referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3

Asmenybės teorijos
Asmenybės psichologija stengiasi tirti žmogų visais šiais aspektais. Asmenybės tyrėjai šį darbą dažnai pradeda nuo siekimo suprasti save, nuo to kas jiems aktualu, įdomu, skaudu. Pradėję nuo aktualių problemų, tyrėjai vėliau ieškojo universalumo, tikrina faktus, bet kiekviena teorija atspindi tik kurį nors vieną asmenybės aspektą ir neišsemia viso jo turtingumo. Kita vertus, kiekviena mus ko nors moko ir padeda suprasti save ir kitus žmones.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-12-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2516

Nežodinis bendravimas
Žmogaus veido išraiška ir jos iššifravimas yra tik vienas iš bendravimo komponentų sudėtingame nežodinio bendravimo kontekste. Veido išraiška ko gero per dažnai prilyginama nuolatinei emocinei būsenai, nes iš tikrųjų ją galima išmokti apdairiai keisti, norint sudaryti reikiamą įspūdį. Veido išraišką reikšmingai gali pakeisti kosmetika, akiniai, plaukai. Veido išraiška neabejotinai yra labai reikšmingas žmogaus bendrosios išvaizdos elementas, tačiau susipažinkime ir su kitais nežodinio bendravimo aspektais, ir įsitikinkime, kad jie vaidina nė kiek ne mažesnį vaidmenį, papildydami žodinį bendravimą.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2288

Moksleivių pasiskirstymas klasėje pagal integralumą ir glaustumą
Tyrimo metodika: tyrime naudotas Dž. Moreno sociometrinis metodas. Kiekvienam vaikui individualiai buvo pateikti 2 klausymai:“su kuo norėtum švęsti savo gimtadienį“, ir „su kuo norėtum skaityti knygutę“. Vaikai pasirenka tris norimus asmenis. Iš anksto pasakoma, kad vertinimo rezultatai bus laikomi paslaptyje.
Tipas:   tyrimas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-6

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2222

Fobijos
Paprastą baimę žmogus paprastai gali nugalėti. Kartais lengvai, kartais didelėmis valios pastangomis, bet savarankiškai. Tarkim, jūs baiminatės važinėtis elektriniais traukiniais, bet važinėti labai reikia. Su fobija susidoroti kur kas sunkiau. Jos rūšių esama daug: tai žmogų persekiojantys priminimai, potraukiai, lūkesčiai, abejonės, lydimi begalinių patikrinimų: ar išjungtos namie dujos, užgesinta šviesa, uždaryti langai, užrakintos durys...šie reiškiniai gali būti paplitę ir tarp sveikų žmonių, todėl, įtarus turint ką nors panašaus nereikėtų imtis diagnozės. Tad fobijos skiriasi nuo visų kitų baimių ypatingo stiprumo jėga ir žmonių negalėjimu ją įveikti savo pačių jėgomis. Tiesa, fobijos apimtas žmogus puikiai suvokia asmeninės padėties kvailumą ir pats kritiškai į šia padėtį žvelgia. Todėl fobijas bandoma nuslėpta.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2216

Tvermės dėsniai pagal Piaget
J. Piaget (1896-1980)- kognityvinės psichologijos perspektyvos autorius. Jis sukūrė intelektinio vystymosi teoriją. Jo nuomone pažintiniai procesai ir mąstymo raida yra ne tiek pastiprinimo iš aplinkos rezultatas ar išmoktų dalykų kiekio atspindys, bet daugiau priklauso nuo kokybiškai pasikeitusių vaiko sugebėjimų. Piaget išskyrė sensomotorinį intelektą (nuo gimimo iki 2 metų), kurio dėka vaikas jau sugeba išskirti save iš kitų objektų, pastebi ryšį tarp veiksmo ir jo pasekmių, suvokia , kad daiktai egzistuoja ir tada, kai jų nematai. Vaikas aplinkai pažinti naudoja jutimus ir motorinius sugebėjimus. Laikotarpis nuo dvejų iki septynerių metų amžiaus yra ikioperacinė intelekto vystymosi stadija. Vaikas kalba ir mąsto egocentriškai, nesugeba suprasti kito žmogaus suvokimo, objektus klasifikuoja pagal vieną požymį, spalvą. Pasauliui pažinti naudoja simbolinį mąstymą ir kalbą. 7-11 metų vaikai jau išmoksta logiškai mąstyti, suvokia masę, svorį, klasifikuoja objektus pagal kelis požymius. Šis etapas vadinamas konkrečių operacijų intelekto stadija. 12 metų vaikas pasiekia formalių operacijų intelekto stadiją, būdingą ir suaugusiems. Jie sugeba kelti hipotezes, logiškai ir abstrakčiai mąstyti, prognozuoti, dažnai pervertina savo sugebėjimus.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2247

Stresas
Stresas, ko gero, pastaraisiais metais tapo vienu iš neteisingiausiai suprantamų ir labiausiai ne vietoje vartojamų žodžių. Visi tik ir kalba apie stresą, dauguma patiria stresą, beveik visi skundžiasi savo stresais. Dėl visko, kas šiandien negerai, kaltinamas stresas – dėl mirties ir migrenos, skausmų menstruacijų metu ir žlugusios santuokos, dėl spuogų ir t.t. Tiesą sakant, darosi baisu, kai dar ir dešimties metų nesulaukę vaikai skundžiasi dėl “mokyklinių stresų”, motinos dejuoja dėl stresų, kuriuos jos patiria ruošdamos su vaikais pamokas, taip pat dirbdamos namuose ir įstaigose, mokytojai – dėl stresų mokykloje, vyrai – dėl stresų šeimoje ar firmoje, pardavėjos – dėl stresų prieš Kalėdas, turizmo firmų darbuotojai – dėl atostogų stresų, telefonistės – dėl daugybės skambučių, taksistai – dėl eismo ir t.t., ir t.t.
Tipas:   tyrimas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2694

Pažinimo psichologija
Pažinimo procesai vadinami tie psichikos reiškiniai, kuriais žmogus gauna informaciją apie išorinę tikrovę bei patį save.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2237

Sapnai ir ženklai
Sapno kalba, daugumai mūsų, atrodo, arba perdaug kompleksuota, sudėtinga arba perdaug kvaila mūsų racionaliam protui įsisamoninti. Kaip ten bebūtų, mūsų sapnai prisodrinti vaizdiniais ir simbolika, kuri paaiškina mūsų egzistenciją tokia informacijos formą. Tačiau, neišaiškinti ir neišversti į mums suprantamą kalbą, jie pasilieka tik vaizdiniais.
Tipas:   namų darbas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-28

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2292

Moters seksualumo vieta krikščioniškoje vakarų Europoje
Pasaulio kultūrų pažangą ir vystimąsi skatino natūralūs žmonių poreikiai: išgyvenimas, giminės pratęsimas. Taip žmonės kūrė kultūrą. O ji yra dvasinių ir materialiųjų pasiekimų visuma. Dvasinis žmogaus augimas prasideda šeimoje, nuo tarpusavio narių santykio, nepriklausomai nuo religijos, tikėjimo, žmonės šeimoje įgytus elgesio modelius nešasi į visuomeninį gyvenimą. Psichinės traumos, smurtas, prievarta, žeminimas patirtas vaikystėje veikia visą individo gyvenimą iki jo pabaigos.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2266

Peter Kumer “Nieko nėra neįmanoma”
Knygoje analizuojami konstruktyvaus mąstymo principai bei aptariami tokio mąstymo praktiniai pritaikymai. Knygos autorius pratesia ir plėtoja savo pirmtako, dr.Džozafo Merfio, darbus.
Tipas:   analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-12

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2252

Asmenybės psichologija bei jos tyrinėjimo objektas
Psichologija - mokslas tiriantis psichinius reiškinius, jų kilmę, raidą, reiškimosi formas ir mechanizmus. Iš esmės jos pagrindinis objektas yra žmogaus psichika arba elgesys (nors tai labiau priklauso nuo atskirų psichologų teorinės orientacijos). Viena iš psichologijos sričių yra asmenybės psichologija. Šiai sričiai priskiriamos tos psichologinės teorijos, kurios nagrinėja žmogų kaip visumą.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-12

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2455

Temperamentas
Mes žinome, kad kiekvienas žmogus yra vienintelis. Nėra dviejų visiškai tapačių individų. Neįmanoma rasti netgi dviejų vienodų pirštų antspaudų visame pasaulyje. Žinoma, kad tam tikroms tautoms būdingi panašūs rasės požymiai. Vienoda odos spalva, akių forma, ypatinga nosies ar ausų forma, storos ar plonos lūpos, žemas ar aukštas ūgis. Ir vis dėlto žmonės- pasižiūrėjus atidžiau- nepakartojami individai. Originalūs jų jausmai, mąstymas, veiksmai ir išvaizda. Dievas. Būdamas be galo išmintingas, sukūrė žmones, augalus ir gyvūnus kaip nepalyginamus individus. Nerastum vienodo buko, ąžuolo ar kriaušės lapo.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2688

Psichologiniai procesai grupėse ir jų valdymas
Žmogus iš prigimties yra sociali būybė.Ką tik gimusiam kūdikiui reikia ne tik maisto,šilumos,bet ir aplinkinių dėmesio bei meilės.Sėkmingas bendravimas yra svarbi visaverčio gyvenimo dalis,teigiamų emocijų šaltinis.Gebėjimas bendrauti,didele dalimi lemia sėkmę daugelyje profesinės veiklos sričių.Dažnai jis vertinamas ne mažiau nei dalykinės žinios ir profesiniai įgūdžiai.Pedagogams,prekybininkams,gydytojams bendravimas yra tarsi „darbo įrankis“,kurį naudodami jie daro poveikį auklėtiniams,įgyja klientų pasitikėjimą ir kt.Komandos darbo sėkmė taip pat priklauso nuo jos narių tarpusavio bendravimo.Visa tai skatina psichologus tirti bendravimo dėsningumus,ir vis daugiau žmonių-jais domėtis.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2467

Psichosocialinis klimatas grupėje
Darbo tikslas: Išsiaiškinti kokie veiksniai labiausiai įtakoja psichosocialinį klimatą grupėje
Tipas:   tyrimas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2489

Bendraamžių įtaka paauglių asmenybės formavimuisi
Manau ši tema visada buvo aktuali, yra aktuali ir bus aktuali. Paauglystė yra ypatingas amžius, kada žmogus ieško savęs, kovoja ne tik su aplinka, pačiais artimiausiais, brangiausiais žmonėmis, bet ir pačiu savimi. Šiame amžiaus tarpsnyje svarbu pasirinkimas: paauglys visada renkasi, jis visada dvejoja, abejoja.... jį beveik visada lydi klausimas ką pasirinkti, pvz.: ar eiti į kasdieninį užklasinės veiklos užsiėmimą ar su įkalbinėjančiais draugais į kiemą.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2293

Vaikas yra pilnavertė asmenybė
Daugelis tėvų nelaiko pilnaverčiais žmonėmis.Jie skirtingai bendrauja su vaikais ir su suaugusiais.O tai jau nėra gerai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2238

Žvelgiant į pasamonę
Žmogus sakytais ir rašytais žodžiais išreiškia prasmę to, ką jis nori pasakyti. Jo kalboje yra gausu simbolių, bet jis dažnai vartoja ženklus ir vaizdinius, kurie nėra tiksliai aprašomi. Kai kurie tėra santrumpos arba pirmųjų žodžio raidžių virtinė, kaip antai UN, UNICEF, UNESCO; kiti yra pažįstami verslo ženklai, patentuotų vaistų pavadinimai, ženkleliai ar emblemos.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2442

Meilė
Žmonės anaiptol negalvoja, kad meilė nėra svarbi. Jie ištroškę jos; žiūri be galo daug filmų apie laimingą ir nelaimingą meilę, girdi šimtus banalių dainų apie laimę, bet vargu ar kas galvoja, jog mylėti galima mokytis.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2316

Zigmundas Froidas: Mylėk savo artimą taip, kaip jis tave myli
Man atrodo, kad žmonių giminės likimas priklauso nuo to, ar pasiseks kultūros raidai suvaldyti pirminį žmogaus veržimąsi agresijos ir susinaikinimo link, griaunantį žmonių sugyvenimą, ir kokiu mastu. Šiuo požiūriu galbūt kaip tik šiuolaikinė epocha itin verta dėmesio. Dabartiniu metu žmonės taip toli nuėjo suvaldydami gamtos jėgas, kad dėl visa to lengvai gali sunaikinti vienas kitą iki paskutinio žmogaus. Žmonės tai žino ir tai didele dalimi lemia jų nerimą, jų nelaimingumą, jų baimingą nuotaiką. Vis dėlto reikia tikėtis, kad antroji iš dviejų "dangaus jėgų", amžinasis Erosas, pasistengs apginti save kovoje su tokiu nemirtingu priešininku. Bet kas gali numatyti kovos baigmę ir įspėti, kieno bus pergalė
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2395

Suvokimo individualūs skirtumai
Pirmiausia daiktus atskiriame visybiškai. Kelio stulpai atrodo nevienodi. Mes suvokiame objektų padėtį. Vienaip suvokia kūdykis ir mes. Tai, ką matom ir suvokiam labai priklauso nuo vidinės būsenos ir motyvacijos. Pamačius tą patį daiktą, kiekvienas gali padaryti savo išvadą. Kuo daugiau pamatome, perskaitome, tuo mūsų suvokimas gilesnis ir suteikia daugiau informacijos. Didelį vaidmenį vaidina adaptacija. Prie staigios šviesos priprantama adaptacijos dėka.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2255


Puslapis:  1,  2,  3

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama