Pradzia referatai


Sapiegos
Sapiegos, XV-XIX a. LDK, Žečpospolitos, Lenkijos ir Lietuvos didikų giminė. Kilę iš Smolensko žemės. Daugiausia valdų turėjo Baltarusijoje, Lietuvoje (ir Vilniuje). XVI-XVIII a. 22 Sapiegos buvo LDK vaivados, 15-Lietuvos Vyriausio Tribunolo maršalkos. Nuo 1684 m. beveik visą laiką buvo artilerijos generolai. Kiti Sapiegos irgi buvo aukšti pareigūnai, užėmę aukštus bažnytinius ir pasaulietinius postus.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2230

Nemoki atidaryti failo?