referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11

Maironio eilės
Ačiū tau, viešpatie. Taip niekas tavęs nemylės. Aš norėčiau prikelti. Poezija. Poeta. Iš Danutės akių. Taip maža paramos. Išnyksiu kai dūmas. Aš kaltas. Poetui mirus. Mano gimtinė. Pavasaris. Duatas. Lietuva. Apsaugok viešpatie. Nuolat verkšlenantiems politikams. Kai kam. IR kiti eilėraščiai.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2752

Kalbotyros pradmenys
Pirmoji Lietuvių kalbos gramatika (,,Grammatica Litvanika“) buvo išleista 1653m. Karaliaučiuje. Ją parašė lotyniškai Danielius Kleinas. XVII – XVIII a. išėjusios Lietuvių kalbos gramatikos: Kristupo Sapūno 1791m., Povilo Fridriko Ruigio 1747m., Kristijono Gotlibo Milkaus 1800m.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2253

K. Donelaitis
Literatūrinį darbą K.Donelaitis pradėjo apie 1740-1743m. Išlikusios 6 pasakėčios, spėjama, parašytos ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu. Pagrindinį savo kūrinį "Metus" K.Donelaitis rašė 1765 - 1775m. Pats K.Donelaitis savo kūrybos nespausdino. Pirmasis K.Donelaičio raštų leidėjas buvo L.Rėza ("Metus" jis paskelbė 1818, pasakėčias 1824). Rašė eilėraščius ir vokiečių kalba.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2259

Salomėja Neris. Kūryba ir asmenybė
Neblėstanti Salomėjos Neries šlovė, jos nuostabių eilių užburianti sugestija pirmiausia rodo, kad didžioji mūsų poetė atspėjo lyrikos paslaptį ir jautriai suvokė, kur slypi poezijos magiškoji galia. Pavergiantis nuoširdumas, jaudinantis išgyvenimų gilumas, ištikimybė savo širdies balsui, skausmingai išnešiotai tiesai, tikėjimas gėrio bei humanizmo pergale išvedė ją per klaidžias istorijos kryžkeles. S. Neris palyginti anksti suprato revoliucijos ir socializmo perspektyvą, savo nepralenkiamą talentą skyrė kovai už liaudies laisvę.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2240

Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas
Žmonija atsirado kartu su sugebėjimu kurti kultūrą ir perduoti jos pasiekimus iš kartos į kartą. Kultūra apibūdinama kaip visa tai, kas sukurta žmogaus ir yra žmogaus gyvenimo būdo dalis. Labai kategoriškai yra sakoma, kad dėl mąstymo galimybių, lankstumo ir kitų kokybių iš visų gyvūnų tik žmogus turi kultūrą, su kuo aš visai nesutinku, tačiau dabar kalbėsiu tik apie vieną iš penkių pagrindinių žmonių kultūros komponentų- apie kalbą.
Tipas:   rašinys   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2275

Močiutės portretas
Rašinys pagal paveikslą.
Tipas:   analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-1

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2248

Minčių pasaulis Renatos Šerelytės apsakymų knygoje „O ji tepasakė miau“
Renatos Šerelytės kūryba – vienas ryškiausių debiutų pastarojo dešimtmečio mūsų literatūroje. Būsimoji rašytoja gimė 1970m. Šimonių kaime, Kupiškio rajone. 1988m. baigė Šimonių vidurinę mokyklą, metus dirbo mokyklos bibliotekoje. 1994m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Vėliau dirbo vaikų žurnale Žvaigždutė, kultūros savaitraštyje 7 meno dienos, žurnale Jaunimo gretos. Šiuo metu dirba Vaivorykštės teatro literatūrinės dalies vedėja.
Tipas:   analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2295

Moteriškumo samprata A. Mickevičiaus poemoje Gražina
A.Mickevičius, lietuvių, baltarusų, lenkų rašytojas, yra sukūręs poemą „Gražina“. Šiame poemoje kalbama apie lietuvių kovą su kryžiuočiais. Pagrindiniai veikėjai: kunigaikštis Liutauras, jo žmona Gražina ir jų patarėjas Rimvydas. Svarbiausia šios poemos tema- moteriškumo samprata. Kokia yra Gražina? Kaip A.Mickevičius vaizdavo XIII- XV amžiaus moterį?
Tipas:   analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2386

Trumpas aprašymas apie J. Grušo asmenybę
Juozas Grušas - egzistencinės problematikos novelių, įvairių žanrinių formų dramų kūrėjas. Tragiškojo ir tragikomiškojo būties principo rašytojas. Kūrybai būdinga moralinė problematika ir moralinė savimonė. Stilistiškai jungė formos konstruktyvumą ir apibendrinimo galią.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2282

Lietuvių literatūros interpretacijų įžangos
B. Radzevičius. Kazys Bradūnas. Vincas Mykolaitis – Putinas. Juozas Grušas. Just. Marcinkevičius. Balys Sruoga. Vincas Krėvė. Radauskas. Vytautas Mačernis. Kristijonas Donelaitis. Maironis. Antanas Vaičiulaitis. Salomėja Nėris. Antanas Škėma. Janina Degutytė. Juozas Aputis. Marija Pečkauskaitė. Romualdas Granauskas.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2231

Lietuvių kalbos tarmės
Trumpai aprašytos visos tarmės su pavyzdžiais. Taip pat plačiau aprašytos panevėžiškių tarmės.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-25

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2309

S. Stanevičiaus literatūrinis palikimas
S. Stanevičiaus literatūrinį palikimą sudaro odė "Šlovė Žemaičių" ir šešios pasakėčios. S. Stanevičiaus pasakėčios pasižymi originalumu. Dviejose pasakėčiose ("Lapė ir juodvarnis", "Lapė ir žąsys") S. Stanevičius panaudojo Ezopo pasakėčių motyvus. Kitų keturių pasakėčių ("Žmogus ir levas", "Erelis, karalius paukščių", "Aitvarai", "Arklys ir meška") motyvai - iš dalies paimti iš tautosakos (trys pasakėčios pavadintos žemaičių pasakomis) arba paties susikurti. Reikšmingiausios S.Stanevičiaus pasakėčios yra "Aitvarai" ir "Arklys ir meška". Jose vaizduojama valstiečių buitis, išreiškiami jų interesai bei siekimai.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2423

Maironis
Dubysos paupio sritis davė lietuvių tautai poetą, kuris taip ilgesingai troško „ prikelti nors vieną senelį iš kapų milžinų ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį iš senųjų laikų“. Poeto tėvai , seneliai ir proseneliai buvo Betygalos apylinkių gyventojai, vadinamieji „karališkieji“ valstiečiai. Nežinia tuo tarpu, kur gyveno poeto prosenelis Juozapas Mačiulis. Reikia manyt, kad jis kaip ir jo vaikai buvo valstybinio Maksvitų dvaro valstietis, turėjęs ūkį Didžkaimyje, kurį paveldėjo jo vyresnysis sūnus Kasparas Mačiulis, gimęs apie 1790 m. Čia jį gyvenant rodo 1851 – 1855 metų inventoriai. Jaunesnysis sūnus, Adomas Mačiulis, poeto senelis, gimęs apie 1800 m., tų pačių inventorių žiniomis, gyveno Steponkaimyje, kuris vėliau atiteko kaip dalis poeto tėvo Aleksandro Mačiulio seseriai, ištekėjusiai, rodos, už jono Lukino. 1851 m. sudarytuose Maksvitų dvaro planuose Bernotų viensėdis, poeto tėviškė, figūruoja kaip atsarginė žemė, ateityje priskirsima valstiečiams. Tik, matyt, vėliau pieštuku čia įrašyta Aleksandro Mačiulio pavardė. O apie poeto motiną galima pasakyti tik tiek: ji su šeima nuo seno gyveno Šimkaičiuose.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2310

Jaunimo žargonybės
Kalba yra žmogaus dvasios organas, žmogaus minties ir jausmo išraiška, ja kalbančios genties visuomeninio ir privačiojo gyvenimo veidrodis, genties intelektualinių ir moralinių vertybių saugykla, ryšys, siejantis laiką, erdvę, vienijantis visas kartas ir asmenybes, individus, ir kartu – gyvas, tradicinis įvykių bei genčių tarpusavio santykių metraštis.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2495

Altorių šešėly
Tingintiems skaityti visą „ Altorių šešėly“ - trumpas konspektukas 2-3 dalies. Gabijos Vosyliūtės autorystė.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2308

Deivė Veliona ir vėlės
Veliona buvo mirusiųjų, arba vėlių, deivė. Jos ir vardas sietinas su vėle . Seniausia vėlės prasmė galėjo apimti ne tik žmogaus, bet ir senovės medžiotojo užmušto žvėries vėlę, ypač žvėries totemo, kurį užmušdavo viena karta per matus, atlikdami jam skirtas apeigas.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2319

Romantizmo palyginimas
Žmogus ir žmonija išsivaduoja iš nesavarankiškumo (istorija suvokiama kaip žmonijos pažangos procesas; pažangos variklis — lavėjantis ir laisvėjantis protas). Atsigręžiama į žmogaus ir tautos vaikystę, į pirmapradę prigimtį (istorija suvokiama kaip tautų raida; tautos savitumui išlaikyti svarbi kultūrinė ir istorinė atmintis).
Tipas:   lentelė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2229

Perkūnas
Lietuvių mitologijoje Perkūnas laikytas atmosferos ir gamtos valdytoju. Jo žinioje buvęs vanduo, kurio neišsenkamos atsargos sukauptos virš akmeninio dangaus skliauto. Šiuo vandeniu Perkūnas kas pavasaris pirmojo griaustinio metu apvaisina žemę, o atėjus sausrai, kai mitinės chtoninės būtybės uždarančios vandenį , užmuša jas ir paleidžia vandenis drauge su savo lietumi, kuris atgaivina žemę, kad suklestėtų augalija .
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2276

Deivė Giltinė
Prie seniausių deivių ,atsiradusios ankstyvosios giminės santvarkos laikais, priklauso mirties deivė Giltinė. Ji deivės Laimos sesuo. Jų abiejų veikla buvo susijusi su žmonėmis, tampat su viso pasaulio pradžia ir pabaiga. Jei Laima siejosi su gyvenimo pradžia, tai Giltinės – gyvenimo pabaiga.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2265

Deivė Laima
Deivė Laima – gimimo, mirties deivė. Tai viena seniausių lietuvių deivių, garbinti pradėta dar akmens amžiuje. Ji – pirmapradė ir viso , kas žemėje gyva, atsiradimo globėja. Žiloje senovėje buvo laikoma galingiausia ir vyriausia dangaus ir žemės deivė . Jos žinioje buvo ne tik vaisingumas, bet ir kosminiai reiškiniai: tamsa ir šviesa, Saulės ir Mėnulio užtemimai, kometų pasirodymas ir kt.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2291


Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama