Sveikatos specialistai

Sveikatos specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, rengia koncepcijas, teorijas ir darbo metodus ar juos tobulina, taiko mokslines medicinos, slaugos, dantų gydymo, veterinarijos, farmacijos žinias ir propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir mokslo žinių įgijimas tiriant žmonių ir gyvūnų sveikatos sutrikimus ir ligas, jų gydymo būdus; profilaktikos ir gydymo priemonių taikymas ir konsultavimas arba sveikatos saugojimas; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

221 Gydytojai

222 Slaugos ir akušerijos specialistai

223 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

224 Paramedikai

225 Veterinarai

226 Kiti sveikatos specialistai

Pastabos
Atkreiptinas dėmesys, kad taikant ISCO, siekiant nustatyti, apibrėžti ar įvertinti sveikatos priežiūros sistemos darbuotojus, daug profesijų, laikomų neatsiejama sveikatos priežiūros sistemos dalimi, priskirtos kitur, o ne 22 pagrindiniam pogrupiui „Sveikatos specialistai“. Šios profesijos apima biomedicinos inžinierius, medicinos psichologus ir medicinos fizikus, tačiau jomis neapsiriboja

Leave a Reply