referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3

Mažai tautai tik vienas kelias: auginti savyje žmogiškumą
Tokios tautos kaip Lietuva iš tiesų turi tik vieną kelią. Ji kovoti su didelėmis valstybėmis tikrai nepajėgs ir vien tik žmogiškumas gali išgelbėti valstybę. Nors dabar tokie karai kaip praeityje nevyksta, tačiau norint ką nors pasiekti tikrai neverta siekti to tikslo su ginklu rankoje, o ypač mažai valstybei. Man atrodo, mes jau nebeesame tokie„aborigenai“, kad viską spręstume tik jėga. Jei mes būtume paėmę ginklą į savo rankas ginant Lietuvos nepriklausomybę, iš mūsų tautos nelauk kas ir beišliktų, tačiau Lietuva to nepadarė ir galima sakyti, kad mes laimėjome savotišką karą prieš buvusią santvarką.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2135

NATO
Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija - NATO buvo įkurta 1949 m. balandžio mėn. Vašingtone. Laisvos ir nepriklausomos valstybės susivienijo, kad diplomatinėmis, esant reikalui ir karinėmis priemonėmis išsaugotų tarptautinę taiką bei savo nepriklausomybę. Vienos ar kelių narių užpuolimas yra laikomas visų Aljansui priklausančių valstybių užpuolimu. NATO veikla yra pagrįsta lygiateisiu politiniu ir kariniu bendradarbiavimu.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2214

Konservarizmas
Konservatizmas - tai is Lotynų kalbos conservare -išsaugoti. Konservatizmas -vienas svarbiausių politinių doktrinų. Konservatizmas - tai pastangos išsaugoti esamą santvarką, papročius ir t. t., neatsižvelgiant i visuomenės gyvenimo pokyčius.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2259

Regioniniai konfliktai
Darbo tema - Regioniniai konfliktai. Pasirinkau šią užduotį, norėdamas daugiau sužinoti apie valstybių tarpusavio santykius, nuo seno tarp jų besitęsiančius konfliktus, jų priežastis, reguliavimo būdus. Mane taip pat labai sudomino dabar gan aktualus ir didelę įtaką tarptautinei politikai darantis reiškinys - terorizmas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2232

Prezidentas
Valdžios lygiai, veiklos pagrindas.
Tipas:   kita   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2121

Postmodernizmas ir politika
Postmodernizmas ir politika.
Tipas:   kita   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2157

Susvetinimas ir sąmoningumo formų sukeitimas kaip propogandinio subjekto konstravimo prielaidos
Susvetinimas ir sąmoningumo formų sukeitimas kaip propogandinio subjekto konstravimo prielaidos
Tipas:   kita   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2303

PHARE programa
Apžvalga, reformos ir pastarojo meto raida. PHARE prioritetai. PHARE biudžetas. PHARE Lietuvoje.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2192

Baltijos šalių skola Rusijai
Buvę okupantai reikalauja kontribucijos.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2218

Viešojo administravimo reformų poveikis valdymo sistemai
Apie viešojo administravimo reformų poveikį valdymo sistemai.
Tipas:   kita   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2120

Integracija į Europos Sąjungą
Transformacija ir integracija. Integracijos poveikis Lietuvos ūkiui. Integracija ir ekonominė politika Lietuvoje.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2202

Kas yra ir ko siekia NATO
NATO istorija. Naujasis NATO po 1989 m. NATO keitimasis. NATO siekis užtikrinti saugumą per plėtimąsi. Nacionalinio saugumo samprata. Narystės veiksmų planas. Lietuvos ir NATO bendradarbiavimas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2196

ES ir Lietuvos santykiai
Trumpa istorija. Pastarojo meto įvykiai. Nacionalinė acquis priėmimo programa.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2197

Europos Sąjungos plėtra
Plėtros nauda. Institucijos. Pasikeitimai Lietuvos institucijose rengiantis narystei ES. Institucijų pažanga ES vertinimu.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2131

Europos integracijos poveikis
ES institucijos. Koordinavimo struktūra. Užduotis. Europos integracijos pasekmės. Poveikis institucinei sąrangai. Poveikis individui. Nacionalinės politikos koordinavimas.
Tipas:   kita   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2126

Vietos savivaldos vaidmuo ir perspektyvos
Savivaldos samprata ir vaidmuo. Savivaldos perspektyvos.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2111

Regionai ir regioninė politika Lietuvoje
Svarbiausieji regioninės politikos tikslai. Institucijos, atsakingos už regioninės plėtros politiką. Europos sąjungos (ES) regioninė ir sanglaudos politika. Lietuvos ateities regionų modeliai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2118

Globalizacijos prieštaravimai Lietuvoje (etnocentrizmas ir universalizmas)
Globalizacijos prieštaravimai Lietuvoje (etnocentrizmas ir universalizmas).
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2195

Europos Sąjungos plėtra
Narystės ES sąlygos. Turkija. Plečiantis privalu išvengti naujų kliūčių - plėtimos kliūtys.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2175

Globalizacija
Globalizacijos plėtros požymiai. Fondų rinkų globalizacija. Valiutų rinka. Tarptautinių finansų rinkų integracija. Finansinių inovacijų plėtra. Globalizacijos trūkumai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-31

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2164


Puslapis:  1,  2,  3

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama