referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12

Bankai: kilmė ir funkcijos
Terminas bankas yra kilęs iš italų kalbos žodžio bancio – tai stalas už, kurio viduramžiais sėdėdavo pinigų keitejai. Bankų istorija siekia tolimą praeitį. Kai kurios bankinės operacijos buvo žinomos senovės civilizacijose (2000 m. Pr. Kr.), Graikijoje (IV a. Pr. Kr.), Senovės Romoje.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2210

Banko indėliai
Šiandien nerasime nei vienos žmogaus veiklos srities, kur būtų galima apsieiti be pinigų. Pinigai – visuotinis vertės ekvivalentas, atliekantis mainų, kaupimo, vertės mato, cirkuliacijos ir mokėjimo priemonių funkciją. Pinigai gali būti viskas, kas visuotinai imama mainais į prekes ir paslaugas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2188

Aptarnavimas
Serviso revoliucija paslaugų sektorius popramoninių pokyčių centre. Vyksta pilnas paslaugų sektoriaus techninės ir technologinės bazės atnaujinimas, o tai iššaukė senųjų aptarnavimo šakų restruktūrizaciją ir naujų atsiradimą. Svarbiausias paslaugų sektoriaus vaidmuo galutinai perėjo nuo prekybos prie finansų, o prekybos reorganizacija padarė ją transnacionaline, stipriai monopolizuota, pasauline.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2166

Mikroekonomikos konspektai
Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Mikro ir makro ekonomika. Ekonomikos teorijos objekto raida. Metodologija. Ekonomikos tyrimų klaidos. Ekonomikos modeliai. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Naudingumo funkcija. Prielaidos apie vartotojo pirmenybes. Abejingumo kreivės. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Ribinė pakeitimo norma. Abejingumo kreivių naudojimas aprašant pirmanybes. Ekonomika ir gamyba. Jų tarpusavio priklausomybė. Biudžeto linijos perkėlimai pakitus kainoms ir pajamoms. Geriausias įmanomas derinys. Kainų pokyčio pasekmės. Pajamų ir vartojimo kreivės. Ekonomikos augimas. Ekonomika ir efektyvumas. Pasiūla, jos kiekis, pasiūlos kreivės perkėlimą lemiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyra ir nepusiausvyros atvejai. Kiekinis naudingumas ir naudingumas be kiekinių matų. Kainų pokyčio pajamų ir pakeitimo efektai.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2253

Verslo studijų įvadas
Verslininkas, verslumas ir verslininkystė. Verslininkystės samprata viduramžiais. "Lo sistema" - poveikis verslui per kredito ir finansų sferą, akcijų pirkimą ir pardavimą. Verslininkystės samprata XVII - XVIII šimtmečiuose. Verslininko apibūdinimas ekonomine, valdymo ir asmens savybių prasme. Verslo sistema ir jo kintanti aplinka. Verslininkystės būsenos vertinimas tarpukario Lietuvoje. Tautos ūkio vystymo per kooperaciją idėja. Nuo ekonominio liberalizmo link autarkijos. Tautos ūkio savirūpos koncepcija. Tarpukario Lietuvos smulkiosios bankininkystės įmonės. Verslininkystės prielaidos ir galimybės dabartinėje Lietuvoje. Dabartinės Lietuvos ekonominės politikos bruožai ir jos poveikis verslininkystės raidai. Lietuvos ekonomistų ir užsienio ekspertų dabartinės verslininkystės būsenos įvertinimas. Įmonių vadovų (savininkų) nuomonė apie savo verslo plėtojimą. Privačios ir viešosios verslininkystės požymiai ir raiškos ypatumai. Ne pelno sektoriaus esmė, paskirtis ir vaidmuo. Smulkaus ir vidutinio verslo apibūdinimo kriterijai. Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje. Ekonominė verslo struktūra įmonėje. Ekonominės verslininkystės struktūra šalyje. Pagrindiniai ekonominiai verslo principai. Verslo įmonė esmė ir jos ekonominiai tikslai. Įmonių rūšys. Individualios (personalinės) įmonės esmė, privalumai ir trūkumai. Individualios (personalinės) įmonės steigimo tvarka Lietuvoje. Ūkinių bendrijų rūšys ir jų apibūdinimas. Ūkinės bendrijos trūkumai ir pranašumai. Ūkinių bendrijų steigimo ir veikimo Lietuvoje tvarka. AB ir UAB pagrindiniai požymiai. AB ir UAB pranašumai ir trūkumai. AB ir UAB steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Akcinės bendrovės valdymas ir kapitalas. Verslas (verslininkystė) kaip procesas ir jo stadijos. Naujos verslo idėjos sumanymas ir jos įvertinimas. Rinkos tyrimų reikšmė vertinant verslo idėją. Sugebėjimas įkurti įmonę, kaip inovacijos objektą. Įmonės kūrimas frančizės keliu. Verslo plano būtinumas ir esmė. Verslo plano sudarymo etapai. Verslo plano struktūra ir jo skyrių trumpas apibūdinimas. Verslo plano skyriaus "verslo aprašymas" turinys. Verslo plano skyriaus "marketingas" turinys. Verslo plano skyriaus "gamyba (paslaugų tiekimas)" turinys. Verslo plano dalies "vadyba (valdymas)" turinys. Verslo plano skyriaus "rizikos įvertinimas" turinys. verslo plano skyriaus "finansai" turinys. Verslo plano skyriaus "finansai" turinys. Reikalingų verslui išteklių paieška. Įsteigtos įmonės valdymas. Vadybos samprata, sąvokų "vadyba", "valdymas" ir "administravimas" esmė ir tarpusavio ryšys. Vadybos mokslo ir studijų sistema bei jos elementai. Ankstyvosios vadybos teorijos raidos etapas. Naujos vadybos teorijos. Vadybos mokslo ištakos Lietuvoje. Vadybos svarba išvedant šalies ūkį. Vadybos principai. Lietuvos moterų tapti verslininkėmis arba vadybininkėmis vertinimas. Kitos temos.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2199

Vadyba
Bendrieji personalo organizavimo vakarų šalyse bruožai ir mes. Partnerystės principas. Profesionalaus kliringo (profesinės veiklos rezultato) principas. Informacijos ir žinių kulto principas. Profesinio augimo principas. Darbo sąlygų komforto principas. Nauja darbo organizavimo ir jo režimo koncepcija. Autonomizacijos ir savivaldos principas. Išorinė aplinka. Ištekliai. Rezultatai. Tiesioginio poveikio elementai. Netiesioginio poveikio elementai. Išoriniai įtaką darantys asmenys. Sprendimų priėmimo prigimtis ir reikšmė. Problemų ir galimybių nustatymas. Požymiai, apibūdinantys geriausias, linkusias į naujoves kompanijas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2209

Vadybos įvadas
Refratas, gaila, bet be lietuviškų raidžių: Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas. Valdymo koncepcijų raida. Organizacijos vidinė aplinka. Išorinė aplinka ir verslas. Socialine atsakomybė ir etika. Bendravimas ir ryšiai. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai. Organizaciju kūrimas. Motyvavimas. Kiti.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2150

Vilniaus prekyba
Finansinės rinkos. Investavimas į VP. Investicinių fondų sudėtis ir ypatumai. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Indeksai. Akcijų indeksavimas. Obligacijos. Obligacijų reitingų sistema. Išvestiniai vertybiniai popieriai (hipotekos, lakštai, opcionai). VP kaina (susijusi su kapitalo kaina).
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2205

Paslauga
Paslaugos samprata ir savybės. Prekės samprata ir savybės. Tradicinio ir paslaugų marketingo skirtumai pagal J. Shaw. Paslaugų ir prekių skirtumai pagal Christopher H. Lovelock. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo paskirties palyginimas. Paslaugų ir gaminių (prekių) marketingo tyrimų skirtumai. Esminiai paslaugų ir fizinių prekių skirtumai. Paslaugų ir materialiųjų prekių skirtumai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2224

Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija
Strateginė analizė, ir bendroji strategija. SSGG (SWOT) analizė, Lietuvos ekonomikos vizija, ekonomikos plėtros valstybės misija, strateginiai tikslai, vizijos, misijos ir strateginių tikslų įgyvendinimo veiksmai ir priemonės.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2110

Centrinis bankas - Makroekonomika
Referatas apie centrinį banką (Lietuvos banką ir JAV). 27 puslapiai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2134

Personalo valdymas
Viskas apie personalo valdymą.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2257

AB Komunikacija verslo planas
Šis darbas nedidelės apimties, bet tikriausiai tiks 9 kl. ekonomikos pamokai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2135

Organizacijų valdymas
Informacinė vadybinių sprendimų priėmimo sistema. Informacijos vaidmuo valdymo procese. Planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Planavimo procesas. Organizavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Valdymo struktūros kūrimo turinys. Organizacijos valdymo struktūros pagrindinės charakteristikos. Organizacijos pokyčių valdymas. Vadybinių sprendimų priėmimo sistemos tobulinimo galimybės. Marketingo info sistemos panaudojimo galimybių schema. Bendrovės konkurencinės strategijos formavimo modelis. Strateginės koknkurencinės informacijos sistema.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2167

Makroekonomikos konspektai
Nacionalinis produktas ir pajamos. BVP kaip pajamos ir išlaidos. Visuminė paklausa. Recesinis ir infliacinis tarpsnis. Fišerio vartojimo teorija. Modeljani vartojimo teorija. Investicijos. Tikslinė fiskalinė politika (biudžetinė politika). Biudžeto deficito priežastys. Orientuojančios sekos rodikliai. Nedarbas. Netikėta infliacija Infliacija ir palūkanų norma. Fišerio efektas. Filipso kreivė. Pinigai ir jų paklausa. Pinigų kūrimas bankų sistemoje. Ekonomikos veikimo schema. Vartojimas ir taupymas. Multiplikatorius. Privataus ir valstybinio sektoriaus sąveika. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Ūkinės veiklos ciklai. Ūkinės veiklos cikliškumo priežastys. Bankų sistema. Ekonomikos augimas.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2141

Mikroekonomika nuo 1 iki 15 temų
Pilnos 15 temų apie mikroekonomiką. Labiausiai tinka KTU studentams.
Tipas:   analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2096

Mikroekonomika nuo 15 iki 34
Pilnos 19 temų apie mikroekonomiką. Labiausiai tinka KTU studentams.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2104

Valdymo uždavinių modeliai
Spendimo priėmimo modeliai. Sprendimo priėmimo proceso formalizavimas. Sprendimo priėmimas apibrėžtomis sąlygomis. Sprendimo priėmimas rizikos sąlygomis. Naudingumo lentelė. Sprendimų priėmimas neapibrėžtomis sąlygomis. Spendimo priėmimo modeliai. Imitacinio modeliavimo samprata. Maršruto parinkimo imitacinis modeliavimas. MAS imitacinis modeliavimas. Kalendorinių planų imitacinis modeliavimas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2196

Įmonės verslo planas 3
Verslo plano paskirtis, bendrieji verslo uždaviniai, specifiniai verslo tikslai, ekonominiai veiksniai ir kt.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2089

Lietuvos užsienio prekybos krypčių kaitos tendencijos
Bendri Lietuvos tarptautinės prekybos pokyčiai. Eksporto kryptys ir jų kaita. Importo kryptys ir jų kaitos tendencijos.
Tipas:   straipsinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2144


Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama