Pradzia referatai


Lietuvos pažanga rengiantis narystei Europos Sąjungoje
Šiais metais pagrindinis dėmesys buvo skiriamas acquis įgyvendinimui, ypatingai administracinių gebėjimų stiprinimo srityje. Acquis įgyvendinimo priemonių planas (AIPP) apima detalius acquis įgyvendinančius institucijų plėtros planus visuose 29 skyriuose. Kiekviename sektoriuje suformuluotos funkcijos, kurias reikalauja vykdyti acquis, įvertinti atskirų institucijų stiprinimo poreikiai, išsamiai suplanuoti veiksmai ir finansiniai poreikiai, užtikrinantys, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. Lietuvos institucijos turėtų pakankamus administracinius gebėjimus įgyvendinti narystės ES įsipareigojimus. Acquis įgyvendinančių institucijų plėtros planų parengimas įgalino geriau įvertinti finansinius ir žmogiškųjų resursų poreikius visuose sektoriuose bei numatyti terminus priemonių įgyvendinimui. Institucinės plėtros planavimo procesas padėjo numatyti būtinus veiksmus ir sukonkretinti priemones regioninės politikos, aplinkos ir mokesčių srityse.
Tipas: straipsnis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-06

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2502

Nemoki atidaryti failo?