Pradzia referatai


Reformacija
Susikūrusios Europos valstybės siekė stiprinti karaliaus valdžią, apribojant katalikų Bažnyčios ir popiežiaus įtaką. Žmonių jau netenkino aklas tikėjimas bažnyčia ir jos mokymu. Neadekvatūs katalikų Bažnyčios mokymui jos bažnyčių ir vienuolynų turtai, prabanga, pačių dvasiškių gyvenimas vedė į pagrįstą žmonių pasipiktinimą.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2404

Nemoki atidaryti failo?