Pradzia referatai


Laikraštis Aušra
Mažojoje Lietuvoje spausdinti lietuviškas knygas ir jas gabenti į Lietuvą pradėjo kunigija. Pasauliniai inteligentai, kurių daugiau atsirado tik panaikinus baudžiavą, kovą dėl lietuviškos spaudos pradėjo tiktai Rusijos ribose; už sienos jie persikėlė tik nuo 1883 m., įsteigę Aušrą.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-19

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2181

Nemoki atidaryti failo?