referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7

Vilniaus universiteto istorinė raida
TIKSLAS: Nušviesti Vilniaus universiteto istorinę raidą ir įtaką Lietuvos ir kaimyninių kraštų kultūriniam gyvenimui.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2179

Vytauto kova dėl valdžios
Vytautas, valdęs Lietuvą nuo 1392 iki 1430 m., buvo vienas žymiausių valdovų ne tik Lietuvos, bet ir Europos istorijoje.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2594

Reformacija
Susikūrusios Europos valstybės siekė stiprinti karaliaus valdžią, apribojant katalikų Bažnyčios ir popiežiaus įtaką. Žmonių jau netenkino aklas tikėjimas bažnyčia ir jos mokymu. Neadekvatūs katalikų Bažnyčios mokymui jos bažnyčių ir vienuolynų turtai, prabanga, pačių dvasiškių gyvenimas vedė į pagrįstą žmonių pasipiktinimą.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2404

Viduramžių pilys
Nu žodžiu čia referatas apie pilis... Manau norma gavosi :) Deja kai kuriuos piešinėlius reikėjo išimti nes jie užėmė daug vietos. Europos viduramžių istorija neatskiriama nuo pilių. Medinės, mūrytos iš plytų ar akmenų, jos buvo nusėjusios senąjį žemyną nuo Atlanto iki pat Uralo kalnų. Laikui bėgant, pilys keitėsi – vienos sunyko, kitos buvo perstatytos, rekonstruotos. Iš viduramžių mūsų laikus pasiekė tik mūrinės pilys. Jų dėka šiandien žinome, kaip atrodė viduramžių pilys. Net jei iš pilies liko griuvėsiai, jie vis viena leidžia pajusti buvusią jos didybę. Mūsų projekte mes rašome apie pilis: apie jų statymą, paskirtį ir gyvenimą pilyse.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-23

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2148

Lietuvos istorija 366-1434 metai
Visi įvykiai įvykę nuo labai seniai.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2151

Dailės ir mokslo draugijos
Dailės draugijos, Konstantinas Čiurlionis, Basanavičius. Yra visko, verta paskaityt, tinka ir dailei ir istorijai. :)
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2241

Blaivybės sąjūdis
Apie Motiejų Valančių, jo veiklą Lietuvoje, siekius ir rezultatus.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2175

Reformacija
Reformacijos Lietuvoje istoriografijoje, peržvelgus ją bendriausiais bruožais tuo požiūriu, kaip suvokiama pati Reformacija, išsiskiria kelios pagrindinės istorikų grupės. Lenki jos ir Vokietijos istorikai Lietuvos Reformaciją laiko jų kultūrų išspinduliuotu rezultatu. Reformacija vertinama kaip svetimų kultūrų sukeltas reiškinys. Z. Ivinskis Reformacijos plitimo Lietuvoje priežastimi laikė pačios katalikų bažnyčios silpnumą, žemutinio dvasininkų sluoksnio nepakankamą pasirengimą darbui ir kaimyninių protestantiškų valstybių įtaką.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-19

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2328

Laikraštis Aušra
Mažojoje Lietuvoje spausdinti lietuviškas knygas ir jas gabenti į Lietuvą pradėjo kunigija. Pasauliniai inteligentai, kurių daugiau atsirado tik panaikinus baudžiavą, kovą dėl lietuviškos spaudos pradėjo tiktai Rusijos ribose; už sienos jie persikėlė tik nuo 1883 m., įsteigę Aušrą.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-19

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2181

Prancūzijos didžioji revoliucija
Prancūzijoje buvo trys luomai: dvasininkija, bajorija ir trečiasis luomas. Prancūzija pralaimėjo Septynerių metų karą Prūsijai ir Anglijai, dauguma jos kolonijų Indijoje ir visos kartu su Kanada atiteko anglams.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2422

Žydai Lietuvoje
Žydai Lietuvoje yra senbuviai, autochtonai. Esama duomenų, kad jau iki XIV a. čia būta žydų; matyt, tai buvo atklydę prekeiviai. XIV a. žydai jau tvirtai čia įsikūrė. Amžiaus pabaigoje LDK buvo jau keletas bendruomenių, apie 6000 žydų. 1388 m. Vytautas Didysis suteikė Bresto žydams privilegiją, po to išplėstą kitoms bendruomenėms.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2181

2 pasaulinio testas
2 pasaulinio testas
Tipas:   testas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2196

SSRS datos
CCPC datos.
Tipas:   špera   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2212

Žydu istorijos ir religijos bruožai. Senasis testamentas
Žydų religija, kitaip vadinama judaizmu formavosi šimtemačiais. Pradžiu pradžia laikomas įvikis, kai Viešpats liepė Abraomui palikti savo žemę, gimtuosius namus ir iškeliauti i svetimą šalį. Abraomas ir jo palikuonys tikėjo Dievą ir išskyrė ji iš daugybės kitų. Tuo metu Artimųjų Rytų tautos garbino daugybę dievų ir isivaizdavo juos kaip zmones, tik galingesnius. Žydu Dievas buvo kitoks – vienintelis ir visagalis. Jis buvo laikomas pasaulio kureju ir valdovu.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2426

Rusai lietuvoje
Rusų istorija Lietuvoje prasideda Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, gausiai apgyvendintos Rytų slavų bei turėjusios turtingas "rusų" žodinės kūrybos tradicijas, laikais. Šiose tradicijose glūdi XVIII-XIX a. susiformavusios baltarusių, ukrainiečių ir iš dalies naujosios rusų literatūros ištakos. Vienas seniausių Vilniaus kvartalų tradiciškai vadinosi "rusų miestas" (civitas ruthenica). Čia nuo XIV a. buvo statomos stačiatikių šventyklos.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2414

Didzioji Prancuzijos revoliucija
Didzioji Prancuzijos revoliucija
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2530

Perkūnas
Lietuva formavosi kaip valstybė, kai iškilo karų su krikščioniškąja Europa grėsmė. Kartu iškilo pavojus ir senajai pagonių religijai, kuri buvo svarbus krašto vienybės ir galingumo ramstis. Savąjį tikėjimą pradėta priešinti su svetimšalių grobikų religijomis. Kova dėl šalies laisvės persipynė su kova už “savus” dievus, tikintis jų pagalbos. Pirmiausia – pačio iškyliausio dievo Perkūno.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2170

Pasipriešinimo kovos Lietuvoje
Sunku nuspėti istoriją. Kai 1944m. vasarą į Lietuvą įžengė SSRS kariuomenė, lydima NKVD dalinių, retas kas manė, kad ji čia pasiliks pusei amžiaus. Sunku buvo patikėti, kad karo nualinta, sąjunginikų šelpiama SSRS toliau vykdys ekspansinius komunistinės imperijos planus. Lietuvos žmonėm buvo dvi alternatyvos: prisitaikymas ar pasipriešinimas. Prisitaikymas garantavo fizinę egzistenciją, pasipriešinimas siūlė nežinią: galbūt išsivadavimą, galbūt žūtį.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2154

Partizanai
Priežastys lėmusios nutarimą partizanauti. Partizanų pasipriešinimo tarpsniai. Partizanų žygiai ir kovos.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2152

Napoleono epocha
1799m. priimta nauja konstitucija. Vykdomoji valdzia suteikta trim konsulams, is kuriu pirmasis turejo neribota valdzia, juo tapo Napoleonas Bonapartas. Kiti du konsulai turejo tik pritariamojo balso teise. Istatymo leidziamoji valdzia buvo pavaldi vykdomajai valdziai, nes pirmasis konsulas turejo pasirasyti po kiekvienu naujo istatymo projektu.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-7

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2629


Puslapis:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama