Pradzia referatai


Oro taršos referatas
1. ORO KOKYBĖ
1996 m. oro kokybė Lietuvoje nuolat stebėta 10 miestų ir pramonės centrų, 22 stacionariose oro kokybės kontrolės stotyse. Spalio mėn. Kėdainiuose pradėti oro užterštumo tyrimai antroje stotelėje Aristavoje. Per metus išanalizuota daugiau kaip 76 tūkst. oro bandinių, išmatuota pagrindinių oro priemaišų - dulkių, sieros dioksido, azoto dioksido, anglies monoksido bei specifinių priemaišų - formaldehido, fenolo, azoto monoksido, sulfatų, amoniako, sieros vandenilio, fluoro vandenilio koncentracija miestų ore.

Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-06-14

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2429

Nemoki atidaryti failo?