referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7

Pirmasis pasaulinis karas
Nuo XIXa. vid. iki Pirmojo pasaulinio karo Europoje ir visame pasaulyje įvyko daug reikšmingų pasikeitimų. Keitėsi valstybės santvarkos, sienos, ekonomika, žmonių gyvenimo būdas. Keitėsi ir pasaulio žemėlapis, nes galingiausios valstybės stengėsi išplėsti kolonijų valdas, padidinti savo įtaką.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2371

Testas
1. Kada Kvedlinburgo analuose pirmą kartą paminėta Lietuva? 2. Kada buvo pasirašyta Krėvos unija? Ir kiti klausimai.
Tipas:   kita   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2146

Istorijos špera
Senosios civilizacijos: Egiptas, Tarpupis (Mesopotamija). LDK iki XIV a. pabaigos:teritorijos augimas, pagonybės ir krikščionybės sandūra. Ir kt.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-22

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2179

Lietuviškos spaudos draudimas
Spaudos draudimas 1864-1904 metais Lietuvoje – rusinimo politikos ir lietuvių pasipriešinimo kovos laikotarpis, pažymėtas giliu konfliktu dėl RAIDĖS. Caro valdžia visomis priemonėmis mėgino įvesti rusiškuosius spaudmenis į lietuvių raštiją ir persekiojo tradicinio lotyniškojo raidyno vartojimą. Lietuviai griežtai atmetė spaudinius rusiškomis raidėmis, slaptai leido , gabeno ir platino draudžiamuosius raštus ir tokiu būdu sukūrė naują tautinę spaudą. Tai svarbus tautinės kultūros kovos laikotarpis, turėjęs didelės reikšmės lietuvių tautos sąmonėjimo vyksme, tautinių santykių raidoje ir apskritai kultūros istorijoje.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2150

Lietuvos- Lenkijos valstybingumo klausimas
Po 1795m. padalijimų didžioji dalis Lietuvos teko Rusijos imperijai, išskyrus užnemunę, kuri kartu su Šiaurės Lenkija atiteko Prūsijai. Ši data laikoma daugybės bandymų atkurti buvusį valstybingumą su kitų valstybių pagalba pradžia.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2412

Klaipėda
KLAIPĖDA – senas Lietuvos miestas, išaugęs prie sąsiaurio, jungiančio Kuršių mares su Baltijos jūra. Per trisdešimt Tarybų valdžios metų uostamiestis nepažįstamai pasikeitė, tapo stambus respublikos pramonės ir kultūros centras.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2148

Biblija
Biblija yra senovinė, šventoji knyga, istorinis paminklas.Ji yra puikių, intriguojančių istorijų knyga. Tačiau ji ne tik įdomių istorijų virtinė, visos jos byloja vieną didįjį pasakojimą. Šis didysis pasakojimas yra apie Dievą, pasaulio ir žmonių kūrėją, ir apie tai, ką Jis veikia su savo kūrinija.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2205

Senovės Egipto matematika
Senovės Egipto matematika (skaičių hieroglifai, sudėtis, atimtis..) ir šiek tiek apie piramides.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-28

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2378

Lazdijų prezentacija
Lazdijai yra didžiausias ir administracinis centras, kuriame 5800 gyventojų. Miestas įkurtas 1560 m. Lazdijams 1597 m. gegužės mėnesio 17 d. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas Vaza suteikė Magdeburgo teises ir herbą, kuriame pavaizduotas auksinis briedis ir trys juodi raktai po juo.Aukščiausia Lazdijų rajone vieta 202 m. kalva, esanti Dainavėlės kaime, Būdviečio seniūnijoje.
Tipas:   prezentacija   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-11

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2210

Lazdijai ir jų apylinkės
Lietuva savo istoriją skaičiuoja ne vieną šimtmetį. Ji iš tikrųjų yra ir spalvinga, ir labai įdomi. Tam kad pažintume visus šios istorijos ypatumus bei gražiąsias ir „pilkąsias“ jos puses, turime žinoti kiekvienos ląstelės, t.y. teritorijos istoriją, įsigilinti į jos praeitį ir žinoti jos dabartį. Savo darbe pabandysiu atskleisti Lazdijų ir jo rajono istoriją, įžymiausias lankytinas vietas bei pagrindinius apylinkės paminklus. Lazdijų rajonas garsėja gražia, pramonės nesudarkyta gamta, ežerais ir miškais bei gamtos gėrybėmis, istorijos, kultūros ir etnografijos paminklais, nuoširdžiu gyventojų dzūkų svetingumu.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-11

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2301

Ant trijų senovės kalnų
Čia rasite plačią informaciją apie senovės Graikiją,Romą, Egiptą.
Tipas:   straipsnis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2154

Švietimas 1941 - 1944
Tuo laikotarpiu,kaip ir visame XX amžiuje vyravo susiskaldymas pasaulyje,nebuvo aiškios krypties vyravo trys kryptys:vienu arba kitu aspektu vystosi Platono idėjos,ryškus pragmatizmas,taip pat marksizmas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2150

Svarbiausi viduramžių Lietuvos mūšiai
1236 m. rugsėjo 22 d. - Šiaulių mūšis. Žemaičiai sumušė kalavijuočius. Žuvo magistras Folkevinas ir 48 riteriai.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2166

Referatas apie A. Hitlerį
Iš liudytojų pasakojimų nesunku atkurti paskutines Adolfo Hitlerio gyvenimo dienas 1945 m. pavasarį. Balandžio 20 d., bunkeryje, esančiame po Imperijos kanceliarija Berlyno centre, jis atšventė gimimo dieną. Jam sukako 56-eri. Priešakiniai Raudonosios armijos daliniai pasiekė Berlyną, fiureris karštligiškai dar kūrė planus nublokšti priešus nuo miesto, tačiau tam jau nebuvo pajėgų.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2398

Lietuvos valstybės atkūrimas Pirmojo pasaulinio karo metu
Didžiųjų Europos valstybių rungtynių padarinys – didysis karas iš pat pradžios lietuvių gyvenamąjį kraštą pavertė kovų lauku. 1914 m. rugpjūčio mėnesį Vokietija pirmiausia visomis pajėgomis puolė vakaruose Belgiją ir Prancūziją.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2169

LDK
Istorijos konspektas.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-5

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2154

Antano Sniečkaus partinės veiklos bruožai
A. Sniečkus gimė 1903 m. sausio 10 d. pasiturinčių valstiečių šeimoje. Tėvas, kaip labiau išsilavinęs, buvo renkamas valsčiaus viršaičių. Šie keli faktai A. Sniečkui tapo baisiausia dėme ir gėda ir, kaip matome iš autobiografijos, sukėlė nemažų rūpesčių: “Iš tėviškės išėjau, nes nusprendžiau nutraukti su ja ryšius, ir nuo 1919 metų su tėviške jokių materialinių ryšių neturiu. Nuo 1921 metų apskritai nesu buvojęs tėviškėje”. Taip rašė Sniečkus gruodžio 15d.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2166

Sapiegos
Sapiegos, XV-XIX a. LDK, Žečpospolitos, Lenkijos ir Lietuvos didikų giminė. Kilę iš Smolensko žemės. Daugiausia valdų turėjo Baltarusijoje, Lietuvoje (ir Vilniuje). XVI-XVIII a. 22 Sapiegos buvo LDK vaivados, 15-Lietuvos Vyriausio Tribunolo maršalkos. Nuo 1684 m. beveik visą laiką buvo artilerijos generolai. Kiti Sapiegos irgi buvo aukšti pareigūnai, užėmę aukštus bažnytinius ir pasaulietinius postus.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2230

Marksizmas
XIX a. pirmoje pusėje buvo sukurta daug socializmo teorijų, tačiau jas visas savo reikšme ir poveikiu žmonijos istorijai toli pralenkė marksizmas. Marksizmo atsiradimas yra dėsningas istorinio vystymosi rezultatas. Jam atsiras-ti reikėjo tam tikrų socialinių-ekonominių sąlygų ir tam tikrų gamtamokslinių bei filosofinių prielaidų.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2364

Lenkija - Lietuva
Maždaug VI a. nuo Karpatų kalnų slavų gentys pradėjo verštis į sanskritų bei indoeuropiečių žemes. Tai davė pradžia lenkams ir Lenkijai atsirasti. Vėliau šios slaviškos gentys pradėjo vykdyti grobikiškus žygius į jotvingių, lietuvių bei skitų žemes.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2154


Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama