referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2

Pajamų mokesčio analitinė sąskaita
Pajamų mokesčio analitinė apskaita Excel lentelėje.
Tipas:   lentelė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2271

Apskaitos špargalkė 3
formuojamų ir naudojamų duomenų priklauso apskaitai. Iš visų įmonėse naudojamų duomenų apie 70% sudaro buhalterinės apskaitos informacija. Apskaitos informacijos esmė. Apskaitos informacija yra iš patikimo šaltinio gauti ir tinkamai užregistruoti apskaitos, daugiausia finansinės, duomenys, kuriuos naudoja savarankiški ūkiniai vienetai – įmonės jų valdymo procese arba kurie potencialiai ateityje gali būti naudingi valdytojams bei kitiems apskaitos informacijos vartotojams. Apskaitos požiūriu įmonė yra savarankiškas ūkinis vienetas, atribotas nuo kitų įmonių ir savininkų.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-12

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2559

Apskaitos namų darbas
KTU apskaitos namų darbas įvertintas 6.
Tipas:   namų darbas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2219

Apskaitos programa Balansas
Pasirinkau šią apskaitos programą, nes mano manymu, ji yra verta dėmesio populiarumo, aptarnavimo ir patogumo. Kaina nėra mažiausia 3000lt (priklausomai nuo pasirinktų modulių), bet įmonei geriau investuoti iš karto daugiau, nei po to mokėti už problemų šalinimą ar naujos sistemos įsigijimą. Be to nereikia mokėti už tai, ko jums nereikia, nes galite patys pasirinkti reikiamus programos modulius.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2392

Apskaitos rūšys
Rinkos šalyse paprastai skiriamos dvi apskaitos rūšys: finansinė ir valdymo. Pastaroji neretai vadinama vadybos ar vidaus, o kartais ir gamybine apskaita.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-11

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2244

Mokesčių sistema Lietuvoje
Mokesčiai yra ūkio subjektų ir gyventojų privalomieji mokėjimai valstybei. Jie atsirado, kai tik susikūrė valstybė. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme pateiktas toks mokesčio apibrėžimas: Mokestis-mokesčio įstatyme mokesčio mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei, kad būtų gauta pajamų valstybės(savivaldybės) funkcijoms vykdyti. Ši prievolė atliekama įstatymų nustatyta tvarka.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2379

Atsargų metodas FIFO
Atsargos apima prekes, įsigytas ir laikomas perparduoti, žemę ar kitą nuosavybę, skirtą perparduoti. Atsargos taip pat gali apimti įmonės pagamintą produkciją arba nebaigtą įmonės gaminamą produkciją, įskaitant žaliavas ir kitokias medžiagas, naudojamas gamybos procese. Paprastai atsargos įvertinamos vienu iš labiausiai paplitusių keturių metodų, kurių kiekvienas pagrįstas skirtinga sutartine kainos judėjimo nuostata: 1) konkrečių kainų metodas; 2) FIFO metodas; 3) LIFO metodas; 4) vidutinių kainų metodas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2298

Turto sąvoka apskaitoje
Kiekvienos įmonės ūkinė veikla pirmiausia pasireiškia per produkcijos gamybos arba paslaugų teikimo ir jų pardavimo procesus. Nepriklausomai nuo to, ar tai yra nedidelė parduotuvė, ar stambi mašinų gamykla, įmonės veiklai visuomet reikalingi tam tikri ištekliai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2616

Pajamų auditas
Pardavimų auditas, pardavimo pajamų auditas, sąnaudų ir išlaidų auditas, mokesčių auditas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2299

Nuosavybė
Nuosavybės esmė apskaitoje. Nuosavybės esmė personalinėje įmonėje. Palūkanos. Nuosavybės esmė Girinėje bendrijoje. Nuosavybės esmė akcinėse bendrovėse. Nepaskirstytasis pelnas. Įmonės skolos. Įmonės finansų struktūra. Kapitalo apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Rezervų ir atidėjimų apskaita. Rezervai. Atidėjimai. Dovanotosios nuosavybės apskaita. Įmonės skolų bei įsipareigojimų apskaita.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2301

Kasos operacijos
Kasos operacijos susijusios su viena iš labiausiai grobstomų turto rūšių - grynaisiais pinigais. Be to, apskaitoje fiksuojant ne visas pinigines įplaukas, sudaromos prielaidos dvigubai buhalterijai bei mokesčių nemokėjimui.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2470

Inventorizacija
Visas įmonės turtas turi būti inventorizuojamas. Inventorizacija, tai viso įmonės turto objektų natūroje patikrinimas ir faktiškai rastų likučių palyginimas su apskaitos duomenimis. Pagrindinis inventorizacijos tikslas - nustatyti, kad kiekvienas turto objektas yra įmonėje, o jeigu jo nėra, privalu išsiaiškinti priežastis. Inventorizacija nėra ūkinė operacija, o tik materialinių gėrybių, lėšų ir sąskaitų patikrinimas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2259

Įmonės veiklos apskaita
Apskaitos administravimas. Ūkinių operacijų fiksavimas ir atpažinimas. Sąskaitų planas. Turtas ir nuosavybė. Daiktinės darbo priemonės. Nusidėvėjimo (amortizacijos) nustatymas. Nuo ko pradėti, norint nustatyti pagrindinių priemonių susidėvėjimo (amortizacijos) normas, kurių reikalauja mokesčių inspekcijos ir išlaidų nurašymas. Jei to nebus padaryta, bus dirbtinai didinamas pelnas, atitinkamai ir mokesčiai į biudžetą, o susidėvėjusių įrenginių nebus už ką pakeisti. Išlaidos ir sąnaudos. Išlaidų ir sąnaudų panašumai ir skirtumai. Atskaitomybė. Balanso teorijos ir politikos įgyvendinimas.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2334

Įmonių atskaitomybės klasifikacija
Valdžia, gindama šalies piliečių konstitucinę teisę į nuosavybę, nurodo, kad įmonės privalo viešai skelbti kaupimo principu pagrįstos finansinės atskaitomybės duomenis. Juk kiekvienas pilietis gali laisvai įsigyti vienos ar kitos akcines bendrovės akcijų.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2239

Darbo užmokestis
Darbo užmokesčio esmė ir formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo apmokėjimo organizavimas. Priemokos ir papildomas darbo užmokestis. Darbo apmokėjimo lėšos. Darbo užmokesčio lygiai. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Darbo laiko apskaita ir laikinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Vienetininkų išdirbio dokumentai ir vienetinio darbo laiko skaičiavimas. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Kt.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2218

Auditas
Audito samprata. Pagrindinės audito sąvokos ir jų turinys. Vidinis ir išorinis auditas. Audito veiklos chronologija. Audito planas. Audito rizika. Audito duomenys ir darbo dokumentai. Audito testai. Audito atranka. Atsargų, ilgalaikio materialiojo turto, įsiskolinimų, pinigų auditas. Baigiamieji darbai. Auditoriaus ataskaita. Auditoriaus kvalifikacija, teisės ir pareigos, samda. Auditas užsienio šalyse.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2295

Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės
Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės
Tipas:   kita   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2262

Buhalterinės apskaitos įstatymas
Buhalterinės apskaitos įstatymas.
Tipas:   kita   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2455

Apskaitos špera
Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) apskaičiavimas ir jo paskirstymas. Ilgalaikio turto reikšmė. Finansinė atskaitomybė. Pirkimo apskaita. Kiti.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2487

Apskaitos dokumentų papildymo tvarka
finansų ministro įsakymas dėl apskaitos dokumentų papildymo tvarkos.
Tipas:   kita   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2240


Puslapis:  1,  2

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama