referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2

Skurdas ir nedarbas Lietuvoje
Pereinamuoju laikotarpiu visuomenėje atsiranda nauji požiūriai į žmonių darbinę veiklą, jie kitaip pradeda vertinti savo padėtį, savo socialines ir ekonomines pozicijas visuomenėje. Laisvos rinkos sąlygos įneša neišvengiamas pataisas socialiniams sluoksniams. Šio darbo tikslas – panagrinėti socialinės grupės – bedarbių – problemas: skurdo priežastis, valstybės paramą jiems per socialines išmokas, viešuosius ir remiamus darbus, ar valstybės parama pilnai atitinka šiai socialinei grupei paramos tikslus ir uždavinius; dabartinę situaciją darbo rinkoje.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2259

Sociologijos namų darbas VDU
Ideologijos principas, kai tam tikra idėja visuomenėje tarnauja turto valdymo teisei įteisinti. Idėjos, kuriomis žmonės aiškina savo veiksmus, yra demaskuojamos kaip saviapgaulė. Tai žmogaus dvasinė būsena, kuri iš įpratimo tiki savo paties propaganda. Protestantiškojo fundamentalizmo asmeninis moralės principas, sutelkia dėmesį į tas elgesio sferas, kurios nesusijusios su socialine sistema, ir atitraukia dėmesį nuo tų, kurių etinė priežiūra sukeltų pavojų sklandžiam sistemos vystymuisi. Valstybės tarnautojai vagia - tai yra blogai. Jie taip pat paleistuvauja, geria ir lošia azartinius lošimus - tai, matyt, dar blogiau. Krikščioniškosios etikos apribojimas asmeniniais nusižengimais turi akivaizdžias funkcijas visuomenėje, kurios socialinė struktūra yra abejotina.
Tipas:   namų darbas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-12

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2266

Stebėjimas
Svarbiausias uždavinys yra: stebint išsiaiškinti, kaip žmonės elgiasi įtemptoje situacijoje, kai laiko vairavimo ar teorijos egzaminą. Svarbu pastebėti skirtingos lyties bei amžiaus žmonių emocingumą. Kuo skiriasi jų elgesys? Be to, kokia yra žmonių reakcija į sėkmę (egzamino išlaikymą) bei nesekmę (neišlaikymą).
Tipas:   lentelė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2220

Žinojimas moksliniu ir religiniu požiūriu
Žinojimas kaip toks, visada domino žmones. Jau antikos filosofai bandė suprasti jo prigimtį ir tai, kokie procesai jį įtakoja. Émile Durkheim savo veikale “Elementarios religinio gyvenimo formos” nagrinėja ne tik religijas, bet plačiau pažvelgia į visą socialinį ir filosofinį kontekstą, sąlygojusį tikėjimų sistemos, kaip poreikio pažinti ir suprasti pasaulį, atsiradimą. Šiame darbe panagrinėsiu kaip autorius nuo religinių simbolių aiškinimo prieina iki žinojimo moksliniu bei religiniu požiūriu, kuris atsiskleidžia savotiška mokslinio “žinojimo” ir religinės “nuojautos” sąveikoje. Konceptai ir sąvokos atsirandančios tik iš bendros visuomeninės patirties taps dar vienu būdu pabandyti suprasti žinojimą socialiniame kontekste.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2300

Socialinio tyrimo planas
Jei anksčiau mūsų jaunąją kartą auklėjo tėvai ir seneliai pasakomis, legendomis ir kitais žodinės tautosakos elementais, tai dabar šią funkciją, - kaip nebūtų gaila, - atlieka televizija. Augančiam vaikui ji daro labai didelį poveikį. Tačiau ir pasakos, ir per TV gaunama informacija gali iškreipti vaikų santykius su juos supančia aplinka, o dėl to nukentės patys vaikai. Kodėl vaikų akimis laukiniai gyvūnai – vilkai, meškos, lokiai, tigrai ir lapės – yra visada pikti, baisūs, blogi? Ar ne iš to, kaip atsakomoji reakcija, kyla agresija ir kitiems gyvūnams – šunims ir katėms, vėliau išauganti į žiaurumą elgesyje su kitais žmonėmis? Ar ne todėl, kad tokiose pasakose, kaip ,,Raudonkepuraitė”, ,,Vilkas ir septyni ožiukai”, ,,Liūtas – žvėrių karalius” šie gyvūnai – neigiamų personažų rolėje?
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2216

Vertybiškai neutralus socialinis mokslas
Šiame darbe nagrinėsiu teiginį, kad socialiniai mokslai gali ir turi būti “vertybiškai neutralūs”. Komentuodama moralinio reliatyvizmo idėją peržvelgsiu ir kitas jo atmainas, kurios adekvačiai svarbios ir tolygiai sociologijos mokslui yra neišviangiamos ir diskutuotinos - visuose kituose moksluose.
Tipas:   analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2261

Paauglių problematiškumas
Socialinė problema – paauglių maištas. Valstybės išteklių taupymo ir mišrios globos ekonomikos kontekste, socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms, aktualus yra ekonominio efektyvumo vertinimas. Teikdamos paslaugas jos turi balansuoti tarp ekonominio efektyvumo ir socialinio teisingumo, savo, kaip socialinės įstaigos - įsipareigojimų visuomenei. Tokiu būdu, įstaigos vadovybė, turi ribotas pasirinkimo galimybes norimai ir reikiamai pagalbai suteikti. Paaugliška rizika yra kur kas dažnesnis reiškinys, nei rizika tarp suaugusių: paaugliai dažniau pradeda vartoti alkoholį, narkotikus, gyvena rizikingą lytinį gyvenimą.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-28

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2225

Sociologija
Sociologija – mokslas apie visuomenę, apie žmogų, žmonių grupių, visuomenės socialinį gyvenimą, tirianti visuomenę, jos struktūrą ir procesus. Tai mokslas apie visuomenę, jos grupes ir visuomeninį elgesį. Ji tiria ypatingą visuomenės realybės sferą, kurią tirinėja pagal specifinius būdingus tam mokslui dėsnius ir dėsningumus.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2302

Sociologijos špera
Metodai – tai priemonės sociologinei informacijai rinkti, sisteminti, analizuoti.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2282

Socialinės problemos analizė: savižudybė
Lietuva pasižymi dideliu savižudybių skaičiumi. Pastaraisiais metais ypač pastebima savižudybių augimo tendencija. Lietuva netgi įgijo savižudžių tautos vardą. Savižudybių skaičius – vienas iš visuomenės psichikos sveikatą atspindinčių rodiklių. 2000 m. Lietuvoje įvyko 44 savižudybės 100 000 gyventojų. Tai vienas didžiausių savižudybių rodiklių Europoje ir šiandien jau nebeabejojama, kad ši problema yra prioritetinė visuomenės sveikatos sritis, reikalaujanti efektyvios prevencinės veiklos.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2364

Smurtas ir prievarta
Smurto yra ne tik asocialiose, bet ir kitose šeimose. Tai ne tik Lietuvos fenomenas. Smurtaujama ir išsilavinusių žmonių šeimose. Nebūtinai ten yra skriaudžiami, mušami vaikai. Smurto yra įvairiausių formų. Šiandien Lietuvoje kiekviena šeima patiria tam tikrą įtampą, spaudimą ir tėvams vis sunkiau neprarasti savitvardos. Kada yra įtampa darbe, kada yra bedarbystė, kai reikia sukti galvą iš kur prasimanyti pinigų, kaip išlaikyti šeimą, tas susikaupęs pyktis neviltis atnešamas į namus ir išliejamas ant visiškai nekaltų šeimos narių. Pareina šeimininkas namo ir apspardo tuos, kurie pasitaiko po kojomis, pasitaikė vaikas ir tas gavo.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-6

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2240

Šeima
Šeima vadinasi giminingumo, santuokos arba įvaikinimo paremtas susivienijimas žmonių, surištų bendra buitimi bei abipusišku atsakingumu už vaikų auklėjimą; šeimos nariai dažnai gyvena viename name. JAV šis apibrėžimas apima daug įvairių būdų. Vakarų Airijos valstiečių šeimų, Trobriandų salų bei Izraelio šeimyninio gyvenimo ypatumų tyrimai byloja, jog vienoje bendruomenėje niekinami papročiai laikomi norma kitoje bendruomenėje.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-25

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2242

Biurokratizmo teorija ir turizmas
Maxas Weberis- vokiečių sociologas, ekonomistas, istorikas. Freiburgo, Heidelbergo, Miuncheno universiteto profesorius. Jo pažiūros susiformavo, veikiamos neokantizmo. Drauge su H.Rikertu ir V.Diltėjumi sukūrė idealių tipų koncepciją, neigiančią istorijos raidos objektyvų dėsningumą, metodologiškai grindžiančią pliuralizmą, kaip tyrimo metodą, (pvz., feodalizmą, kapitalizmą laikė tik idialios tipizacijos būdais, o ne objektyviai egzistuojančiais visuomenės santykiais).
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2254

Sociologija visuomenės akimis
Neseniai pristatėme tyrimą, kuriame apie savo profesiją, jos savybės ir ypatumus pasakojo sociologijos studentai. Be abejo, kas gi geriau už juos gali žinoti, kas ta sociologija?
Tipas:   tyrimas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2293

Teorinės sociologijos padėtis ir raidos galimybės Lietuvoje
Kaip rodo dviejų šimtmečių amžiaus sociologijos istorija, sociologijos savimonė iš principo yra atvira įvairioms tradicijoms, kurios dažniausiai varžosi viena su kita. Negana to, paradigminiu – pamatinių teorinių krypčių - požiūriu šiuolaikinė sociologija yra labai diferencijuota, iš dalies netgi fragmentiška.
Tipas:   tekstas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2270

Išankstinė tyrimo objekto sisteminė analizė
Irena Luobikienė ir kt. knygoje Sociologijos pagrindai rašo: Atlikęs sąvokų interpretaciją ir operacionalizaciją, tyrėjas, naudodamasis jau patikslintomis sąvokomis, sistemiškai aprašo sociologinio tyrimo objektą, tuo pačiu ir dalyką. Jis išanalizuoja tyrimo objektą - socialinį reiškinį ar procesą - kaip sistemą. Po to, įsigilinęs į socialinio reiškinio ar proceso sudėtines dalis - elementus, aprašo sistemą kartu su jos dedamosiomis, apibūdina šių dedamųjų - elementų funkcijas, elementų tarpusavio sąryšius, o galiausiai - apibūdina visos sistemos ir jos elementų ryšius. Taigi, išankstinės sisteminės objekto analizės tikslas yra, atskleidus kompleksą jo elementų bei ryšių, pateikti sociologinio tyrimo objekto, kaip sistemos, hipotetinį modelį. Tai padeda tiksliau nustatyti tyrimo dalyką.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2247

Rasizmas – žmonijos problema
Rasizmo pradžia, prielaidos, tipai. Pavyzdžiai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2239

Simbolinės sąveikos teorija
Mead'as į asmenybę žiūri kaip į socialinį produktą, vertindamas jos formavimąsi vaidmenų tarpusavio sąveikoje. Pasak Mead'o, tarpusavio sąveikoje būtinas "kito vaidmenų priėmimas" užtikrina tai, kas išorinę socialinę kontrolę paverčia į savikontrolę ir savojo "aš" formavimąsi. Sąmoninga elgesio reguliacija aprašoma kaip nepertraukiamas vaizdinių apie savo vaidmenį sugretinimas su vaizdiniais apie save, su savuoju "aš".
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-29

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2427

Narkotikai tarp jaunimo
Narkotikai užsienyje. Narkotikai Lietuvoje. Narkotikai šiandien.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-29

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2233

Sociologijos špera
Deviacija ir socialinė kontrolė. Socialinė diferianciacija ir stratifikacija. Socialinis mobilumas.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-29

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2604


Puslapis:  1,  2

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama