referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5

Ketvirtas labaratorinis darbas
Elektrolitų savybės. Elektrolinė disosiacija. Vandenilio rodiklis pH. Tikslas darbo charakterizuoti elektrolitinius tirpalų savybes ir elektrolitinę disociaciją bei jos įtakos turinčius veiksnius, analizuoti vandenilinį rodiklį ,indikatorių disociaciją,bei taikyti indikatorių naudojimą.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2314

Trečias labaratorinis darbas
Darbo eiga: paimam nurodytą tirpalą. Koncetruotą nustatykite matuodami aroemetru. Palyginkite areometro parodymus iš 1lent., raskite koncetraciją. apskaičiuoklite, kiek grynos medžiagos koncrtruoto tirpalo masę ir tūrį. Apskaičiuotą tirpalo tūrį matuodami mažu cilindru ir supilkite į matavimo kolbą prieš tai buvo įpiltas distiliuotas vanduo (apie 0,5 kolbos) tirpalą pras kieskite vandeniu iki brūkšnelio tikslą pagaminto tirpalo koncetracija nustatykite titruodami žinomos kondicijos šarmu. Tikrinkite 2-3 kartus išskaičiavimui imkite titravimui sudaryto tūrį aritmeninį vidurkį.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2241

Halogenai 7A grupė
Visi halogenai sudaro dviatomes molekules X2, kur X simbolizuoją bet kurio halogeno atomus. Kadangi halogenų vienines medžiagas sudaro nepolinės dviatomės molekulės, visų jų lydymosi ir virimo temperatūros yra žemos (žr. lentelę 23-1). Kaip ir galima buvo tikėtis, lydymosi ir virimo temperatūros didėja didėjant elemento molinei masei ir atomų spinduliams, t.y. žemiausias lydymosi ir virimo temperatūras turi fluoras, o aukščiausias - jodas.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-12

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2263

Gyvsidabris
Gyvsidabris yra vienintelis metalas, išliekantis skystas kambario ir net žemesnėje temperatūroje. Kai aplinkos temperatūra yra O oC ir daugiau, metalinis gyvsidabris garuoja - virsta gyvsidabrio garais. Jo lydymosi temperatūra yra labai žema (-38,87 oC), o virimo – aukšta (357 oC).Gyvsidabris - sunkiausias iš visų skysčių (net 7 kartus sunkesnis už orą, ir 13,6 karto sunkesnis už vandenį). Jis yra blizgus, nuodingas, judrus, lengvai garuojantis, sidabro baltumo spalvos metalas, blogai tirpstantis vandenyje (gerai vandenyje tirpsta tik kai kurie jo junginiai, sudarydami labai nuodingus hidratus). Gyvsidabris nelabai linkęs jungtis su deguonimi. Oksidas HgO yra termiškai nepatvarus. Gyvsidabris taip pat neišstumia H2 iš rūgščių. Nuo kitų dviejų 2B grupės metalų – kadmio ir cinko – gyvsidabris skiriasi tiek cheminėmis, tiek fizikinėmis jau minėtomis savybėmis.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-12

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2286

Deguonies grupė 6A
Remdamiesi elektronine sandara galime prognozuoti, kad deguonis ir siera turi sudaryti panašius junginius. Abu šie elementai sudaro joninius junginius su aktyviaisiais metalais, abu sudaro panašius kovalentinius junginius, pvz. H2S ir H2O, CS2 ir CO2, SCl2 ir OCl2. Bet tarp sieros ir deguonies junginių esama gana didelių skirtumų. Pavyzdžiui vanduo, kurio molekulinė santykinė masė tik 18 amv, verda anomaliai aukštoje temperatūroje (100°C). H2S molekulės yra sunkesnės (34 amv), bet ši medžiaga verda gerokai žemesnėje temperatūroje (-61°C). Tokį didelį virimo temperatūrų skirtumą lemia vandeniliniai ryšiai, kurie gali susidaryti tarp vandens molekulių, bet nesusidaro tarp H2S molekulių. Lentelėje 23-6 rasite kai kurių sieros ir deguonies savybių palyginimą. Deguonies skirtumus nuo sieros lemia: (1) mažas atomo spindulys; (2) didelis elektroneigiamumas; (3) negalėjimas panaudoti d orbitalių jungčių sudarymui.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-12

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2417

Auksas, jo lydiniai ir panaudojimas
Auksas 1B grupės elementas. 1B grupę sudaro varis, sidabras ir auksas. Šių atomų išoriniame sluoksnyje yra po vieną elektroną.Priešpaskutinis sluoksnis visiškai užpildytas, jame yra 18 elektronų. Oksidacijos laipsnis junginiuose +1 arba +3. Auksui būdingiausias oksidacijos laipsnis +3. Visi trys elementai chemiškai mažai aktyvūs – aktyvumas mažėja didėjant atomo numeriui.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-6

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2295

Lantanidai
Lantanas. Ceris. Prazeodimis. Neodimis. Prometis. Samaris. Europis. Gadolinis. Terbis. Disprozis. Holmis. Erbis. Tulis. Iterbis. Liutecis. Aktinis. Toris. Protaktinis. Uranas. Neptūnis. Plutonis. Americis. Kiuris. Berklis. Kalifornis. Einšteinis. Fermis. Mendelevis. Nobelis. Lorensis.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2533

Gyvsidabrio poveikis organizmui
Kaupdamasis organizme(inkstuose, kepenyse, kauluose, smegenyse) gyvsidabris veikia nervų sistemą ir sukelia smegenų sutrikimus. Viena iš teorijų, aiškinančių apsinuodijimą gyvsidabriu teigia, kad gyvsidabris sutrikdo sieros turinčių fermentų veiklą. Teiginys grindžiamas dideliu gyvsidabrio giminingumu sierai, t.y. stipriu polinkiu reaguoti su siera. Organiniai gyvsidabrio junginiai yra daug nuodingesni už neorganinius ir už laisvą metalą.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2355

Aliuminis
Įvadas. Savybės. Istorija. Gavimas ir radimas. Naudojimas. Ekologija. Informacijos šaltiniai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-28

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2401

Auksas ir jo savybės
Viskas ir dar šis bei tas ką reikia žinoti apie auksą.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-12

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2277

Rūgštis
Mūsų aplinkoje yra daugybė žinomų ir vartojamų rūgščių. Jų yra vaisiuose, daržovėse, pieno produktuose. Tai obuolių, rūgštynių, citrinų, pieno, sviesto, vyno, acto, kavos ir kitos rūgštys. Žmogaus organizme yra askorbo rūgšties (vitamino C), aminorūgščių (įeina į baltymų sudėtį). Žmogaus skrandyje yra druskos rūgšties. Ji padeda virškinti maistą ir naikina bakterijas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2554

Natris
Natris cheminis elementas, žymimas simboliu Na. 1807m. natrį natrio hidroksido elektrolize gavo H. Deivis (D. Britanija). Dėl didelio reaktyvumo gryno natrio gamtoje nerandama, tačiau įvairių junginių ir mineralų forma natrio žemės plutoje yra apie 2,6%. Labiausiai žinomi ir plačiausiai paplitę natrio junginiai yra natrio chloridas (valgoma druska), natrio karbonatas (soda), natrio nitratas (čilės salietra), natrio sulfatai ir boratai.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2532

Tirpalai
Šperas apie tirpalus.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2368

Chemijos didelė špera
Viskas apie chemiją.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2720

Sidabras
Sidabras (Argentum, Ag), periodinės elementų sistemos 1 grupės cheminis elementas. Metalas. Atomų skaičius 47, atominė masė 107,868. Oksidacijos laipsnis junginiuose +1, labai retai +2 , +3. Gamtoje randama 2 stabilūs sidabro izotopai Ag107 (51,35%) ir Ag109 (48,65%) ; jie sudaro 10-5% Žemės plutos masės.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2488

Žalvaris
Žalvaris yra vario lydinys su cinku ir kitais papildomais elementais. Cinkas yra pigesnis už varį, todėl žalvariai yra pigiausi vario lydiniai. Cinkas deoksidina varį, padidina jo stiprumą, šiek tiek sumažina elektrinį laidumą. Kai lydinyje yra ne daugiau kaip 39 % cinko, susidaro vienalytis kietasis cinko tirpalas varyje, žymimas raide α.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2687

Varis
Varis – raudonos spalvos metalas, pasižymintis dideliu šilumos ir elektros laidumu, pakankamu atsparumu korozijai, geru suvirinamumu. Jis lengvai apdirbamas spaudimo būdu, tačiau sunkiai – pjovimo būdu.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2291

Natris
Pagal paplitimą mūsų planetoje natris užima šeštąją vietą tarp visų elementų. Todėl nė kiek nenuostabu, kad su natrio junginiais mūsų protėviai susipažino labai seniai. Pitekantropui natrio chloridas buvo būtinas lygiai tiek pat, kaip ir šiuolaikiniam žmogui.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2312

IUPAC cheminių junginių pavadinimų sudarymo taisyklės
Nustatoma ilgiausia – pagrindinė – anglies atomų grandinė.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2846

Bronza
Bronza yra vario lydiniai su įvairiais elementais, išskyrus cinką ir nikelį. Atsižvelgiant į pagrindinį legiravimo elementą, bronzas įprasta skirstyti į dvi grupes: alavines ir nealavines (aliuminines, silicines, berilines bei kitas). Bronzos gali būti dvikomponentės ir daugiakomponentės, formuojamosios ir liejamosios. Į daugiakomponenčių bronzų sudėtį gali įeiti ir šiek tiek cinko bei nikelio.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2271


Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama