Pradzia referatai


Skrynios
Senovėje skrynios buvo perkamos. Skrynias dirbo tik tie, kurie jas mokėjo dirbti. Buvo tokių amatininkų, kurie iš skrynių dirbimo pragyvendavo. Jie dirbdavo pagal užsakymą arba veždavo į jomarkus. Skrynias ūkininkai pirkdavo per muges sausio mėnesį. Daug skrynių atveždavo į Plungės muges. Iš kur jas suveždavo, pasakyti negaliu, nežinau. Jomarkuose būdavo įvairaus dydžio skrynių - didesnių ir mažesnių, dažytų ir išgražintų su kvietkomis (gėlėmis - red. p.). Būdavo ir baltų, nedažytų skrynių.
Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-07-09

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2213

Nemoki atidaryti failo?