorijas ir metodus ar taiko filosofijos, politikos, ekonomikos, sociologijos, antropologijos, istorijos, psichologijos ir kitų socialinių mokslų žinias arba teikia socialines paslaugas, kad būtų patenkinti asmenų ar bendruomenės šeimų poreikiai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir socialinių problemų sprendimų formulavimas ar įgyvendinimas; praeities įvykių ir veiklos tyrimas ir analizavimas, žmonijos kilmės ir evoliucijos tyrimai; individo ar grupės psichinių procesų ar elgsenos tyrimas; socialinių paslaugų teikimas; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2631 Ekonomistai

2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

2633 Filosofai, istorikai ir politologai

2634 Psichologai

2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

2636 Religijų specialistai

Leave a Reply