referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5

Turtinio pobūdžio bausmės LR BK
Turtinės bausmės yra "pigi" alternatyva daug lėšų reikalaujančiam laisvės atėmimui. Šių bausmių auklėjamasis poveikis nė kiek ne mažesnis , o kai kuriais atvejais ir didesnis , nes asmuo nėra izoliuojamas nuo visuomenės. Problematiškas yra ir lygtinis atleidimas nuo bausmės. Tokia poveikio priemonė nukreipta tik Į nuteistojo psichiką , bet praktiškai nepaveikia jo fizinės laisvės ar materialinių interesų.”Auksinis vidurys” , ko gero , yra turtinės bausmės , neizoliuojančios asmens nuo visuomenės , bet kartu ir darančios nuteistajam didelį poveikį.Turtinės bausmės dažniausiai numatytos už neatsargius bei nesunkius nusikaltimus(išimtis - turto konfiskavimas).Tokia bausmė nuteistajam už minėtus nusikaltimus yra žymiai efektyvesnė nei laisvės atėmimas ar lygtinis atleidimas nuo bausmės. Taigi , atrodytų , tokios bausmės turi būti naudojamos dažniau nei kitos bausmės. Bet iš tikrųjų viskas yra atvirkščiai. Tai byloja statistiniai duomenys , kurie bus pateikti toliau. Toks akivaizdus prieštaravimas paskatino mane susidomėti turtinėmis bausmėmis. Analizuojant jų taikymo tvarką bei jų specifiką galima nustatyti pagrindinius turtinių bausmių trūkumus ir priežastis, dėl kurių šių bausmių paskyrimas nuteistajam palyginus retas. Tai leistų numatyti šių bausmių tobulinimo kryptis ir efektyvesnĮ jų panaudojimą.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2447

Teisės sociologija
TS- tai bendros sociologijos sritis nagrinėjanti teisinių atsiradimą , struktūrą,dinamiką ir vaidmenį visuomenėje. Teisė yra visuomeninis reiškinys todėl aktualizuoti šį visuomeninį reiškinį atsiribojant nuo politinių ,ekonominių bei kt. aspektų neįmanoma. Čia ir slypi teisės analizės problema. Taip galima suprasti teisės prigimtį, reikalinga ne tik teisės doktrinos ir institutų sistemos, bet ir socialinės aplinkos, kurioje teisiniai institutai egzistuoja ne tik teoriniai, bet ir empyrinė analizė. Kaip rašo Kudriavcevas “be visapusiškos socialinių teisinių problemų analizės sunku atskleisti svarbius teisinės sistemos uždavinius ir perspektyvą, jos vaidmenį tobulinti efektyviai visuomeninius santykius”.
Tipas:   špargalkė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2346

Tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos teisinėje sistemoje
Įvairių teisinių sistemų suartinimas jau šimtmetį realizuojamas vienokiomis ar kitokiomis formomis. Pagrindinės kryptys, kuriomis tai bandoma atlikti yra: 1.Tarptautinės teisės progresyvus vystymas 2.Nacionalinės teisės evoliucija atitinkanti pirmąją kryptį 3.Palyginamasis teisinių sistemų tyrimas, kaip būdas rasti bendrus pagrindus ir pašalinti skirtumus.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2483

Privilegijuotas nužudymas
Žmogaus gyvybė yra didžiausia vertybė, saugoma valstybės, nes dauguma žmonių suinteresuoti išsaugoti savo gyvybę kuo ilgesnį laiką, vadovaudamiesi savisaugos instinktu. Taip kaip valstybė atstovauja daugumos interesus, tai, tarp kitų funkcijų ji turi prisiimti ir gyvybės apsaugą. Todėl visai natūralu, kad viena iš prioritetinių valstybės krypčių yra kiekvieno žmogaus gyvybės apsaugos užtikrinimas. Šios nuostatos yra numatytos LR Konstitucijoje, kur sakoma, kad “žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės”(18 str.), o “žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas”(19 str.).
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2408

Nusikalstamumo rodikliai
Kriminologija apskritai, o kartu ir viena iš jos tyrimo sričių – nusikalstamumo rodikliai iš esmės yra paremti statistiniais skaičiavimais. Deja, statistika visiškai pasitikėti negalima, nors jos ignoruoti negalima taip pat. Vinstono Čerčilio teigimu negalima tikėti jokia statistika, net ta, kurią pats suklastojai. Nežiūrint to, tam tikras ryšys tarp statistikos ir realaus gyvenimo egzistuoja. Kalbant apie nusikalstamumo rodiklius, reikia pasakyti, kad jie nors ir netiksliai, bet visgi atspindi nusikalstamumo būklę, lygį, dinamiką, struktūrą, pobūdį. Kartais prie nusikalstamumo rodiklių priskiriami ir nusikalstamumo latentiškumą, viktimologinę analizę bei nusikaltimų pasekmes, bet, mano manymu šie rodikliai yra netiesioginiai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2312

Europos teisingumo teismas
Šiuo metu beveik visos Lietuvos politinės jėgos, turinčios realią įtaką politiniam šalies gyvenimui, palaiko stojimo į Europos Sąjungą idėją. Galima teigti, kad stojimo procesas bus ir toliau vystomas, nepriklausomai nuo politinės konjunktūros. Todėl rašydamas šį darbą, autorius analizuoja Europos Teisingumo Teismą kaip instituciją, kuri po tam tikro laiko turės didelės įtakos Lietuvos Respublikos teisėsaugai bei daugeliui kitų sričių. Europos Sąjunga nagrinėjamu momentu peraugo tarptautinės organizacijos (kaip jį suprantama įprastai) rėmus. Tačiau Europos Sąjungos negalime vadinti konfederacine valstybe. Tam, kad geriau suvoktume, kas gi ji yra, reikia atskirai analizuoti jos institucijų teisinį statusą bei sąveiką su kitomis institucijomis bei su valstybėmis narėmis. Tai paskatino autorių susidomėti viena iš svarbiausių Europos Sąjungos institucijų – Teisingumo teismu.
Tipas:   analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2381

Ieškinio pareiškimas
Prie ieškininio pareiškimo turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus (CPK 148 str.). Ieškininis pareiškimas pateikiamas teismui su tiek nuorašų, kiek yra atsakovų. Teisėjas gali, priklausomai nuo bylos sudėtingumo ir pobūdžio, įpareigoti asmenį, paduodantį ieškininį pareiškimą, pateikti taip pat ir tiek pridedamų prie ieškininio pareiškimo dokumentų nuorašų, kiek yra atsakovų.
Tipas:   pavyzdys   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-6

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2240

Tarptautinė teisė renesanso laikotarpiu
Renesansas - tai viduramžių pasaulėžiūros irimo laikai, tai vadinamojo atgimimo laikotarpis, humanizmo laikai. Pirma žmogaus mintis buvo apsistojusi prie Dievo apreisškimo, o renesanso laikotarpiu ji apsistojo prie žmogaus. Renesansas pastatė žmogų pirmoje eilėje, laikydamas ji ne kaip greta esantį su visuomenės išsiplėtojimu, bet kaip esantį visuomenės pagrinde. Valstybė nauju požiūriu buvo laikoma ne kaip būtinumas ir prigimtoji asmeniui padėtis, bet asmens kūrinys. Todėl žmogus norėdamas sukurti gerą, gražią ir turtingą valstybę privalėjo ne jėga gintis nuo priešų, o bendradarbiauti su kitomis valstybėmis ir sudaryti su jomis sąjungas. Taigi tuo pagrindu atgimimo laikotarpyje plačiai įsivyravo diplomatijos savoka. Pasiutiniai (diplomatai) įgijo neliečiamybės teisę ir laisvai galėjo bendradarbiauti su kitų valstybių valdovais. Patys valdovai vesdavo tarpusavio derybas retai gana retai, kadangi jie, kitaip nei jų pasiuntiniai, už savo valdų ribų nesinaudojo jokia neliečiamybe.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-8

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2412

Konstitucionālās tiesības
Latviškai.
Tipas:   analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-08-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2556

Daiktinė teisė civilinėje teisėje
Teisės samprata apima ne tik teisės šaltinius, struktūrą, principus, bet ir jos socialinę paskirtį bei funkcijas, kuriomis teisė tiesiogiai įsiprasmina visuomenėje kaip socialinio elgesio reguliatorius. Teisės socialinė paskirtis — tai tas tikslas, kuriam teisė kuriama ir dėl kurio ji egzistuoja. Todėl atskleisti teisės socialinę paskirtį - tai atsakyti į klausimą, kodėl atsiranda ir egzistuoja teisė.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2291

Turtas kaip civilinių teisių objektas
Civilinio kodekso 1.97 straipsnyje 1- oje dalyje sakoma, jog civilinių teisių objektai yra daiktai, pinigai ir vertybiniai popieriai, kitas turtas bei turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, informacija, veiksmai ir veiksmų rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2387

Melagingi parodymai, išvados ir vertimas
Tiek byloje dalyvaujantys asmenys, tiek pats bylą nagrinėjantis teismas nėra apsaugoti nuo neteisingo sprendimo ar nuosprendžio priėmimo. Neteisėtą ar nepagrįstą teismo sprendimą (nuosprendį) gali sąlygoti įvairios objektyvios ir subjektyvios priežastys: neteisingai nurodytos faktinės aplinkybės,melagingi liudytojų parodymai, suklastoti rašytiniai įrodymai, prieštaringi teisės aktai, nevieninga teismų praktika, taip pat ir nedidelė teisėjo patirtis ar net nesąžiningumas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2296

Valstybės ir teisės santykis
Mes skaitome akivaizdžiomis tiesomis: kad visi žmonės yra sutverti Kūrėjo lygiais ir apdovanoti neatimomis teisėmis, tarp kurių yra teisė į gyvenimą, į laisvę ir laimės siekimą: kad šių teisių išsaugojimui žmonės sukuria vyriausybes, kurių teisinga valdžia grindžiama valdomųjų sutikimu; kad, jeigu kokia nors valstybinė santvarka pažeidžia tas teises, liaudis turi teisę pakeisti ją arba sugriauti ir sukurti naują santvarką.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2272

Tarptautinė privatinė teisė
Feodalizmo politinė-teisinė sistema pasižymėjo griežtu teritorializmu, asmuo buvo tampriai susijęs su žeme. Senjoro teisė reguliavo asmenų, turto teisinį statusą. Buvo taikomi du principai: a) lex rei sitae – turto buvimo vietos įstatymai b) lex domicillii – asmens gyvenamosios vietos įstatymai.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-12

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 3083

Darbo teisės kursinis
Darbas yra viena svarbiausių ekonominių ir socialinių garantijų. Kiekvienos šiuolaikinės valstybės tikslas darbo teisės šakoje - nustatyti ir efektyviai taikyti tokias teisės normas, kurios užtikrintų darbuotojų saugumą, teisę į poilsį, laisvalaikį, ir atostogas, teisingą apmokėjimą, socialinę apsaugą nedarbo atveju; suteiktų lygias galimybes darbui gauti, nepriklausomai nuo rasės, lyties, socialinės padėties, seksualinės orientacijos, ar kitų individualių, su darbo rezultatais nesusijusių savybių; griežtai apibrėžtų darbuotojo ir darbdavio pareigas bei teises; užkirstų kelia nelegaliam ir priverčiamajam darbui.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2510

Kelių mokestis
Transportas neįmanomas be kelių, o ES įprasta, kad keliai yra valstybės nuosavybė. Būtent todėl, kad “kelių rinka” yra kone absoliučiai valstybinė, iškyla klausimas – kaip finansuoti kelius ir kokia turi būti jų kaina. Todėl svarbu užtikrinti vienodą apmokėjimą už kelius. Kitaip šio mokesčio skirtumai sudarytų kliūtis laisvam prekių, žmonių ir kapitalo judėjimui bendrijos teritorijoje. Šiame referate nagrinėjama kelio mokesčio tema tiek Lietuvoje tiek Europoje.
Tipas:   analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-4

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2373

Teisės sociologijos pagrindai
Teisės sociologija ir jos objektas. Svarbiausios sociologijos žinios. Teisės sociologijos raidos bruožai. Šiuolaikinės teisės sociologijos teorijos. Teisės sociologijos metodai ir funkcijos. Sociologinė teisės samprata. Socialinė tvarka - teisės (teisinių reiškinių) šaltinis. Teisės socialinis veikimas. Teisinė sąmonė ir teisėtas elgesys. Socialinė kontrolė ir deviacija. Teisėtumo apsauga. Teisės politika ir teisės socialinis veiksmingumas.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-25

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2698

Konstitucingumo raida
Svarbiausioji kiekvienos šalies teisės šaka yra konstitucinė teisė, kai kur dar vadinama valstybinė teise. Konstitucinė teisė svarbiausiąja teisės šaka laikoma todėl,kad jos normos įtvirtina valstybės politinius, socialinius, ekonominius ir administracinės teritorinės santvarkos pagrindus, valstybinės valdžios institucijų organizavimo principus ir funkcionavimo tvarką, valstybinės valdžios įgyvendinimo mechanizmą, teisinę piliečių padėtį ir santykius tarp valstybės, visuomenės ir piliečių.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2552

Bausmių sistema ir samprata
Kovojant su nusikalstamumu naudojamos įvairios ūkinės, organizacinės, auklemojosios ir visuomeninio poveikio priemonės, tačiau kol kas negalima atsisakyti ir kriminalinės bausmės, kuri išsiskiria iš kitų valstybės prievartos priemonių.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 3553

Pirkimo pardavimo sutartis
Kiekvieną dieną žmogus atlieka daugybę būtinų, įprastų ir mažiau įprastų, veiksmų: perka maisto produktus, drabužius, važiuoja autobusu ar traukiniu, siunčia laišką ar telegramą, yra priimamas į darbą, kreipiasi į gydytoją, perką akcijas, steigia įmonę, ir t.t.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2358


Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama