referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4

Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
Lietuvos sostinė įtraukta į UNESCO sąrašą. Vilniaus senamiestis yra garsus pasaulinės vertės kultūros paminklais. Įvairūs Europietiškos architektūros stiliai paliko ryškius pėdsakus miesto architektūroje. Šv. Onos, Šv. Bernardino ir Šv. Mykolo bažnyčios yra įspūdingiausi gotikos ir renesanso stilių pastatai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2208

Pasaulinė dešimties sportinių šokių programa
1910 – 1914 metais, žmonės eidavo į Londono centre esantį „Bostono klubą“ „Savoy“ viešbutyje šokti Bostono valsą. Po I Pasaulinio karo valsas pradėjo formuotis taisyklinga kryptimi, su figūromis, kaip dešinysis ir kairysis posūkiai, bei uždaru pakaitiniu žingsniu. Valso vystymasis rutuliojuosi gan lėtai, bei tampriai, prie kurio daug prisidėjo Josephine Bradly su Victor Silvester ir Maxwell Steward su Pat Sykes, pirmieji Anglijos čempionai. ISTD (Imperial Society of Teachers of Dancing) tai svarbus institutas, kuris daug prisidėjo prie figūrų standartizavimo. Daugelis šių variacijų dar ir dabar šokamos šokėjų.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2322

Lietuviai užsienyje
Ne visi lietuviai išvykę į užsienį būna ten teisėtai.Kol nebuvome Europos Sąjungoje įstatimai buvo griežti ir nedaugelis galedavo legaliai dirbti, todėl daugelis lietuvių susidomėdavo puikių skelbimų pasiūlimų.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-11

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2207

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų veikla pasienio ruože
Rašomo darbo tema yra gana plati, dėl to šio darbo tikslas bendrai ir aiškiai išdėstyti pagrindinius, svarbiausius iš referato temos kilančius klausimus kurie supažindina su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau VSAT) vykdoma veikla pasienio ruože.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2260

Oginskaitė - Teatras be pasakų
Šimtai knygų, spektaklių, filmų, muzikos kūrinių – kultūrinė Švedijos vaikų kasdienybė. Suaugusieji vaikų reakcijas išsiaiškina netiesiogiai. Vaikai nepatiria kaltės jausmo, kai mato konfliktus scenoje, tuo tarpu suaugę dažniausiai taip. Vaikai neturi jokios pasirinkimo laisvės: žiūri priešpiečio programas, arba klausosi tos pasakos, kurią jiems paseka suaugusieji, bet nesuprantu, negi mažas trimetis pyplys dar gali turėti pasirinkimo laisvę? Mano nuomone jam svarbu, kad kažkas vyktų kažkas judėtų ar tai televizoriaus ekrane, ar teatro scenoje.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2197

Taupymas inžineriniuose tinkluose
Lietuvos vietiniai energijos ištekliai yra gana nedideli. Perėjus prie rinkos ekonomikos, padidėjo valstybės priklausomybė nuo importuojamo kuro, o gyventojai savo kailiu pajuto išaugusių energijos kainų "dantis". Tai privertė keisti požiūrį į energijos gamybą ir naudojimą. Energijos išteklių taupymas ir racionalus energijos vartojimas yra vienu iš prioritetinių valstybės uždavinių, nuo kurio sprendimo nemažai priklauso jaunos valstybės savarankiškumas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2445

Pagrindinės didaktikos savokos
Aplinka - ugdymo veiksnys, netikslingai ugdantis, lavinantis, formuojantis asmenybę.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2102

Civilizacija atitolina žmogų nuo gamtos
Nuo senų senovės žmogus buvo susigyvenęs su gamta. Gamta- tai tarsi antrieji namai. Žmogus čia galėjo rasti ramybę, grožį, paguodą.dažnai gamtoje žmogus išsakydavo savo slapčiausias mintis, pasakodavo savo bėdas ir vargus. Poetai „spalvotais“ žodžiais tapė gamtos gyvenimo pulsavimas ir žmogų užplūstančios jausmų bangos-tai žmogaus ir gamtos vienybė. Tačiau laikas nestovi vietoje ir bėga tolyn. Viskas keičiasi. Ir žmonių požiūris į tuos pačius dalykus kitoks...
Tipas:   kita   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2190

Europos studijų įvadas
Norėdami išsiaiškinti, kodėl 15-16 amžiuje europa tapo labai svarbi visam pasauliui (vos ne pasaulio centru), reikėtų visų pirma atkreipti didelį dėmesį į Europos ekspansiją.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2341

Civilizacijų konfliktai
Po Šaltojo karo Tarptautiniuose santykiuose atsirado nauja teorija, kuri aiškina konfliktus tarp civilizacijų kaip naują (Trečiąjį) pasaulinį karą skatinantį veiksnį. Šią teoriją pirmas 1993 m. pristatė Semiuelis Hantingtonas (Samuel P. Huntington) žurnalo “Foreign affairs” straipsnyje “The Clash of Civilizations?”.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2164

Sociologia obrozovanija
Rusu kalbos referatas
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2146

Skaičių simbolinė prasmė
Vienas - tai individualybės ženklas, pradžių pradžios simbolis, visuotinumo, į kurį siekia sugrįžti visi daiktai ir būtybės, įvaizdis. Du - pasaulį sudarančių priešingų pradų - santuokos ir pusiausvyros, gėrio ir blogio pastovumo ir kaitos, vyriškumo ir moteriškumo, dangaus ir pragaro, mėnulio ir saulės, dienos ir nakties- atspindys.Dvylipumo, skilimo, priešpriešos, konflikto, judėjimo simbolis.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2173

Medžių simbolinė prasmė
Akacija - šiltųjų kraštų medis arba krūmas geltonais žiedais. Tai nemirtingumo, patvarumo, tyrumo bei sielos amžinumo medis. Ąžuolas - lapuotis medis, turintis kiečiausią medieną, yra galingas ir tvirtas.Laikomas medžių valdovu, yra šventas. Jėgos, vyriškumo, ištvermės ir tvirtumo simbolis. Dievų buveinės ženklas.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2401

Televizija
Televizija - judančių vaizdų ir paveikslų perdavimas laidais arba radijo bangomis. Moksle ir technikoje televizija taikoma įvairiems tyrimams, pramonėje – gamybos procesams stebėti. Ypač plačiai televizija naudojama kultūros reikalams: jos programos iš vieno televizijos centro perduodamos radijo bangomis daugybei abonentų, turinčių specialius imtuvus – televizorius.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2152

Dirvotyra
Dirvotyros špera.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 3808

Didaktika
VPU studentams.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2304

Maistas vaikų darželyje
Žmogus kaip asmenybė formuojasi visą gyvenimą. Labai svarbu, kad nuo mažų dienų vaikas būtų mokomas gyventi sveikai, nes daugelio ligų ištakos slypi vaikystėje. Ne veltui sakoma, kad vaikų ligos – tėvų klaidos. Žmogaus sveikata – tai visiška fizinė, psichinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligos ar negalios nebuvimas. Labai svarbūs mitybos įpročiai. Mityba ir kvėpavimas yra pagrindiniai žmogaus sąlyčių taškai su jį supančia aplinka. Šiuolaikinė mityba yra sudėtinga, todėl reikia turėti daug žinių, kad nedarytume klaidų, kurios veda į ligas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2189

Informacijos srautų paskirstymo teorija
Teletrafikas. Paraiškų srautai. Informacijos srautų paskirstymo teorija nagrinėja telekomunikacijos sistemų, kur yra aptarnaujamos ateinančios paraiškos, procesus.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2144

Kodėl man patinka ir nepatinka socialinio pedagogo specialybė
Socialinio darbo Lietuvoje šaknys glūdi humanizmo filosofijoje, tikėjimo, demokratijos idealuose. Artimo meilė, kantrumas, atlaidumas, gera kaiminystė, bedrumo jausmas, susivaldymas, teisingumas, išmintis, tikėjimas ir viltis, uolumas, darbštumas, atjauta nuo seno yra būdinga lietuviams. Jiems šios savybės ir vertybės padėjo atlaikyti sunkius išmėginimus, įtvirtinti tautiškumą.
Tipas:   rašinys   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2138

Socialinio pedagogo etikos kodeksas
Socialinio darbo Lietuvoje šaknys glūdi humanizmo filosofijoje, tikėjimo, demokratijos idealuose. Artimo meilė, kantrumas, atlaidumas, gera kaiminystė, bedrumo jausmas, susivaldymas, teisingumas, išmintis, tikėjimas ir viltis, uolumas, darbštumas, atjauta nuo seno yra būdinga lietuviams. Jiems šios savybės ir vertybės padėjo atlaikyti sunkius išmėginimus, įtvirtinti tautiškumą.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2168


Puslapis:  1,  2,  3,  4

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama