referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12

Individualios įmonės Šernė verslo planas
Šis dokumentas yra IĮ „ŠERNĖS” verslo planas. Minėtoji šiltnamių įmonė yra įsikūrusi Kaune. Verslo plano tikslai dvejopi. Remiantis dabartinės padėties Lietuvos rinkoje apžvalga, taip pat bendrosios sodo centrų rinkos įvertinimu, buvo sudaryti techninis, finansinis planas, visa tai yra pateikta šioje ataskaitoje. Verslo planas nurodo įmonei geriausią ateities strategiją ir suformuluoja praktines darbo kryptis įmonės vadovams.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2152

Restoranas Galia
Restorane darbuotojų skaičius priklauso nuo metų laiko bei tuo metu rengiamų renginių, bet paprastai dirba 1-as barmenas, 1-a padavėja, 2-i virėjos, 1-a indų plovėja.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2183

Pramogų verslas Lietuvoje
Mėgstančiųjų tikrąjį sportą, kaip ir pernai, laukia paplūdimyje įrengtas tinklinio aikštynas su tribūnomis, prie gelbėjimo stoties galima pagainioti futbolo kamuolį – čia stovi metaliniai kilnojami futbolo vartai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2194

Padėtis darbo rinkoje ir užimtumas
Pastaraisiais metais Lietuvos gyventojų skaičius buvo gana statiškas. 1990–2000 metų laikotarpiu jis sumažėjo 0,3 proc. Pirmojoje dešimtmečio pusėje nedidelį gimstamumo ir mirštamumo skirtumą gimstamumo naudai kompensavo grynoji emigracija, daugiausia į buvusias TSRS respublikas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2143

Muzikinio klubo Norton verslo planas
Šiuo metu Lietuvoje vis didesnæ pasiūlą ir paklausą įgyja pramogų verslas. Kurti muzikinį klubą paskatino menka šio pobūdžio paslaugų pasiūla bei prastas ir nemaksimalus kliento norų tenkinimas. Įvertinę dabartinę situaciją, remdamiesi panašių klubų patirtimi ir klaidomis stengsimės optimaliai patenkinti kliento norus. Tai įvykdyti mums yra aktualu ir nesunku, nes mes esame potencialūs klientai. Todėl dabartinę šios šakos analizę vertiname realiai turėdami daug pasiūlymų jai pagerinti.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2228

Namų ūkio išlaidų tyrimas
Aš, Justinas Ilisevičius, pristatau savo 3 asmenų šeimos: mamos – Rimos Ilisevičiūtės 47 m., brolio - Vytauto Daniševičiaus 10 m., ir savo – Justino Ilisevičiaus 21 m., keturių savaičių ( 28 dienų imtinai) namų ūkio statistinį tyrimą. Mūsų šeima gyvena Tulpių 5-5, daugiabučiame name, laikome šunį. Turime automobilį.
Tipas:   namų darbas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2161

Mėsinių avių auginimo perspektyvos Lietuvoje
Lietuvoje mėsos ūkis yra viena iš prioritetiniu žemes ūkio šakų. Pagrindines mėsos rūšys – galvijiena, kiauliena ir paukštiena. 2003 m. sausio 1 d. buvo laikoma 928,9 tūkst. galviju (su melžiamomis karvėmis), iš jų 1,8 tūkst. mėsiniu veisles ir 30,6 tūkst. mišrūnų; mėsinių ir mišrūnių karvių skaičius – 3,8 tūkst., iš jų mėsinių veislės – 689 karves, kiaulių – 1,1 tūkst. bei aviu ir ožkų 37 tūkst. Mėsinių ir mišrūnių telyčiu skaičius –16,6 tūkst. 2002 m., kaip ir 2001 m., galviju supirkta apie 48 tūkst. t. gyvojo svorio. Aviena, ožkiena, triušiena ir kita mėsa gaminama mažais kiekiais ir bendrame mėsos balanse sudaro menką dali.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2282

Investicinių projektų efektyvumo vertinimas
Kaštai - tai tam tikros piniginės išlaidos, už kurias įsigyjamos reikalingos žaliavos, medžiagos, įrengimai, energetiniai ištekliai, darbo jėga, mokami mokesčiai ir pan. Taigi, kaštus galima traktuoti kaip visų vertybių ir patarnavimų, būtinų produkcijai pagaminti, piniginę vertę.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2174

Įmonės veiklos planavimas
Įmonės veiklos planavimo kursinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti studentų žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklos planavimui.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2249

Finansų namų darbas
Finansai – tai mokslas ir menas valdyti pinigus. Tai yra sritis, apimanti visus procesus, organizacijos, rinkas, kuriose vyksta pinigų apyvarta tarp įmonių, verslų ir vyriausybių. Suprasti, kas yra finansai yra reikalingas ir naudingas kiekvienam, norinčiam padaryti geresnį finansinį sprendimą. Vadybininkas, susipažinęs su finansų valdymo metodais, gali juos pritaikyti. Finansų teorija atsirado iš praktikos – ilgalaikiai stebėjimai leidžia nustatyti tam tikras tendencijas ir jų kitimo veiksnius. Finansų teorija iš labai praktiškų metodų.
Tipas:   namų darbas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2152

Vilniaus elektros tinklai
Vilniaus kraštas, kaip ir visa prieškarinė Lietuva, turėjo menkai išvystytą energetikos ūkį, o miesto gyventojai nuolatine elektros srove pradėjo naudotis tik dvidešimtojo amžiaus pradžioje. 1940 metais Vilniaus miesto energetinį ūkį sudarė keturiasdešimt 6/0.4 įtampos transformatorinių pastočių. Elektros tinklus aptarnavo 30 žmonių. 1957 m., centralizavus energetikos ūkio valdymą, Vilniaus elektros tinklai buvo performuoti į savarankišką įmonę. Oficiali įmonės įkūrimo data - 1957 m. rugpjūčio 1-oji.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2159

Darbo rinka
Ekonomikos teorijoje jau nuo 19a. vidurio darbo jėgą nagrinėja kaip vieną iš prekių, kurios mainų santykių problematika galima aprašyti remiantis dėsningumais, suformuluotais nagrinėjant daiktinių prekių rinkas. Todėl darbo jėgos rinkos analizei vartojamos konkurencijos, pasiūlos, paklausos, ribinių pajamų sąvokos.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2211

AKIMIRKA verslo planas
Šis verslo planas yra skirtas įmonės vidaus reikmėms ir kaip detali programa firmos vadovams bei darbuotojams. Taip pat juo stengiamasi išanalizuoti rinką ir galimybes siekti pagrindinio verslo įmonės tikslo.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2167

Vertybinų popierių biržų f- jos bei veikla Lietuvoje
Darbe apibūdinama NVPB ir jos veikla. Taip pat VP biržos veikla šiek tiek susiejama su VVP išleidimu, pirkimu ir platinimu.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-3

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2292

Europos Sąjungos Transporto Politika
Europos Sąjungos transporto politikos pagrindiniai bruožai. Privalumai ir trūkumai.
Tipas:   analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-3

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2237

ES Struktūrinių fondų lėšų skyrstymo ypatymai
ES Struktūrinių fondų lėšų skiratymo ypatumai. Lėšų gavimo galimybės ir teikiami privalumai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-3

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2209

Valstybės finansų atsiradimas, vystymasis ir raida Lietuvoje
Rinkliavomis ir mokesčiais mūsų krašte labiau pradėta domėtis 13a., kai formavosi Lietuvos valstybė. Vientisos mokesčių sistemos tada nebuvo. Dažnai mokesčiai nebuvo skiriami nuo duoklių, kaip seniausios mokėjimų natūra arba pinigais formos. Antai pirmykštėje bendruomenėje duoklę rinkdavo nugalėjusios gentys iš nugalėtojų.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-3

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2362

Lietuvos nacionalinio biudžeto analizė
Valstybės biudžetas – tai valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas. Kokios pajamos ir išlaidos formuoja nacionalinį biudžetą, kuris susideda iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, ir pamėginsime išsiaiškinti. Be to aptarsime biudžeto balansą atskirais 1998 – 2003 metais.
Tipas:   analizė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-3

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2161

AB TELE2 veiklos analizė
Tikslas: išanalizavus „TELE2“ verslo aplinką, nustačius tikslinę rinką, bei atlikus vartotojų nuomonės tyrimą pateikti siūlymus problemom spręsti. Uždaviniai: išanalizuoti mokslinę literatūrą, atlikti „TELE2“ marketingo strategiją, nustatyti tikslinę rinką, bei apklausti vartotojus, pateikti išvadas, bei pasiūlymus problemom spręsti.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2232

Sveikatingumo komplekso verslo planas
Sveitingumo kompleksą nutarta įkurti, kadangi šiuo metu Tauragėje, tokio centro nėra, nėra realių konkurentų. Nutarėme atsižvelgti į gyventojų pragyvenimo lygį ir suderinti kainas, kokios jos yra visuose grožio salonuose. Mūsų tikslas, kad klientai gerai praleistų laisvalaikį, atsipūstų nuo darbų, pamirštų buities rūpesčius, padaryti taip, kad pritrauktumėm ne tik jaunimą, bet ir pensinio amžiaus klientus, kurie šiuo metu neturi iš vis kur nueiti. Šiuo metu visi Tauragės gyventojai neturi, kur nueti ir neturi, kur praleisti savaitgalio. Daugelis žmonių savaitgalius praleidžia namuose, nuobodžiauja. Į sveikatingumo kompleksą bus priimta daug naujų darbuotojų, todėl sumažės nedarbo lygis.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2234


Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama