Kad rastumėte reikiamą darbą pasinaudokite šiais patarimais:

Æ Rašykite žodžius be galūnių pvz.: mikroekonom

Æ Naudokite lietuviškas raides

Æ Ieškokite geriau pagal vieną žodį

Æ Didžiosios mažosios raidės neturi reikšmės