referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2

Kubizmas
XXa. pr. daugelyje Europos šalių suklesti ypatinga moderniojo meno atmaina — avangardizmas. Avangardizmas, kaip rodo pavadinimas — kovingas, ankstesnes tradicijas laužantis menas, kultūros ir visuomenės permainų vedlys. Tai kolektyvinis menas, pagrįstas programomis, bendrais menininkų grupių veiksmais. Pirmoji europinio mąsto avangardizmo srovė buvo futurizmas. Vėliau sekė ne mažiau garsios netradicinio meno srovės: ekspresionizmas, impresionizmas, siurrealizmas, dadaizmas, kubizmas, egzistencializmas ir kitos.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2707

Renesanso ideologijos bruožai
Renesansas (prancūziškai renaissance) reiškia atgimimą arba atgijimą. Šį terminą jau 1500 metais pavartojo Džordžas Vazaris (Giorgio Vasari) – taip jis italų menininkų gyvenimo aprašymuose vadino savąją epochą. Jis turėjo omenyje pagoniškąją antikos kultūrą, iš naujo atrastą po ilgo viduramžių miego. Tas renesansas ypač pasireiškė architektūroje, skulptūroje ir tapyboje; jis sukūrė nuostabiuosius Italijos miestus, kuriais žavimės ir šiandieną.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-4

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2329

Romanikos ir gotikos stilių konspektas
Sakralinės architektųros sąndara (Prancūzija, Vokietija, Anglija), dailė.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-09-28

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2327

Mikelandželas
Antrasis florencijietis, kurio darbai išgarsino XVI a. Italų činkvečento meną, buvo Mikelandželas Buonarotis (Michelangelo Buonarroti; 1475 – 1564). Mikelandželas buvo dvidešimt trejais metais vyresnis už Leonardą ir gyveno už pastarąjį keturiasdešimt penkerius metus ilgiau. Per savo ilgą gyvenimą jis galėjo pamatyti, kaip visiškai pasikeitė visuomeninė menininko padėtis. Jis pats irgi prisidėjo prie tų pasikeitimų.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2298

Realizmas
Šis terminas naudojamas meno istorijoje mažiausiai dviem reikšmėmis. Pirmąją reikšme tai- kūrybos metodas, menininko požiūris į natūrą, į vizualinius reiškinius. Šia prasme galima teigti, kad visa Europos dailė nuo XV iki XIX a. yra realistinė, nes vienu ar kitu būdu siekia ištirti ir rekonstruoti, atspindėti tikrovę.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2294

Renesanso plitimas ir ypatybės
Renesanso menas Lietuvą, kaip ir kai kurias kitas vidurio Europos šalis, pasiekė XVI a. pr. Jį skatino Lietuvos ekonominis stiprėjimas ir naujos humanistinės idėjos, einančios iš tų Europos šalių, su kuriomis buvo palaikomi intensyvūs ekonominiai bei politiniai ryšiai, kurių augantys miestai reikalavo žemės ūkio produktų ir miško gėrybių.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2333

Leonardas da Vinčis
Leonardas da Vinčis ( 1452 – 1519m.), dar gyvas būdamas, garsėjo kaip nepaprastai gabus žmogus ir vienas talentingiausių Italijos dailininkų. Nuo pat mažens, trykšdamas neapsakoma energija, jis iš visų jėgų siekė savo tapybos ir piešimo tobulumo. Be to, kruopščiai tyrinėjo gamtą, žmogaus anatomiją bei mechaniką.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2267

Žanas Polis Krespelis Dega
Edgaras Dega gimė 1834 metų liepos 19 dieną Paryžiuje, Sen Žoržo gatvėje. Vaikystėjė jis buvo ramus, stropus ir užsisvajojęs vaikas. Kai Dega sukako trylika, mirė jo motina, ir tai jį smarkiai sukrėtė, padarė dar melancholiškesnį. Mirus motinai, tėvas Dega įrašė į Liudviko Didžiojo licėjų. Ten jis pasirodė esąs, kad ir neprastas, vis dėlto labai vidutiniškas mokinys net piešime, nors čia jau buvo nubudusi jo aistra; iš šio dalyko jis niekada negavo daugiau kaip pirmo laipsnio pagyrimo lapą.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2273

Lietuviu tautodailes sritis
Tradicinis Lietuviu liaudies menas atsirado ir rutiliojosi kartu su darbine veikla. Jame daug simboliu vaizduojanciu dangaus kunus, gyvulius, ivairius augalus ir k.t Simboliais puosiami memorialiniai paminklai: stogastulpiai, koplytstulpiai, kryziai, taip pat trobos, baldai darbo irankai, apyvokos daiktai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2286

Romanizmas
Romanizmas meno kūryba, kurios vaizdų sistemoje dominuoja ne panašumas į tikrovę, o tikrovės rekonstravimas, perkūrimas, autoriaus idealų įkūnijimas ir kuriai būdinga idėjinis gyvenimo pertvarkymo patosas, fantastika, sąligiškos situacijos, groteskas, simboliai. Romantizmo kūriniuose akivaizdžiai iškyla ekspresyvinė meno funkcija.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2351

Lietuvos dailė
Lietuvos dailė.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2281

Klasicizmas
XVII - XIXa. Pirmosios pusės meno stilius, kurio atstovai orientavosi į antikinį meną. Klasicizmas atsirado Italijoje XVIa., susiformavo ir įsivyravo Prancūzijoje XVII a., absoliutizmo klestėjimo laikotarpiu. Kitose Europos šalyse paplito daugiausia XVIII a. ir išnyko apie XIX a. ketvirtąjį dešimtmetį. XVIII a. - XIX a. pradžioje klasicizmas buvo susijęs su švietimo epochos idėjomis.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2262

Dailės istorija
Dailės istorija.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2284

Impresionizmas
Ištikimybės gamtai principą išpuoselėjo XIX a.. aštuntojo dešimtmečio meno kryptis. Ši kryptis pavadinta impresionizmu. Pirmiausiai ji susiformavo prancūzų tapyboje kaip priešprieša soloniniam akademizmui; vėliau reiškėsi daugelio Europos šalių dailėje, literatūroje, muzikoje, teatre. Impresionizmo pagrindas - įsitikinimas, kad viskas pasaulyje nuolat kinta ir tikra yra tik tai, ką atskiras žmogus mato ir jaučia konkrečią akimirką.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2253

Leonardas Da Vinčis
Gimė 1452 m. balandžio 15 d. Vinčyje ar Ankiane (abu netoli Florencijos), mirė 1519 m. balandžio 15 d. Klu pilyje (Prancūzija , netoli Tūro), Italijos dailininkas, architektas, inžinierius, mokslininkas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2285

Bizantija
ARCHITEKTŪRA IR DAILĖ: savito stiliaus architektūra ir dailė Bizantijoje pradėjo formuotis jau IV - V a. Konstantinopolis nuo Va. pamažu įgavo radalinį planą. Buvo statomos miesto sienos ir kiti įtvirtinimai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2322

Barokas
Barokas: meno kryptis, XVII a. - XVIII a. I pusėje plitusi Europoje ir Lotynų Amerikoje. Siauresniąją prasme barokas vadinamas šio laikotarpio architektūros ir dailės stilius.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2223

Lietuvos klasicizmo architektūros kūrėjas
Kiekvienos kultūros lobyne svarbią vietą užima architektūros menas. Į architektūrą įprasta žiūrėti kaip į visų meno šakų sintezę, kur darniai susijungia ir skulptūra, ir monumentalioji tapyba, ir taikomoji dailė (keramika, tekstilė, baldai).
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-21

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2256

Piteris Paulius Rubensas
Savo siela jis visada buvo flamandų dailininkas. Kaip ir kiti niekada nesijaudino dėl grožio kriterijų, kurie buvo šventi jo kolegoms italams, ne visada tesirūpino ir kilniomis temomis. Tokių tradicijų aplinkoje išaugo Rubensas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2467

Postimpresionizmas
Kartais dailės srovės svorį nusako ne tik jos pačios kokybė, bet ir jos santykis su kitomis srovėmis. Šis estetinių pojūčių pasikeitimas ir yra postimpresionizmo esmė, svarbiausias skirtumas tarp impresionizmo ir postimpresio-nizmo.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2479


Puslapis:  1,  2

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama