referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3

Vandens taupymas
Vanduo nuostabus, būtinas ir pažeidžiamas gamtos turtas. Žemėje esančios vandens atsargos daugiau ar mažiau yra pastovios. Tačiau vandens vartotojų skaičius sparčiai didėja. Mes privalome būti taupūs ir tausoti šiuos vertingus išteklius. Gustavsberg nuolat atlieka tyrimus ir tobulina vandens taupymo technologijas. Gaminiai tampa efektyvesni ir mažiau naudoja vandens. Tobulinamas gamybos procesas bei mažinamas gamyklos poveikis aplinkai. Mes jau pasiekėme gerų rezultatų aplinkosaugos srityje ir juos tobuliname. Mes nuolat siekiame tobulumo.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2409

Organizmas ir aplinka
Apibūdinti gyvosios gamtos funkcines karalijas (gamintojai, vartotojai, skaidytojai). Gamintojai – autotrofai; vartotojai ir skaidytojai – heterotrofai. Paaiškinti kuo skiriasi ekosistema nuo ekologinės bendrijos. Ekologinė bendrija tai visi tam tikroje vietoje gyvenantys gamintojai, gyvaėdžiai ir skaidytojai, o ekosistema tai bendrija ir juos supanti negyvoji aplinka. Sudaryti miško ir vandens telkinio mitybos grandinių ir tinklų schemas, nustatyti kuriam mitybos lygmeniui priklauso organizmas ir pagrįsti savo teiginį.
Tipas:   namų darbas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2406

Oro švarumo problemos
Atmosfera niekad nebuvo idealiai švari. Ugnikalnių veikla, žemes paviršiaus išpūstymas, įvairios žiedadulkės, sporos jau priešistoriniais laikais sąlygojo atmosferos užterštumą. Tai netūrali (gamtinė) oro tarša, kurios padarinius pati gamta greitai atitaisydavo.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2311

Aplikos špera 3
Aplikos špera 3
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2196

Aplinkos apsaugos organizavimas Kauno mieste
Prieštaravimai tarp žmogaus ir gamtos šiuo metu tapo itin ryškūs ir palaipsniui vis didėja. Oro, dirvos, vandens teršimo, neracionalaus gamtos išteklių naudojimo neigiamos pasekmės juntamos visoje planetoje, tame tarpe ir Lietuvoje. Dėl to paskutiniais dešimtmečiais ypač aktuali tapo supančios aplinkos apsauga.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2184

Ozonas
Prieš milijonus metų susiformavęs ozono sluoksnis leido naujoms gyvybės formoms paplisti po visą planetą. Deja, dabar dėl žmogaus veiklos atmosferos apsauginė danga labiau primena elgetos skarmalus, per kuriuos sklinda negailestingi kosmoso spinduliai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2150

Oro taršos šaltiniai. Situacija lietuvoje.
Paprastai skiriamas dvejopas užteršto oro poveikis gyvajai gamtai ar žmogui: - tiesioginis, arba pirminis užteršto oro poveikis per asimiliacijos aparatą, kvėpavimo takus, odą ir pan. - netiesioginis, arba antrinis poveikis, kuris daugiausia pasireiškia užterštiems atmosferos krituliams teršiant dirvožemį bei vandenį.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2133

Ekologinė atsakomybė
Moralinė atsakomybė ypač svarbi žmogaus sąveikoje su gamta. Čia kaip tik ji dažnai papildoma teisine forma, t.y. valstybės sankcionuota fizinių bei juridinių asmenų priederme laikytis gamtonaudos ir gamtosaugos įstatymų.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2444

Aplinkos apsauga
Aplinkos apsauga. Vandens tiekimas ir nuotekos. Oro kokybė. Atliekos. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Aplinkos apsaugos valdymas. Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Nevalstybinės organizacijos. ISPA programa. Minėtinos aplinkos apsaugos dienos. Pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Pasaulinė žemės diena. Išvados.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2110

Orų formavimosi procesai ir orų atmainos
Atmosferinių frontų susidarymas. Ciklonai ir jų sąlygojami orai. Anticiklonai ir jų sąlygojami orai. Bendrosios oro masių cirkuliacijos ypatybės Lietuvoje.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-29

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2194

Aplinkos poveikis sveikatai
Žmogaus sveikatą lemia daugelis veiksnių, tarp jų ir genetinis polinkis, gyvenimo būdas, maistas, socialinė ir ekonominė būklė, galimybė gauti tinkamą sveikatos priežiūrą. Pastovi žmogaus sveikatos ir išlikimo sąlyga priklauso nuo aplinkos išteklių (oro, vandens, maisto, būsto), taip pat ir nuo klimato, socialinių bei ekonominių sąlygų.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-29

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2202

Oras, jo tarša ir apsauga
Oro sudėtis. Oro tarša. Smogas. Automobilių transportas. Pramonės įmonės. Šiltnamio reiškinys. Šilumos spąstai. Ozono sluoksnis. Oro tarša ir apsauga lietuvoje. Atmosferos apsauga.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-29

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2520

Aerozolių dispersiškumo tyrimas
Darbo tikslas : Susipažinti su aerozolių skaitikliu. Išmatuoti patalpos ore esančių dalelių dispersiškumą.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-29

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2179

Automobilių įtaka aplinkos užterštumui ir jo nustatymas
Darbo tikslas : Susipažinti su automobilių išmetamųjų dujų kenksmingais komponentais, jų įtaka aplinkos užterštumui, normavimu ir išmokti nustatyti jų koncentracijas automobilių išmetamosiose dujose.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-29

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2140

CO koncentracijos dujiniame mišinyje nustatymas
Darbo tikslas: Nustatyti CO (anglies monoksido) koncentraciją dujiniame mišinyje; Gauti CO koncentracijos priklausomybę nuo atstumo iki CO išmetimo šaltinio.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-29

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2161

Dvizonio elektrostatinio oro valymo filtro efektyvumo nustatymas
Darbo tikslas: Susipažinti su elektrostatinio oro valymo filtro konstrukcija ir veikimo principu. Nustatyti elektrostatinio filtro efektyvumą, valant iš oro tepalo aerozolį.
Tipas:   laboratorinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-29

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2658

Pesticidai
Herbicidai. Insekticidai. Vandens teršimas. Maisto gamybos didinimas. Žalingi šalutiniai poveikiai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-29

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2123

Aplinkos špera
Aplinkos kontrolei naudojami būdai. Antropogeninis poveikis augalijai. Dujiniai ir biocheminiai ciklai. Pouliacijų savybės. Ekosistemų produktyvumas. Žmogaus sveikatai pavojingos cheminės medžiagos.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2227

Aplinkos špera 2
Planeta. Saulės radiacija. Okeanosfera. Biologinės organizacijos lygiai. Organinių medžiagų susidarymas. Hidrosferos tarša. Ekologinės vandenų taršos pasėkmės. Nuotekų valymas. Jonizuojanti spinduliuotė jos poveikis aplinkai ir apsisaugojimo būdai. Kraštovaizdis. Nitratu ir maisto priedų problema. Socialinių ekonominių veiksnių poveikis žmonių sveikatai. Organizmų raidos ypatybės. Gyvųjų organizmų klasifikacija. Organizmų gyvenamoji aplinka. Ekologiniai veiksniai. Dirvožemis ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Miškas ir jo reikšmė. Virpesiai. Žmonių populiacija. Maisto ištekliai. Ekologinės krizės. Ekologinis plastiškumas. Globalinė medžiagų apykaita. Atmosfera, jos struktūra. Pesticidų problema. Energija ir gyvoji medžiaga. Ekosistemų energetika. Energetinė ekosistemos klasifikacija. Atmosferos taršos šaltiniai, jų kontrolė bei apsauga. Pagrindiniai oro teršalai. Smogas. Šiltnamio efektas. Kt.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2371

Triukšmas
Triukšmas tai technologinis reiškinys, kurį sukelia sklindančios garso bangos. Žmogus girdi 16000 -200000 Hz dažnio garsus.Triukšmas - mechaniniai garsai, atsirandantys darbo aplinkoje dėl to, kad joje veikia žmogus ir naudojasi įvairiomis techninėmis bei kitokiomis priemonėmis.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-03-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2191


Puslapis:  1,  2,  3

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama