referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7

Renesanso idėjos ir papročiai
Pirmasis žymi galbūt patį renesansiškiausią reiškinį - spaudos atsiradimą Lietuvoje. Baltarusių kilmės humanistas P. Skorina, studijavęs įvairiuose unversitetuoseapie 1522 m. atvyko į Vilnių, įkūrė spaustuvę ir išspausdino dvi knygas: „Mažąją kelionių knygą” (1522) ir „Apaštalą” (1525). Nors P. Skorinos spaustuvė veikė vos keletą metų, jos reikšmė didžiulė.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2476

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybė ir teisė
Organizacinis lietuvių visuomenės vienetas akmens amžiuje (IX-V tūkstantmetyje pr. m. e.) buvo giminė, vadovaujama ren¬kamo seniūno. Giminystę nustatydavo pagal motinos liniją (mat¬riarchatas). Giminės narius jungė kraujo ryšys, bendri gamybos įrankiai, bendras darbas ir surinktų materialinių gėrybių pasi¬dalijimas. Tuo metu vyrai medžiojo ir žvejojo, o moterys rinko augalinį maistą, tvarkė namų ūkį ir rūpinosi šeima. Kelios gimi¬nės, suėjusios į vedybinius santykius, sudarė gentį. Visus reika¬lus sprendė genties vyrų susirinkimas (krivūlė). Krivūlė rinko genties vadą, svarstė karo ir taikos bei kitus reikalus.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 4855

Viduramžiai
Viduramžiai tęsėsi maždaug 1000 metų – nuo 476 metų ( Bizantijos imperijos žlugimo ) iki 1500 metų ( Didžiųjų atradimų pradžios) . Iš esmes viduramžiais – nuo V iki XV amžiaus – susiformavo europiečių bendruomenė. Nors žmonės juos kartais vadina tamsiaisiais šimtmečiais – tuo metu buvo visiškai pamiršta antikos kultūra, didikai sėdėjo užsidarę savo tamsiose pilyse, žmones užpuolė didžiausios epidemijos istorijoje ( raupsai, maras ir kt.), vyko gausybė karų, kuriuose savo galvas paguldė begalės karių ir didvyrių. Daugiausiai gyvybių nusinešė ypatinga kelionių serija – kryžiaus karai ( žygiai ).
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2291

Senovės Egipto menas
Nuo seniausių laikų Egiptas traukė keliautojų, mokslininkų, kaimyninių tautų dėmesį. Graikai Egipto civilizacijos smukimo laikais stebėjo jo paminklus ir gyvenimo būdą, žavėjosi protu ir vaizduote, sukūrusia nuostabios konstrukcijos pastatus. Romėnai dvi didžiąsias piramides – Cheopso ir Chefreno – priskyrė prie septinių didžiųjų pasaulio stebuklų. 450m. pr. Kr. Egiptą išvaikščiojo ir aprašė Herodotas, vėliau šalį lankė daugelis kitų ano meto istorikų, bei geografų, jie skelbė savo žinias atskirose knygose.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-8

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2251

Antras kontrolinis 11-okams
Antras kontrolinis 11-okams.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-6

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2545

Pirmas kontrolinis 11-okams
Pirmas kontrolinis 11-okams.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-6

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2289

Knygnešių laikai
1864 – 1904 metų laikotarpis apibūdinamas kaip spaudos draudimo metai. Tai buvo metai, kai lietuvių tauta drąsiai ir pasiaukojančiai kovojo dėl savo gimtosios kalbos, lietuviško rašto apsaugojimo ir išsaugojimo. Lietuviškos spaudos ir lietuviškos mokyklos uždraudimas, buvo tęsinys III Lietuvos ir Lenkijos padalijimo. Tai buvo tąsa Vienos kongreso, vykusio 1815 m., nutarimų, kuriais buvo įteisintas Rytų Europos tautų nelygiateisiškumas. Vienoms iš jų buvo leista viešpatauti, kitoms - būti viešpataujančių pavaldiniais.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-6

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2283

Lietuvos istorijos datos
XI – IX tūkst. iki Kr. – pirmieji žmonės Lietuvoje. X – II tūkst. iki Kr. – akmens amžius. II – I tūkst. iki Kr. – žalvario amžius. I tūkst. iki Kr. – atsiranda pirmieji piliakalniai. V – VI a. iki Kr. – pradėti naudoti geležies dirbiniai. 98 m. – Tacitas pirmą kartą pamini aisčiai (baltai). V – VI – baigia formuotis
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2331

Žydai XIX a.
Žydų gimimo vieta yra Izrealio žemė (Eretz Israel). Ten praėjo reikšminga ilgos žydų istorijos dalis, kurios pirmasis tūkstantmetis yra įrašytas net į Bibliją. Ten buvo suformuota pati žydų tauta, jos religija ir kultūra. Ši tauta nenustoja egzistavusi jau amžius, net po didžiulių trėmimų ir genocidų. Per ilgus išsisklaidymo metus, žydai niekada nepamiršo (ir nepamiršta) savo ryšių su gimtąja šalimi. 1948 metų Izraelio valstybės sukūrimas atnaujino žydų tautos nepriklausomybę, kuri buvo prarasta prieš du tūkstančius metų.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-18

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2387

Napoleonas Bonopartas
Jis gimė Korsikos saloje, bajoro šeimoje, mokėsi Prancūzijos karo akademijoje, kurią 1785 m. Baigė leitenanto laipsniu. Kovinę patirtį pradėjo 1793 m. Tulono apgultyje (prieš anglus), 1796-1797 m. Sėkmingai vadovavo prancūzų įsiveržimui į Egiptą, iš kur parbėgęs užėmė aukštą konsulo postą ir kitus 14 metų buvo neginčijamu Prancūzijos valdovu. Savo valdymo laikotarpiu jis įvykdė nemažai pertvarkymų Prancūzijoje: reformavo finansų sistemą bei teismą, įkūrė banką ir universitetą, centralizavo šalies valdymą, išleido civilinį kodeksą (,,Napoleono kodeksą‘‘), padariusį poveikį ir kitoms Europos šalims.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2220

Lietuvos istorijos įvadas
Nors kryžiuočiai puolimais ir įsiveržimais į šalies gilumą ūkį niokojo jis, kad ir lėtai, vis dėlto kilo. Pažangą lėmė valstiečiai, gyvenę mažomis šeimomis viensėdžiuose arba didelėmis- sodžiuose. Siekdami geriau gyventi, mokindamiesi vienas iš kito, jie stengėsi ūkininkauti. Tobulino įrankius ir žemės dirbimo būdus, stengėsi turėti daugiau jaučių, o su jais ir žagrių žemei arti. Žemė aplink namus, vadinama apidėme buvo ypač branginama. Atokiau nuo sodybos esančiais sklypais valstiečiai, bendruomenės nariai, dėl patogumo galėjo keistis,o vėliau ir parduoti, tačiau apidėmė likdavo neliečiama, nes joje stovėjo iš tėvų ir senelių paveldėti namai.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2521

Stalinas
Stalinas (tikroji pavardė Josifas Džiugašvilis) gimė 1879 12 21 Gorio mieste Gruzijoje, batsiuvio šeimoje. Nuo 1894m. mokėsi Tbilisio stačiatikių dvasinėje seminarijoje. Už dalyvavimą marksistinėje veikloje 1899m. pašalintas iš seminarijos,pasidarė profesionaliu revoliucionieriumi. 1902m. Buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą (tai buvo tik pirmasis iš šešių jo areštų). Iki 1917m. Jis buvo aktyvus RSDDP narys, šiuo laikotarpiu (1913 m.) ir pasirinko pseudonimą „STALINAS‘‘ („Plieninis žmogus‘‘).
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2225

Jonas Basanavičius
JONAS BASANAVIČIUS Lietuvos istorijoje pramintas tautos patriarchu, numatęs jos ateitį ir kelius Nepriklausomybei pasiekti. Jo gyvenimo kredo gali atspindėti citata: nepriklausomos savarankiškos Lietuvos geisti mes turime teisę, nes lietuvių tauta turi tvirtus istorinius pagrindus, gali ir turi būti laisva.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2246

Napoleonas Bonapartas
Garsusis prancūzų karvedys ir imperatorius gimė 1769metais Ajače, Korsikoje.Jo tikrasis vardas Napoleonas Bonapartas. Maždaug 15 mėnesių iki jam gimstant Prancūzija užkariavo Korsiką , ir jaunytėje Napoleonas buvo išsiųstas į Prancūzijos karo akademijas. 785 metais jas baigęs tapo antruoju leitenantu Prancūzijos armijoje. Pirmoji karo mokykla buvo Brieno karo mokykla. Mažasis Bonapartas kalbėjo tik vietine gimtosios salos tarme. Jo veidas buvo tamsus kaip Viduržiemio jūros pakrančių gyventojo. O žvilgsnis įdėmus ir skvarbus kaip kalniečio.To visiškai pakako, kad būtų sužadintas jo bendramokslių smalsumas, ir tai dar labiau skatino įgimtą Bonaparto uždarumą, nes vaiko smalsumas visuomet pašaipus ir negailestingas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-28

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2240

Lietuvos santykiai su Rusija (XIII-XVIa)
Maskvos iškilimas. Kai Lietuva XIII a. pradėjo rinkti rusų žemes, visos jų kunigaikštystės priklausė nuo totorių. Kipčako, arba vadinamosios Auksinės Ordos chanai (iš Sarajaus) rinkdavo iš jų mokesčius ir skirdavo jiems kunigaikščius, kurių vienas buvo laikomas didžiuoju. Dėl šio kunigaikščio titulo varžėsi Vladimiro, Tverės ir Maskvos kunigaikščiai. Chanas tą titulą atiduodavo tam, kuris geriau jam įsiteikdavo ir daugiau sumokėdavo pinigų. Tačiau nuo XIV amž. pradžios didžiojo kunigaikščio titulas išlaikomas jau tik vienų Maskvos kunigaikščių. Chanų padedami, jie suėmė į savo rankas visas Lietuvos kunigaikščiams nepatekusias rusų kunigaikštystes. Šitas Maskvos iškilimas prasidėjo nuo kunigaikščio Jono Kalitos laikų (1328—1340 m.).
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-26

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2525

Miestas ant septynių kalvų
Legenda apie Romos Įkūrimą sukurtą labai seniai ir, beje, ne Italijoje, o Graikijoje. Ji byloja, kad Trojos didvyris Enėjus, deivės Afroditės sūnus, likęs gyvas po Trojos sugriovimo, atvyko į Lacijų. Susidraugavęssu karaliumi Lotynu, vedė jo dukterį Laviniją. Jiems gimęs sūnus Askanijas, kuris tapęs naujo miesto Alba Longos įkurėju. Jo tolimą palikuonį Numitorą nuvertęs nuo sosto jaunesnysis brolis Amulijus. Nuversto valdovo dukterį Rėją Silviją uzurpatorius atidavęs į vestales.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-13

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2246

Skrynios
Senovėje skrynios buvo perkamos. Skrynias dirbo tik tie, kurie jas mokėjo dirbti. Buvo tokių amatininkų, kurie iš skrynių dirbimo pragyvendavo. Jie dirbdavo pagal užsakymą arba veždavo į jomarkus. Skrynias ūkininkai pirkdavo per muges sausio mėnesį. Daug skrynių atveždavo į Plungės muges. Iš kur jas suveždavo, pasakyti negaliu, nežinau. Jomarkuose būdavo įvairaus dydžio skrynių - didesnių ir mažesnių, dažytų ir išgražintų su kvietkomis (gėlėmis - red. p.). Būdavo ir baltų, nedažytų skrynių.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2269

Naujų laikų ir senovės datos
Naujų laikų ir senovės datos
Tipas:   lentelė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2215

Lietuvos istorijos prezentacija
Lietuvos istorijos prezentacija
Tipas:   prezentacija   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2435

Audimo staklės
Jos buvo padarytos iš medžio. Atsirado labai seniai, jos sudarytos iš daug dalių. Gale staklių buvo velenas, jis buvo reikalingas susukti siūlams. Buvo medinės pakojos, dar buvo antras velenas, ant kurio buvo viniojamas išaustas audinys. Buvo muštuvai, jie reikalingi, kad gražiai gultų siūlas prie siūlo.
Tipas:   analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2232


Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama