referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12

Personalas
Referatas aie personalą, organizavimą: Organizuojant ir valdant personalą atsirado atotrūkis tarp naujų reikalavimų ir senųjų tradicijų. Gerokai didesnį dėmesį reikėtų skirti darbuotojams vetinti, kryptingai organizuoti karjerą ir kelti kvalifikaciją. Vadovaujant turėtų būti orientuojamasi į bendradarbiavimo, darbuotojų motyvavimo, atsakomybės didinimą. Turi būti derinamas pažangus Vakarų šalių patyrimas su Lietuvoje susiformavusiomis tradicijomis ir aplinka, nes tik tokiu būdu užtikrinamas personalo vadybos efektyvumas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2239

Pasiūla ir paklausa
Paklausos ir pasiūlos namų darbas.
Tipas:   namų darbas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2270

Lietuvos laimėjimas tarpukario metais
Vyraujanti Lietuvos ekonomikos šaka buvo žemės ūkis. Per dvidešimt nepriklausomybės metų šioje srityje padaryta nemaža pažanga: įvykdyta žemės reforma, suteikusį pragyvenimo šaltinį daugeliui buvusių bežemių, sukurtos visai naujos žemės ūkio gamybos šakos – pieno ūkis, betoniniu kiaulių, cukrinių runkelių auginimas, selekcija. Pastatyti trys dideli cukraus fabrikai ir penkios skerdyklos, įkurta daug naujų moderniu įrangą turinčių pieno perdirbimo įmonių. Pagal linų auginimą Lietuva užėmė antrą vietą Europoje po Lenkijos. 1938m. pajamos už gyvulininkystės produktus sudarė 55,9% viso eksporto pajamų. Daugiausia buvo eksportuojama sviesto ir bekonų. Nepriklausomybės metais Pieno produkcija padidėjo 2,5 karto, lyginant su prieškariu.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2305

JAV nacionalinės pajamos
JAV nacionalinių pajamų laboratrinis.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2254

Eksportas
Užsienio paklausą mūsų šalies prekėms galima aiškinti importo motyvais. Užsienio pirkėjai perka mūsų šalies prekes, nes: mūsų šalies įmonės gamina tas prekes, kurių užsienio įmonės negamina (dėl tam tikrų priežasčių – tai gali būti gamybos veiksnių trūkumas arba specifinė technologija, pvz., produkto gamyba susijusi su gamtos teršimu, todėl išvystytos valstybės atsisako šios gamybos).
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2305

Bendrasis nacionalinis produktas ir kainų lygis
Bendrasis nacionalinis produktas ir kainų lygis - laboratorinis darbas.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2270

Mokesčių įtaka nedarbui
Mokesčių sritis iki šiol Lietuvoje sulaukė prieštaringos visuomenės ir specialistų nuomonės:viena dalis pasisako už mokesčių mažinimą visose srityse, kiti-tik tam tikrose. Plačios visuomenės, specialistų, verslininkų nuomonė sutampa tik viename-mokesčius reikia mažinti. Pageidautina ir kuo daugiau. Be abejonės mažinant mokesčių našta reiktų atsižvelgti ir į tai, kad mokesčių dėka išlaikoma valstybės valdymo aparatas, mokesčiai leidžia valstybei būti nepriklausoma, vykdyti socialines, kultūrines programas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2280

Pinigų esmė
Dažnai pasitaiko, kad -žodis, kuris nuolat ir kasdien vartojamas, atstovauja nelengvai nustatomai mokslo sąvokai, kad daiktas, kuris atrodo visai paprastas, gana sunkiai duodasi metodiškai nusakomas. Taip yra ir su pinigais bei jų apibrėžimu. Mes visi kasdieniniu patyrimu gerai žinome, kas tai yra pinigai, tačiau ne kiekvienas iš mūsų sugebės duoti tikrai mokslišką pinigų apibrėžimą. Nesunku ir įspėti, iš kur kyla sunkumai moksliškai apibrėžti pinigus. Pinigai pasireikšdavo žmonių istorijoje labai įvairiomis formomis, ne visuomet atlikdavo vienodas ir tas pačias funkcijas ir pagaliau šių dienų painaus gyvenimo sąlygomis pinigai, atrodo, virtę ne tik ekonominio, bet ir kultūrinio bei politinio gyvenimo pagrindu.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2313

Tarptautinės prekybos organizavimas
Pagrindinis tarptautinės prekybos būdas yra eksportas. Jis apima šalyje pagamintų prekių pardavimą užsienio rinkose per brokerius ar užsienio paskirstymo centrus. Skatindama gamybinę veiklą savoje šalyje, eksportuojanti kompanija išvengia poreikio daryti reikšmingus organizacinius ar technologinius pokyčius, jai užtenka tik turėti platinimo kanalus, kad galėtų aptarnauti užsienio rinką. Tai yra pats nerizikingiausias metodas savo tarptautinei veiklai plėsti. Pradžioje nedaug reikia lėšų tam, kad taptum eksportuotoju, ir yra pakankamai lengva pasitraukti iš užsienio rinkos. Vykdant savo produktų marketingą per užsienio agentus, eksportuotojas išvengia didelių investicijų ir didelės valdymo atsakomybės, tačiau kompanija turi nedaug įtakos tam, kaip jos produktai yra platinami užsienio rinkose.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2535

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Panevėžio regione
Smulkios ir vidutinės įmonės (SVĮ) - dinamiškiausia, nuolat besikeičianti įmonių grupė, vidurinioji ūkio sandaros grandis - viena iš esminių rinkos santykiais pagrįstos ekonomikos komponenčių, turinti lemiamą įtaką ekonominiam augimui ir socialinių santykių stabilumui. Mažas kapitalo poreikis, greitas reagavimas į rinkos pokyčius ir lankstumas prisitaikant prie jų, naujų rinkų ar nišų užpildymas, konkurencijos didelėms valstybės įmonėms sudarymas, stambių įmonių aptarnavimas, naujų ir dažnai geresnės kokybės produktų, paslaugų, gamybos procesų sukūrimas, palanki šeimyninio verslo forma, efektyvi specialistų kvalifikacijos kėlimo galimybė - tai pagrindiniai smulkių ir vidutinių įmonių privalumai, atskleidžiantys jų efektyvumą ir svarbą. Smulkių ir vidutinių įmonių steigimasis ir jų veiklos skatinimas yra šalies ekonomikos augimo pagrindas ir vienas iš svarbiausių darbo vietų kūrimo šaltinių.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2259

Pinigai kaip ekonominė kategorija
Pinigai yra toks ekonomikos elementas, be kurio žmonės bei įvairūs jų susivienijimai ne tik šiais laikais, bet ir gilioje senovėje negalėjo apsieiti. Pinigai yra viena seniausių ekonominių kategorijų. Kyla klausimas, kada ir kaip atsirado pinigai ir kaip nusakoma ekonominė pinigų kategorija?
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2289

Oligopolinė rinka
Oligopolija – rinka, kurioje visi produktai yra identiški arba artimi pakaitalai, produkciją tiekia nedaugelis firmų, tačiau bent kelios jų palyginti didelės. Natūrali oligopolija – atsiranda tuomet, kai individualiųjų firmų vidutiniai kaštai sumažėja tiek, kad kelios tokios firmos gali pagaminti visą parduodamos produkcijos kiekį mažiausiais vidutiniais kaštais.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2243

Ekonomikos mokslo raida
Ekonomikos apibrėžymų yra daug. Ekonomika tai mokslas apie turtą ir turtėjimą. Ekonomika tai mokslas apie racionalų žmogaus elgesį verslo pasaulyje. Ekonomika tai mokslas nagrinėjantis, kaip esant ribotiems ištekliams maksimaliai patenkinti žmonių poreikius. Galima sakyti kad XXa. pradž. Lietuviškoji ekonominės minties formavimasis prasidėjo iš esmės nuo nulio: nebuvo nei nusiklosčiusios lietuviškos ekonominės idėjos, nei vadovėlių valstybinę kalba, nei ekonomistų rengimo programų.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2285

Maisto produktų asortimentas: MĖSA
Mėsa – paskersto gyvulio skerdiena arba jos dalis; vienas svarbiausių maisto produktų. Pagal skonį mėsa dera su kitais maisto produktais todėl iš jos galima pagaminti daug ąvairių valgių. Mėsą sudaro raumeninis, riebalinis, jungiamasis ir kauliniai audiniai. Maistingiausi yra švelnūs raumeniniai audiniai esantys palei stuburkaulį, nugaroje, ites juosmeniu ir dubeniu. Raumeniniame audinyje vidutiniškai yra 73 – 77% vandens, 18-21% baltimų, 1 – 3% riebalų 1,7 – 2% ekstrahuojamų azotinių medžiagų, 0,9 – 1,2% ekstrahuojamų beazočių medžiagų, 0,8 / 1,0% mineralinių druskų, vitaminų B1, B2, B6, PP ir kt.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2710

Marksas ir ekonomika
Kiekviena epocha turi savo didįjį ekonomistą, kartais ir ne vieną. Devyniolikto amžiaus vidurio Europa, apimta neramumų, grasinanti revoliuciniais pokyčiais, susiskirsčiusi į turtuolius ir vargšus, taip pat turėjo mokslininką - žurnalistą, ekonomistą - revoliucionierių, nenumaldomai bandantį ne tik paaiškinti procesus, vykstančius visuomenėje, bet ir perspėti apie artėjantį nenumaldomą pavojų bei pateikiantį šio pasaulio gelbėjimo planą. Marksas buvo puolamas ir ginamas, jam meldėsi ir jo neapkentė, jis buvo paverčiamas statula ir čia pat griaunamas ir daužomas. Markso veikalai buvo peržiūrimi, perkainojami, paneigiami, bet po kurio laiko vėl ir vėl grįžtama prie jų nagrinėjimo.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-12

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2318

V. Jurgutis - Pinigai
Monografija "Pinigai" skirta ne tiek konkrečiai ekonomikos sričiai pažinti bei tiesiogiai taikyti praktiniame ekonomisto darbe, kiek giliau ir plačiau surasti pagrindinį ekonominio gyvenimo instrumentą. V. Jurgutis vaizdžiai vadina pinigus "nervi rerum" - daiktų nervais. "Pinigai, tie nervi rerum, yra ne vien kiekvieno privataus ūkio, bet ir viešojo bei tautos ūkių pagrindai, nes nuo pinigų santvarkos pareina ne tik tinkamas privataus ūkio darbas, bet ir ekonominė, kultūrinė bei politinė visos tautos gerovė [...] Pinigų istorijoje lyg kokiame kaleidoskope praeina visa ne tik pačios valstybės, bet ir visos tautos istorija" (49, 33).
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-12

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2299

Lietuvos energetikos sektorius
Lietuvos energetikos sektorius pagal savo svarbą, darbuotojų skaičių (apie 14 proc. pramonės darbuotojų), bendrąją ilgalaikio energetikos įmonių turto vertę (apie 25 proc. viso šalies įmonių turto) ir išlaidų, skiriamų importuojamiems energijos ištekliams įsigyti, dydį yra vienas reikšmingiausių šalyje. Ši sritis apima tarpusavyje susijusius energetikos sektorius (elektros energetikos, centralizuotojo šilumos tiekimo, naftos, gamtinių dujų, anglių ir vietinio kuro bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių), kuriuos sudaro visuma įmonių ir įvairių energijos išteklių gavybos, gamybos, transformavimo, tiekimo, skirstymo ir vartojimo įrenginių.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-12

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2728

Nedarbas
Šiais laikais labai sunku susirasti drbą. Todėl nedarbo lygis kiekvienais metais vis auga ir auga. Kaip išvengti šių pasėkmių pasakyti labai sunku, nes esant prastai šalies ekonomikai jau net neįmanoma ką nors pakeisti. Valstybė neturi pakankaimai lėšų, o ir kiekviena prestižinė firma nori gerai kvalifikuotų ir turinčių nemažą stažą darbuotojų. Tačiau jaunuoliui įgyti stažą labai sunku ir taip jau jis įstoja į bedarbių gretas. Šio referato tikslas parodyti dedarbo priežastis ir trumpai aptarti nedarbo socialines ir ekonomines pasėkmes. Juk apie tai galima šnekėti ir šnekėti.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-8

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2223

Įmonių rūšys
Civilinis kodeksas nustato, kad juridiniai asmenys veikia pagal savo steigimo dokumentus. Individualių įmonių įstatymas šį dokumentą įvardija kaip individualios įmonės nuostatus. Pagal įstatymą individualių įmonių steigėjai dar iki įmonės įregistravimo turi parengti įmonės nuostatus. Individualios įmonės nuostatus ateityje turės parengti ir iki įstatymo įsigaliojimo įsteigtų įmonių savininkai. Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2282

Vertybinių popierių biržos ir jų veikla Lietuvoje
Šis darbas - tai pačių pagrindinių vertybinių popierių rinkos principų, būdingų tiek pasaulio, tiek Lietuvos rinkoms apžvalga. Kiekvienoje ekonomiškai išsivysčiusioje valstybėje egzistuoja vertybinių popierių rinkos. Pagal šios rinkos būklę galima nustatyti ir pačios šalies ekonominę būklę. Referato tikslas- panagrinėti vertybinių popierių biržos bruožus, jos įtaką valstybės ekonominiame gyvenime, tai pat pažvelgti, kas šioje srityje nuveikta Lietuvoje.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2280


Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama