Pradzia referatai


Aplinkos tarša ir žmogaus sveikata
Pastaruoju metu Lietuvoje daug dėmesio skiriama ir aplinkos tyrimo programoms. Atmosferos oro taršos įtaka visuomenės sveikatai nagrinėjama įvairiais aspektais. Respublikoje vykdomi platesnės apimties Lietuvos didžiųjų miestų gyventojų sveikatos ekologiniai monitoringo projektai. Didžiuosiuose šalies miestuose vertinama ekologinė situacija ir analizuotas gyventojų ligotumas ir mirtingumas.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-30

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2228

Nemoki atidaryti failo?